KURIKULUM G - KVALITNÍ ŠKOLA - informace o výzkumu na gymnáziích

od KURIKULUM G - Kvalitní škola

Výstupy z plošného výzkumu Kvalitní škola, jehož cílem bylo vyhodnotit úspěšnost kurikulární reformy na gymnáziích.

V rámci projektu KURIKULUM G na této činnosti spolupracoval Výzkumný ústav pedagogický v Praze (VÚP, od 1. 7. 2011 součástí Národního ústavu pro vzdělávání) s Institutem výzkumu školního vzdělávání Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity v Brně.
Přidat do kolekce

Kvalitní škola - výzkumná aktivita projektu KURIKULUM G, který byl realizován Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze (od 1. 7. 2011 součástí Národního ústavu pro vzdělávání). Projekt KURIKULUM G probíhal v letech 2009-2011 a byl spolufinancovaný z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.

Cílem aktivity Kvalitní škola bylo popsat, vysvětlit a vyhodnotit procesy zavádění Rámcového vzdělávacího programu (RVP), tvorby Školního vzdělávacího programu (ŠVP) a jeho realizace na gymnáziích. Úkolem bylo současně zjistit, které faktory uvedené procesy ovlivňují a jaké funkce jsou prostřednictvím kurikulárních dokumentů naplňovány. Výzkum Kvalitní škola se uskutečňoval ve spolupráci s Institutem výzkumu školního vzdělávání Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity v Brně.

Výzkumná aktivita byla rozdělena do 4 hlavních modulů:

 • Řízené rozhovory
 • Dotazníkové šetření
 • Případové studie
 • Videostudie

Souhrnné informace o výzkumu kurikulární reformy na gymnáziích byly představeny na závěrečné konferenci projektu KURIKULUM G, která se uskutečnila 30. listopadu 2011 v Praze. Více informací o konferenci najdete>>zde<<.

Výsledky jednotlivých fází výzkumu jsou shrnuty v následujících publikacích:

 • Kvalita školy a kurikula: od expertního šetření ke standardu kvality - výsledky expertního šetření kvality školy a kurikula, které proběhlo mezi učiteli a řediteli gymnázií v červnu a v červenci 2011 
 • Kurikulární reforma na gymnáziích: od virtuálních hospitací k videostudiím - výzkumná zpráva představuje videostudie jako jeden z možných hospitačních nástrojů založený na videozáznamech vyučovacích hodin; na příkladech videozáznamů 3 vyučovacích hodin z gymnázií jsou zde ve vztahu ke klíčovým kompetencím analyzovány vybrané výukové situce
 • Kurikulární reforma na gymnáziích: případové studie tvorby kurikula - výsledky ze třetí etapy výzkumu kurikulární reformy
 • Kurikulární reforma na gymnáziích: výsledky dotazníkového šetření - výsledky druhé etapy výzkumu Kvalitní škola
 • Kurikulární reforma na gymnáziích v rozhovorech s koordinátory pilotních a partnerských škol - metodický postup a výsledky první etapy výzkumu

Všechny publikace jsou k dispozici a ke stažení v tomto digifoliu.

Souhrnné informace o výzkumu Kvalitní škola (studie Kurikulární reforma na gymnáziích: výzkumná zjištění a doporučení) byly uveřejněny v Pedagogické orientaci číslo 4/2011.

publikace výzkumné aktivity projektu Kurikulum G - výzkumné zprávy

Obsah:

Jméno Popis
file Publikace 01 Kurikulární reforma na gymnáziích v rozhovorech s koordinátory pilotních a partnerských škol
file Publikace 02 Kurikulární reforma na gymnáziích: výsledky dotazníkového šetření
file Publikace 03 Kurikulární reforma na gymnáziích: případové studie tvorby kurikula
file Publikace 04 Kurikulární reforma na gymnáziích: od virtuálních hospitací k videostudiím
file Publikace 05 Kvalita školy a kurikula: od expertního šetření ke standardu kvality
file Výstup 06 (Studie) Kurikulární reforma na gymnáziích: výzkumná zjištění a doporučení (studie uveřejněná v Pedagogické orientaci číslo 4/2011)
prezentace z kulatého stolu ke 3. etapě výzkumu Kvalitní škola

Obsah:

Jméno Popis
file Prezentace 01 + kom. Od výzkumu kurikulární reformy k podnětům pro revize kurikula - doc. PhDr. Tomáš Janík , Ph.D., M.Ed.
file Prezentace 02 Co naznačují případové studie tvorby ŠVP na gymnáziích? - doc. PhDr. Michaela Píšová, Ph.D., M.A.
file Prezentace 03 Jak naložíme s tím, co tušíme či víme? - doc. PaedDr. Petr Urbánek, Ph.D. (Technická univerzita v Liberci)
file Prezentace 04 Jak by na výsledky studie měli reagovat tvůrci rámcových vzdělávacích programů - PaedDr. Jan Tupý (VÚP v Praze)
file Prezentace 04 + kom. Jak by na výsledky studie měli reagovat tvůrci rámcových vzdělávacích programů - PaedDr. Jan Tupý (VÚP v Praze)
Prezentace výsledků aktivity Kvalitní škola v rámci konference Asociace ředitelů gymnázií (29. 3. 2011, Znojmo)

Obsah:

Jméno Popis
file 110329 Prezentace (AŘG) Prezentace doc. Janíka na konferenci AŘG 29. 3. 2011 ve Znojmě
prezentace z kulatého stolu k 2. etapě výzkumu Kvalitní škola

Obsah:

Jméno Popis
file 101210 Prezentace 01 prezentace doc. Tomáše Janíka k výsledkům dotazníkového šetření
file 101210 Prezentace 02 prezentace dr. Jiřího Kuhna k výsledkům dotazníkového šetření
prezentace z kulatého stolu k 1. etapě výzkumu

Obsah:

Jméno Popis
file 100622 Prezentace 01 prezentace doc. PhDr. Tomáše Janíka, Ph.D., M.Ed. (manažer Kvalitní školy)
file 100622 Prezentace 02 prezentace RNDr. Jany Strakové, Ph.D. (Sociologický ústav AV ČR)
file 100622 Prezentace 03 prezentace RNDr. Jiřího Kuhna (předseda AŘG)
 • KLUBOVÁ SETKÁNÍ KOORDINÁTORŮ ŠVP >>>
 • KOMUNITA >>>
 • KONZULTAČNÍ CENTRUM >>>
 • KOUČOVÁNÍ >>>
 • MINIKONFERENCE >>>
 • OBOROVÉ SEMINÁŘE >>>
 • VIRTUÁLNÍ HOSPITACE >>>
 • O PROJEKTU KURIKULUM G >>>
Představení výsledků výzkumu - doc. M. Píšová
Představení výsledků výzkumu - doc. M. Píšová
Účastníci Kulatého stolu Kvalitní školy
Účastníci Kulatého stolu Kvalitní školy
doc. Tomáš Janík (manažer Kvalitní školy) a doc. Petr Urbánek (TUL)
doc. Tomáš Janík (manažer Kvalitní školy) a doc. Petr Urbánek (TUL)
PhDr. Stanislava Krčková (VÚP v Praze)
PhDr. Stanislava Krčková (VÚP v Praze)
doc. Michaela Píšová - vedoucí výzkumného týmu ve 3. etapě výzkumu
doc. Michaela Píšová - vedoucí výzkumného týmu ve 3. etapě výzkumu
Mgr. Jitka Jarníková a dr. Tupý (VÚP v Praze)
Mgr. Jitka Jarníková a dr. Tupý (VÚP v Praze)
Diskuze - RNDr. Dag Hrubý (Gymnázium Jevíčko)
Diskuze - RNDr. Dag Hrubý (Gymnázium Jevíčko)
Diskuze - RNDr. Dominik Dvořák (PedF UK)
Diskuze - RNDr. Dominik Dvořák (PedF UK)
doc. Tomáš Janík, manažer aktivity Kvalitní škola, a dr. Stanislava Krčková, ředitelka Výzkumného ústavu pedagogického v Praze
doc. Tomáš Janík, manažer aktivity Kvalitní škola, a dr. Stanislava Krčková, ředitelka Výzkumného ústavu pedagogického v Praze
účastníci diskuze
účastníci diskuze
(zleva) Jiří Kuhn, Jana Straková a Tomáš Janík
(zleva) Jiří Kuhn, Jana Straková a Tomáš Janík
Tomáš Janík - manažer Kvalitní školy
Tomáš Janík - manažer Kvalitní školy
Pohled byl zobrazen 1782x od 30 květen 2014 do 23 listopad 2017