Regionální setkání přátel Metodického portálu v Plzni

Textový rámeček

Regionální setkání přátel a příznivců Metodického portálu 26.5. 2010 v Plzni

Přijměte srdečné  pozvání na setkání přátel a příznivců Metodického portálu v Plzeňském  kraji. Od regionální konference již uběhl nějaký čas a rádi bychom se setkali s příznivci Metodického portálu znovu. Připravili jsme pro Vás odpolední setkání nad tématem Inspiromatu  pro měsíc květen „Inkluze“.

Program setkání je následující:
14:00 - 14:30- zahájení, úvodní slovo regionálního koordinátora, pár slov o Metodickém portálu, představení lektora
14:30 - 16:00 - tématický blok INKLUZE“  vede
PhDr. Josef Slowík, Ph.D.

Stručná anotace tematického bloku:  

Setkání se bude týkat základních otázek, jako např. Co je to inkluze? Jaký je rozdíl a vztah mezi pojmy "integrace" a "inkluze"? Co je podstatou inkluzivního vzdělávání a jak vypadá inkluzivní škola? Účastníci se seznámí s možnostmi inkluzivních přístupů k dětem, žákům a studentům se speciálními vzdělávacími potřebami. Představena bude problematika vzdělávání jedinců s různými druhy zdravotního postižení a sociálního znevýhodnění s ohledem na současné trendy v našem školství. Součástí programu budou skupinové aktivity a praktické ukázky.

16:00 - 17:30 - sdílení zkušeností, pozvání na další akce (kurz pro autory, oborové semináře...), možnost představení některé části portálu (digifolio atp.), konec


 místo setkání :  Rakouská knihovna, Náměstí Republiky 12, Plzeň


Přihlášky zasílejte prosím na moji adresu: polakova@rvp.cz
Těším se na osobní setkání. S pozdravem Lucie Poláková

gymnaziální vzdělávání, jazykové vzdělávání, neformální vzdělávání, odborné vzdělávání, předškolní vzdělávání, speciální vzdělávání, základní umělecké vzdělávání, základní vzdělávání
Pohled byl zobrazen 483x od 30 květen 2014 do 25 listopad 2020