Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se

Regionální setkání přátel Metodického portálu v Plzni

Textový rámeček

Regionální setkání přátel a příznivců Metodického portálu 26.5. 2010 v Plzni

Přijměte srdečné  pozvání na setkání přátel a příznivců Metodického portálu v Plzeňském  kraji. Od regionální konference již uběhl nějaký čas a rádi bychom se setkali s příznivci Metodického portálu znovu. Připravili jsme pro Vás odpolední setkání nad tématem Inspiromatu  pro měsíc květen „Inkluze“.

Program setkání je následující:
14:00 - 14:30- zahájení, úvodní slovo regionálního koordinátora, pár slov o Metodickém portálu, představení lektora
14:30 - 16:00 - tématický blok INKLUZE“  vede
PhDr. Josef Slowík, Ph.D.

Stručná anotace tematického bloku:  

Setkání se bude týkat základních otázek, jako např. Co je to inkluze? Jaký je rozdíl a vztah mezi pojmy "integrace" a "inkluze"? Co je podstatou inkluzivního vzdělávání a jak vypadá inkluzivní škola? Účastníci se seznámí s možnostmi inkluzivních přístupů k dětem, žákům a studentům se speciálními vzdělávacími potřebami. Představena bude problematika vzdělávání jedinců s různými druhy zdravotního postižení a sociálního znevýhodnění s ohledem na současné trendy v našem školství. Součástí programu budou skupinové aktivity a praktické ukázky.

16:00 - 17:30 - sdílení zkušeností, pozvání na další akce (kurz pro autory, oborové semináře...), možnost představení některé části portálu (digifolio atp.), konec


 místo setkání :  Rakouská knihovna, Náměstí Republiky 12, Plzeň


Přihlášky zasílejte prosím na moji adresu: polakova@rvp.cz
Těším se na osobní setkání. S pozdravem Lucie Poláková

gymnaziální vzdělávání, jazykové vzdělávání, neformální vzdělávání, odborné vzdělávání, předškolní vzdělávání, speciální vzdělávání, základní umělecké vzdělávání, základní vzdělávání
Pohled byl zobrazen 531x od 30 květen 2014 do 6 květen 2021