Inspiromat 2009

od Inspiromat

Inspiromat 2009 je elekronickou verzí stolního kalendáře vydávaného Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze.

V tomto roce jsme Vám nabídli projekty - prostředek k propojení užitečných vědomostí s praktickými dovednostmi důležitými pro život.

Proto jsme Vám nabídli 12 měsíčních projektových témat rozpracovaných do týdenních podtémat. K aktuálnímu podtématu zde najdete vždy na počátku týdne praktický příspěvek. Naše texty Vás inspirovali a byli Vámi využívány při výuce.

Inspiromat 2009 máte k dispozici stále a zveme Vám k jeho prohlídce.

INSPIROMAT 2009 leden - červen

obrázek ispiromatu 09

Leden 2009 - Člověk a lidství

Člověk a lidství je tématem, které otevírá letošní nabídku měsíčních projektových témat v Inspiromatu 2009. Pětice týdenních podtémat nabízí několik různých pohledů na jedno z nejtragičtějších období naší národní i evropské historie. Vyžitím všech pěti, nebo jen některých z nich, může škola pomoci žákům porozumět složitosti konkrétních lidských osudů, motivů a chování, které rozdělilo lidi na oběti, agresory i zachránce. Je to příležitost k diskusi a společnému přemýšlení o lidech v situacích, které si většina dnešních žáků jen stěží dokáže vůbec představit. Příspěvky vznikly ve spolupráci s institucemi, které usilují o zachování historické paměti národa na toto období našich dějin. Zkušenosti mnohých pedagogů ukazují, že není důvod se vyhýbat moderním dějinám a že žáci oceňují příležitost seznámit se s událostmi, o kterých se nemluví a nepřemýšlí zrovna lehce.

PaedDr. Karel Tomek

1. týden Člověk a lidství - Obrázky z Terezína

Obrázky z Terezína

2. týden Člověk a lidství - Romský holocaust

Romský holocaust

3. týden Člověk a lidství - Hanin kufřík

Hanin kufřík

4. týden Člověk a lidství - Zmizelí sousedé

Zmizelí sousedé

5. týden Člověk a lidství - Neztratit víru v člověka

Neztratit víru v člověka

Únor 2009 - Rodina

Únorovým tématem Rodina pokračujeme v nabídce měsíčních projektových témat v Inspiromatu 2009. Čtyři týdenní podtémata dávají příležitost nahlédnout na toto téma z několika různých úhlů pohledu. To, co příspěvky nabízí především, je příležitost k osobnímu zážitku žáků při projektových aktivitách. Rodokmeny jsou příležitostí k hlubšímu poznání vlastní rodiny, hledání pozitivních vzorů i vymezení se vůči negativním modelům. Právě tak se mohou stát branou k zájmu o historii místa i historii obecně. Praktické poznávání trvalých manželských svazků na konkrétních případech, aktivity k  bližšímu sebepoznání, řešení konfliktů i konkrétní projevy solidarity s dětmi, které mají dětství mnohem složitější než většina našich žáků, to vše a další možnosti nabízí únorový projektový balíček. Ať už si vyberete ze všech týdenních podtémat, nebo se soustředíte na jedno z nich, bude to krok k tomu, aby rodina i pro naše nynější žáky byla významnou a ceněnou hodnotou.                               

PaedDr. Karel Tomek

Kořeny - rodokmeny

Vztahy - tolerance nad zlato

8. týden Rodina - Stopy v okolí

Stopy v okolí

Mysleme na druhé

Březen 2009 - Lidé a múzy

Březnovým tématem Lidé a múzy můžeme s žáky vstoupit do světa fantazie, emocí, umění a umělců aktivním způsobem. Všechny čtyři týdenní náměty se soustřeďují na múzy divadelní, ale ani ty ostatní nemusí přijít zkrátka. Bude hodně záležet na tom, jak tuto příležitost využijete. Pokud se rozhodnete pracovat se všemi náměty, nemusí to být nutně v nabízeném pořadí. To, co všechny příspěvky spojuje, je aktivní zapojení žáků do tvůrčích činností při pronikání do bohatosti výrazových prostředků dramatického umění. Divadlo a herci provází lidskou civilizaci od jejích počátků. Jsou významnou součástí kultury, jsou prostředkem osobní a společenské reflexe, cestou, jak společně sdílet myšlenky, pocity, prožitky. Jako učitelé můžeme pomoci všem dětem bez rozdílu jejich rodinného zázemí nacházet cestu k dramatickému umění v jeho nespočetných formách, kterými nás oslovuje a těší. Zkušenost, kterou získají naši žáci při intenzivním prožívání „divadla", jehož jsou sami aktéry, je nepřenosná a trvalá. Stojí za to ji dětem dopřát. Březnový cyklus inspirací vám může posloužit jako východisko pro vaše vlastní projekty nebo zamyšlení se nad tím, čím nás dramatická tvorba a svět umění obohacuje.

PaedDr. Karel Tomek

Školní divadlo

Divadlo za oponou

12. týden Lidé a múzy - Loutkové divadlo

Loutkové divadlo

13. týden Lidé a múzy - Něco o divadle

Něco o divadle

Duben 2009 - Lidé a jejich Země, Země a její lidé

14. týden Lidé a jejich Země, Země a její lidé - Ve vlastních rukou

Ve vlastních rukou

15. týden Lidé a jejich Země, Země a její lidé - Svět chudoby

Svět chudoby

16. týden Lidé a jejich Země, Země a její lidé - Udržitelný rozvoj

Udržitelný rozvoj

17. týden Lidé a jejich Země, Země a její lidé - Krajina mého domova

Petra Šebešová - Krajina mého domova

Významné dny v tomto týdnu:
22.4. - Den Země

Odkazy na zajímavé informace k textu:
www.krajinazaskolou.cz
www.sdruzenikrajina.cz

 

Krajina mého domova

18. týden Lidé a jejich Země, Země a její lidé - Geologické památky - odkaz minulosti

Geologické památky - odkaz minulosti

Květen 2009 - Svět pod jedním nebem

Svět pod jedním nebem je květnové téma Inspiromatu, které otevírá pohled na širší souvislosti našich životů. Čtyři podtémata nabízí společné poznávání toho, v co různí lidé věří, čemu naslouchají, co jim chutná, i to, jak žijí a pracují ve svých zemích. Stojí za to více se vzájemně poznat. Zvlášť v době, kdy je svět stále otevřenější a propojenější. Příspěvky k jednotlivým tématům mají charakter nabídky praktických činností projektového charakteru. Velká světová náboženství je projekt, který přináší možnost alespoň trochu porozumět základním myšlenkám hlavních světových náboženství a zejména si uvědomit, jak snadno může neznalost a netaktnost v této věci způsobovat nedorozumění a konflikty. Pro naše žáky je to o to důležitější, že mnoho z nich nemá žádnou osobní zkušenost jako věřící. Příspěvek Muzikoterapie zdůrazňuje vztah hudby a psychiky, odkrývá terapeutický, kultivační potenciál hudby - hudby jako balzámu na duši. Tak ji přece mnoho z nás vnímá. Hudba z různých koutů světa, z různých dob, stylů. Od múz k velmi prozaickému druhu umění, kterým je gastronomie, nás přenáší další příspěvek. O tom, že jídlo je dobrým prostředníkem vzájemného poznávání, se ví dávno. V příspěvku Gastronomie národních kuchyní se stává jídlo prostředkem k poznání a porozumění. Je to zajímavá a příjemná cesta. Tak proč ji s žáky nevyzkoušet? Poslední z čtveřice příspěvků - Sousedé - je popis aktivity, při níž se žáci zmocňují základních informací o sousedních zemích a jejich obyvatelích aktivním způsobem. Poznat svět je celoživotní úkol. Tématem se ve škole zabýváme mnohokrát a v různých souvislostech. Stokrát jinak platí i zde. Výběr, rozsah i provedení je na vás.

PaedDr. Karel Tomek

19. týden Svět pod jedním nebem - Bohatství kultur

Petr Hopfinger - Bohatství kultur

Významné dny v tomto týdnu:
8.5. - Den osvobození

Odkazy na zajímavé informace k textu:
www.nm.cz/naprstkovo-muzeum
www.rvp.cz/clanek/1/36
etnografie.navajo.cz

 

Bohatství kultur

20. týden Svět pod jedním nebem - Hudební rozmanitost

Hudební rozmanitost

21. týden Svět pod jedním nebem - Gastronomie národních kuchyní

Gastronomie národních kuchyní

22. týden Svět pod jedním nebem - Sousedé

Josef Vlach - Sousedé

Významné dny v tomto týdnu:
30.5. - Evropský den sousedů

Odkazy na zajímavé informace k textu:
www.mkc.cz/cz/uvod.html
multikultura.cz
www.rvp.cz/clanek/2106

 

Sousedé

Červen 2009 - Hodnota zdraví

Měsíc červen nás v našem virtuálním putování posouvá k závažnému tématu Hodnoty zdraví. Tisíckrát diskutované téma, které se nás dotýká v každém okamžiku a v každé situaci. Téma, o kterém se hodně mluví, které plní stránky magazínů i plní kapsy šarlatánů a podvodníků, téma, které nás může stát spoustu peněz. Čtyři pohledy ve čtyřech podtématech jsou tradiční i netradiční zároveň. Vztah výživy a zdravého životního stylu je hlavním obsahem příspěvku popisujícího způsob, jak pomocí skládankového učení docílit toho, aby se žáci zabývali tímto problémem aktivně. Moderní doba nemá jen negativa. Objevují se nové i staronové pohybové aktivity. Což se například projet, nebo vlastně proběhnout na koloběžce? Příspěvek na toto téma nám k tomu dá i metodická doporučení. Další z nabízených témat nám předkládá ochutnávku z oblasti zážitkové pedagogiky. Taky potřebujete pohyb proto, abyste si „vyčistili hlavu“? Propojení těla i psychiky, to je hlavní myšlenka herní aktivity, kterou vám nabízíme. Poslední z témat, které jsme vybrali, se týká sociálního zdraví. Přátelství a kamarádství, vztahy a jejich hodnota, to je hlavní obsah příspěvku, který nám připomíná, že opravdu moderní pojetí zdraví bere v úvahu všechny jeho složky - zdraví tělesné, duševní i sociální. Buďte hodně zdraví nejen v červnu!

PaedDr. Karel Tomek

23. týden Hodnota zdraví - Zdravý životní styl

Blanka Juránková - Zdravý životní styl

Významné dny v tomto týdnu:
1. 6. Den dětí

Odkazy na zajímavé informace k textu:
zdrava-vyziva.net/zdravy-zivotni-styl.php
zdravi.foodnet.cz
www.rvp.cz/clanek/53

 

Zdravý životní styl

24. týden Hodnota zdraví - Netradiční cvičení

Netradiční cvičení

25. týden Hodnota zdraví - Na zdravém vzduchu

Na zdravém vzduchu

26. týden Hodnota zdraví - Kamarádství, přátelství

Přátelství, kamarádství

Inspiromat 2009 červenec - prosinec

obrázek ispiromatu 09

Červenec 2009 - Poselství z minulosti

27. týden Poselství z minulosti - polidštění Cyrila, Metoděje a Mistra Jana – jejich stopy v našem okolí, indicie

Poselství z minulosti

28. týden Poselství z minulosti - Letní tábory

Bára Tichovová - Letní tábory

Významné dny v tomto týdnu:
6.7. - Mistr Jan Hus (státní svátek ČR)

Odkazy na zajímavé informace k textu:
www.letni-tabory.cz
www.letni-tabory.com
woodcraft.cz

Letní tábory

29. týden Poselství z minulosti - U babičky a dědečka

U babičky a dědečka

Výlety za poklady - víte co je to geokešing?

31. týden Poselství z minulosti - Oživlá historie

Oživlá historie

Srpen 2009 - My a oni


32. týden My a oni - Aborigines a ti druzí

Aborigines a ti druhý

33. týden My a oni - Jak se žije levákům

Olga Zelinková - Jak se žije levákům

Významné dny v tomto týdnu:
13. 8. - Den leváků

Odkazy na zajímavé informace k textu:
cs.wikipedia.org/wiki/Leváctví
prolevaky.cz

 

Jak se žije levákům

Chci Sluncem být a ne planetou

Nebezpečné známosti

Září 2009 - Ještě dýcháme jeden vzduch

36. týden Ještě dýcháme jeden vzduch - Alternativní cestování

Alternativní cestování

37. týden Ještě dýcháme jeden vzduch - Pralesy

Pralesy

38. týden Ještě dýcháme jeden vzduch - Vzduch stokrát jinak

Vzduch stokrát jinak

39. týden Ještě dýcháme jeden vzduch - Vzdušný oceán

Vzdušný oceán

40. týden Ještě dýcháme stejný vzduch - Vzduch a hudba

Vzduch a hudba

Navrhni svůj ekodům

42. týden Zdravý domov - Bydlíme s přírodou, veřejná zeleň

Bydlíme s přírodou, veřejná zeleň

Domácí ekologie

44. týden Zdravý domov - Můj prostor

Významné dny v tomto týdnu:
28. 10. - Den vzniku samostatného Československa

Odkazy na zajímavé informace k textu:
www.bydleni.cz/clanek/Domy-ze-slamy
www.rvp.cz/clanek/2348

Můj prostor

Listopad 2009 - Vyplázni jazyk český

45. týden Vyplázni jazyk český - Dejme smysl nesmyslu

Dejme smysl nesmyslu

Malování písmeny aneb kaligramy

47. týden Vyplázni jazyk český - Jazyková rozcvička

Jazyková rozcvička

48. týden Vyplázni jazyk český - Zpívaná poezie

Zpívaná poezie

Prosinec 2009 - Svět pro děti

49. týden Svět pro děti - Adventní čas

Adventní čas

50. týden Svět pro děti - Betlémy

Betlémy

51. týden Svět pro děti - Osobní dárky

Osobní dárky

52. týden Svět pro děti - Těšíme se na ježíška

Těšíme se na Ježíška

53. týden Svět pro děti - Pane, pojďte si hrát

Významné dny v tomto týdnu:
1. 1. Nový rok

Odkazy na zajímavé informace k textu:
www.rvp.cz/clanek/2547
www.rvp.cz/clanek/1669

Pane, pojďte si hrát

Pohled byl zobrazen 3917x od 30 květen 2014 do 5 červen 2023