KURIKULUM G - KVALITNÍ ŠKOLA - informace o výzkumu na gymnáziích

od KURIKULUM G - Kvalitní škola

Výstupy z plošného výzkumu Kvalitní škola, jehož cílem bylo vyhodnotit úspěšnost kurikulární reformy na gymnáziích.

V rámci projektu KURIKULUM G na této činnosti spolupracoval Výzkumný ústav pedagogický v Praze (VÚP, od 1. 7. 2011 součástí Národního ústavu pro vzdělávání) s Institutem výzkumu školního vzdělávání Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity v Brně.

KURIKULUM G - KVALITNÍ ŠKOLA

Kvalitní škola - výzkumná aktivita projektu KURIKULUM G, který byl realizován Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze (od 1. 7. 2011 součástí Národního ústavu pro vzdělávání). Projekt KURIKULUM G probíhal v letech 2009-2011 a byl spolufinancovaný z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.

Cílem aktivity Kvalitní škola bylo popsat, vysvětlit a vyhodnotit procesy zavádění Rámcového vzdělávacího programu (RVP), tvorby Školního vzdělávacího programu (ŠVP) a jeho realizace na gymnáziích. Úkolem bylo současně zjistit, které faktory uvedené procesy ovlivňují a jaké funkce jsou prostřednictvím kurikulárních dokumentů naplňovány. Výzkum Kvalitní škola se uskutečňoval ve spolupráci s Institutem výzkumu školního vzdělávání Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity v Brně.

Výzkumná aktivita byla rozdělena do 4 hlavních modulů:

 • Řízené rozhovory
 • Dotazníkové šetření
 • Případové studie
 • Videostudie

Souhrnné informace o výzkumu kurikulární reformy na gymnáziích byly představeny na závěrečné konferenci projektu KURIKULUM G, která se uskutečnila 30. listopadu 2011 v Praze. Více informací o konferenci najdete>>zde<<.

Výsledky jednotlivých fází výzkumu jsou shrnuty v následujících publikacích:

 • Kvalita školy a kurikula: od expertního šetření ke standardu kvality - výsledky expertního šetření kvality školy a kurikula, které proběhlo mezi učiteli a řediteli gymnázií v červnu a v červenci 2011 
 • Kurikulární reforma na gymnáziích: od virtuálních hospitací k videostudiím - výzkumná zpráva představuje videostudie jako jeden z možných hospitačních nástrojů založený na videozáznamech vyučovacích hodin; na příkladech videozáznamů 3 vyučovacích hodin z gymnázií jsou zde ve vztahu ke klíčovým kompetencím analyzovány vybrané výukové situce
 • Kurikulární reforma na gymnáziích: případové studie tvorby kurikula - výsledky ze třetí etapy výzkumu kurikulární reformy
 • Kurikulární reforma na gymnáziích: výsledky dotazníkového šetření - výsledky druhé etapy výzkumu Kvalitní škola
 • Kurikulární reforma na gymnáziích v rozhovorech s koordinátory pilotních a partnerských škol - metodický postup a výsledky první etapy výzkumu

Všechny publikace jsou k dispozici a ke stažení v tomto digifoliu.

Souhrnné informace o výzkumu Kvalitní škola (studie Kurikulární reforma na gymnáziích: výzkumná zjištění a doporučení) byly uveřejněny v Pedagogické orientaci číslo 4/2011.

publikace výzkumné aktivity projektu Kurikulum G - výzkumné zprávy

Obsah:

Jméno Popis
file Publikace 01 Kurikulární reforma na gymnáziích v rozhovorech s koordinátory pilotních a partnerských škol
file Publikace 02 Kurikulární reforma na gymnáziích: výsledky dotazníkového šetření
file Publikace 03 Kurikulární reforma na gymnáziích: případové studie tvorby kurikula
file Publikace 04 Kurikulární reforma na gymnáziích: od virtuálních hospitací k videostudiím
file Publikace 05 Kvalita školy a kurikula: od expertního šetření ke standardu kvality
file Výstup 06 (Studie) Kurikulární reforma na gymnáziích: výzkumná zjištění a doporučení (studie uveřejněná v Pedagogické orientaci číslo 4/2011)
prezentace z kulatého stolu ke 3. etapě výzkumu Kvalitní škola

Obsah:

Jméno Popis
file Prezentace 01 + kom. Od výzkumu kurikulární reformy k podnětům pro revize kurikula - doc. PhDr. Tomáš Janík , Ph.D., M.Ed.
file Prezentace 02 Co naznačují případové studie tvorby ŠVP na gymnáziích? - doc. PhDr. Michaela Píšová, Ph.D., M.A.
file Prezentace 03 Jak naložíme s tím, co tušíme či víme? - doc. PaedDr. Petr Urbánek, Ph.D. (Technická univerzita v Liberci)
file Prezentace 04 Jak by na výsledky studie měli reagovat tvůrci rámcových vzdělávacích programů - PaedDr. Jan Tupý (VÚP v Praze)
file Prezentace 04 + kom. Jak by na výsledky studie měli reagovat tvůrci rámcových vzdělávacích programů - PaedDr. Jan Tupý (VÚP v Praze)
Prezentace výsledků aktivity Kvalitní škola v rámci konference Asociace ředitelů gymnázií (29. 3. 2011, Znojmo)

Obsah:

Jméno Popis
file 110329 Prezentace (AŘG) Prezentace doc. Janíka na konferenci AŘG 29. 3. 2011 ve Znojmě
prezentace z kulatého stolu k 2. etapě výzkumu Kvalitní škola

Obsah:

Jméno Popis
file 101210 Prezentace 01 prezentace doc. Tomáše Janíka k výsledkům dotazníkového šetření
file 101210 Prezentace 02 prezentace dr. Jiřího Kuhna k výsledkům dotazníkového šetření
prezentace z kulatého stolu k 1. etapě výzkumu

Obsah:

Jméno Popis
file 100622 Prezentace 01 prezentace doc. PhDr. Tomáše Janíka, Ph.D., M.Ed. (manažer Kvalitní školy)
file 100622 Prezentace 02 prezentace RNDr. Jany Strakové, Ph.D. (Sociologický ústav AV ČR)
file 100622 Prezentace 03 prezentace RNDr. Jiřího Kuhna (předseda AŘG)

DALŠÍ AKTIVITY PROJEKTU KURIKULUM G

 • KLUBOVÁ SETKÁNÍ KOORDINÁTORŮ ŠVP >>>
 • KOMUNITA >>>
 • KONZULTAČNÍ CENTRUM >>>
 • KOUČOVÁNÍ >>>
 • MINIKONFERENCE >>>
 • OBOROVÉ SEMINÁŘE >>>
 • VIRTUÁLNÍ HOSPITACE >>>
 • O PROJEKTU KURIKULUM G >>>

TISKOVÉ ZPRÁVY KVALITNÍ ŠKOLY

Tisková zpráva ke 3. etapě výzkumu:
Kurikulární reforma: případové studie z gymnaziální praxe

Tisková zpráva ke 2. etapě výzkumu:
Co si myslí učitelé gymnázií

Tisková zpráva k 1. etapě výzkumu:
Jaké jsou zkušenosti učitelů gymnázií se školskou reformou

Kulatý stůl 23. 6. 2011

Představení výsledků výzkumu - doc. M. Píšová
Představení výsledků výzkumu - doc. M. Píšová

Kulatý stůl 23. 6. 2011

Účastníci Kulatého stolu Kvalitní školy
Účastníci Kulatého stolu Kvalitní školy

Kulatý stůl 23. 6. 2011

Kulatý stůl 23. 6. 2011

doc. Tomáš Janík (manažer Kvalitní školy) a doc. Petr Urbánek (TUL)
doc. Tomáš Janík (manažer Kvalitní školy) a doc. Petr Urbánek (TUL)

Kulatý stůl 23. 6. 2011

PhDr. Stanislava Krčková (VÚP v Praze)
PhDr. Stanislava Krčková (VÚP v Praze)

Kulatý stůl 23. 6. 2011

doc. Michaela Píšová - vedoucí výzkumného týmu ve 3. etapě výzkumu
doc. Michaela Píšová - vedoucí výzkumného týmu ve 3. etapě výzkumu

Kulatý stůl 23. 6. 2011

Mgr. Jitka Jarníková a dr. Tupý (VÚP v Praze)
Mgr. Jitka Jarníková a dr. Tupý (VÚP v Praze)

Kulatý stůl 23. 6. 2011

Diskuze - RNDr. Dag Hrubý (Gymnázium Jevíčko)
Diskuze - RNDr. Dag Hrubý (Gymnázium Jevíčko)

Kulatý stůl 23. 6. 2011

Diskuze - RNDr. Dominik Dvořák (PedF UK)
Diskuze - RNDr. Dominik Dvořák (PedF UK)

Výsledky dotazníkového šetření - Kulatý stůl 10. 12. 2010

doc. Tomáš Janík, manažer aktivity Kvalitní škola, a dr. Stanislava Krčková, ředitelka Výzkumného ústavu pedagogického v Praze
doc. Tomáš Janík, manažer aktivity Kvalitní škola, a dr. Stanislava Krčková, ředitelka Výzkumného ústavu pedagogického v Praze

KULATÝ STŮL 22. 6. 2010

účastníci diskuze
účastníci diskuze

KULATÝ STŮL 22. 6. 2010

(zleva) Jiří Kuhn, Jana Straková a Tomáš Janík
(zleva) Jiří Kuhn, Jana Straková a Tomáš Janík

KULATÝ STŮL 22. 6. 2010

Tomáš Janík - manažer Kvalitní školy
Tomáš Janík - manažer Kvalitní školy
Pohled byl zobrazen 3558x od 30 květen 2014 do 21 září 2023