Inspiromat 2009

od Inspiromat

Inspiromat 2009 je elekronickou verzí stolního kalendáře vydávaného Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze.

V tomto roce jsme Vám nabídli projekty - prostředek k propojení užitečných vědomostí s praktickými dovednostmi důležitými pro život.

Proto jsme Vám nabídli 12 měsíčních projektových témat rozpracovaných do týdenních podtémat. K aktuálnímu podtématu zde najdete vždy na počátku týdne praktický příspěvek. Naše texty Vás inspirovali a byli Vámi využívány při výuce.

Inspiromat 2009 máte k dispozici stále a zveme Vám k jeho prohlídce.

Přidat do kolekce

Člověk a lidství je tématem, které otevírá letošní nabídku měsíčních projektových témat v Inspiromatu 2009. Pětice týdenních podtémat nabízí několik různých pohledů na jedno z nejtragičtějších období naší národní i evropské historie. Vyžitím všech pěti, nebo jen některých z nich, může škola pomoci žákům porozumět složitosti konkrétních lidských osudů, motivů a chování, které rozdělilo lidi na oběti, agresory i zachránce. Je to příležitost k diskusi a společnému přemýšlení o lidech v situacích, které si většina dnešních žáků jen stěží dokáže vůbec představit. Příspěvky vznikly ve spolupráci s institucemi, které usilují o zachování historické paměti národa na toto období našich dějin. Zkušenosti mnohých pedagogů ukazují, že není důvod se vyhýbat moderním dějinám a že žáci oceňují příležitost seznámit se s událostmi, o kterých se nemluví a nepřemýšlí zrovna lehce.

PaedDr. Karel Tomek

Únorovým tématem Rodina pokračujeme v nabídce měsíčních projektových témat v Inspiromatu 2009. Čtyři týdenní podtémata dávají příležitost nahlédnout na toto téma z několika různých úhlů pohledu. To, co příspěvky nabízí především, je příležitost k osobnímu zážitku žáků při projektových aktivitách. Rodokmeny jsou příležitostí k hlubšímu poznání vlastní rodiny, hledání pozitivních vzorů i vymezení se vůči negativním modelům. Právě tak se mohou stát branou k zájmu o historii místa i historii obecně. Praktické poznávání trvalých manželských svazků na konkrétních případech, aktivity k  bližšímu sebepoznání, řešení konfliktů i konkrétní projevy solidarity s dětmi, které mají dětství mnohem složitější než většina našich žáků, to vše a další možnosti nabízí únorový projektový balíček. Ať už si vyberete ze všech týdenních podtémat, nebo se soustředíte na jedno z nich, bude to krok k tomu, aby rodina i pro naše nynější žáky byla významnou a ceněnou hodnotou.                               

PaedDr. Karel Tomek

Březnovým tématem Lidé a múzy můžeme s žáky vstoupit do světa fantazie, emocí, umění a umělců aktivním způsobem. Všechny čtyři týdenní náměty se soustřeďují na múzy divadelní, ale ani ty ostatní nemusí přijít zkrátka. Bude hodně záležet na tom, jak tuto příležitost využijete. Pokud se rozhodnete pracovat se všemi náměty, nemusí to být nutně v nabízeném pořadí. To, co všechny příspěvky spojuje, je aktivní zapojení žáků do tvůrčích činností při pronikání do bohatosti výrazových prostředků dramatického umění. Divadlo a herci provází lidskou civilizaci od jejích počátků. Jsou významnou součástí kultury, jsou prostředkem osobní a společenské reflexe, cestou, jak společně sdílet myšlenky, pocity, prožitky. Jako učitelé můžeme pomoci všem dětem bez rozdílu jejich rodinného zázemí nacházet cestu k dramatickému umění v jeho nespočetných formách, kterými nás oslovuje a těší. Zkušenost, kterou získají naši žáci při intenzivním prožívání „divadla", jehož jsou sami aktéry, je nepřenosná a trvalá. Stojí za to ji dětem dopřát. Březnový cyklus inspirací vám může posloužit jako východisko pro vaše vlastní projekty nebo zamyšlení se nad tím, čím nás dramatická tvorba a svět umění obohacuje.

PaedDr. Karel Tomek

Svět pod jedním nebem je květnové téma Inspiromatu, které otevírá pohled na širší souvislosti našich životů. Čtyři podtémata nabízí společné poznávání toho, v co různí lidé věří, čemu naslouchají, co jim chutná, i to, jak žijí a pracují ve svých zemích. Stojí za to více se vzájemně poznat. Zvlášť v době, kdy je svět stále otevřenější a propojenější. Příspěvky k jednotlivým tématům mají charakter nabídky praktických činností projektového charakteru. Velká světová náboženství je projekt, který přináší možnost alespoň trochu porozumět základním myšlenkám hlavních světových náboženství a zejména si uvědomit, jak snadno může neznalost a netaktnost v této věci způsobovat nedorozumění a konflikty. Pro naše žáky je to o to důležitější, že mnoho z nich nemá žádnou osobní zkušenost jako věřící. Příspěvek Muzikoterapie zdůrazňuje vztah hudby a psychiky, odkrývá terapeutický, kultivační potenciál hudby - hudby jako balzámu na duši. Tak ji přece mnoho z nás vnímá. Hudba z různých koutů světa, z různých dob, stylů. Od múz k velmi prozaickému druhu umění, kterým je gastronomie, nás přenáší další příspěvek. O tom, že jídlo je dobrým prostředníkem vzájemného poznávání, se ví dávno. V příspěvku Gastronomie národních kuchyní se stává jídlo prostředkem k poznání a porozumění. Je to zajímavá a příjemná cesta. Tak proč ji s žáky nevyzkoušet? Poslední z čtveřice příspěvků - Sousedé - je popis aktivity, při níž se žáci zmocňují základních informací o sousedních zemích a jejich obyvatelích aktivním způsobem. Poznat svět je celoživotní úkol. Tématem se ve škole zabýváme mnohokrát a v různých souvislostech. Stokrát jinak platí i zde. Výběr, rozsah i provedení je na vás.

PaedDr. Karel Tomek

Měsíc červen nás v našem virtuálním putování posouvá k závažnému tématu Hodnoty zdraví. Tisíckrát diskutované téma, které se nás dotýká v každém okamžiku a v každé situaci. Téma, o kterém se hodně mluví, které plní stránky magazínů i plní kapsy šarlatánů a podvodníků, téma, které nás může stát spoustu peněz. Čtyři pohledy ve čtyřech podtématech jsou tradiční i netradiční zároveň. Vztah výživy a zdravého životního stylu je hlavním obsahem příspěvku popisujícího způsob, jak pomocí skládankového učení docílit toho, aby se žáci zabývali tímto problémem aktivně. Moderní doba nemá jen negativa. Objevují se nové i staronové pohybové aktivity. Což se například projet, nebo vlastně proběhnout na koloběžce? Příspěvek na toto téma nám k tomu dá i metodická doporučení. Další z nabízených témat nám předkládá ochutnávku z oblasti zážitkové pedagogiky. Taky potřebujete pohyb proto, abyste si „vyčistili hlavu“? Propojení těla i psychiky, to je hlavní myšlenka herní aktivity, kterou vám nabízíme. Poslední z témat, které jsme vybrali, se týká sociálního zdraví. Přátelství a kamarádství, vztahy a jejich hodnota, to je hlavní obsah příspěvku, který nám připomíná, že opravdu moderní pojetí zdraví bere v úvahu všechny jeho složky - zdraví tělesné, duševní i sociální. Buďte hodně zdraví nejen v červnu!

PaedDr. Karel Tomek

Významné dny v tomto týdnu:
1. 1. Nový rok

Odkazy na zajímavé informace k textu:
www.rvp.cz/clanek/2547
www.rvp.cz/clanek/1669
Pohled byl zobrazen 2166x od 30 květen 2014 do 18 říjen 2017