Tematický vstup Inkluzivní vzdělávání

Přidat do kolekce

Co naleznete na téma inkluzívní vzdělávání na Metodickém portále rvp.cz

Inclusion in Education

Inkluzivní vzdělávání

Právo na inkluzivní vzdělávání bylo poprvé deklarováno na světové konferenci na téma vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, kterou pořádala organizace UNESCO společně se španělskou vládou roku 1994 v Salamance. Vlády 92 zemí se usnesly změnit stávající vzdělávací systémy směrem k inkluzivnímu vzdělávání, které zajišťuje právo na vzdělávání všech dětí bez ohledu na jejich individuální potřeby. Toto a další ustanovení, v nichž je inkluze deklarována jako základní princip uplatňovaný ve vzdělávání byly posléze zakotveny v tzv. Prohlášení ze Salamanky (Salamanca Statement, UNESCO 1994).

Konference

Odkazy a anotace na literaturu (domácí i zahraniční)

Odkazy:

Centra podpory inkluzivního vzdělávání (CPIV)

Evropská agentura pro rozvoj speciálního vzdělávání (European Agency for Development in Special Needs Education)

FÉROVÁ ŠKOLA 

Inkluzivní škola

Institut výzkumu inkluzívního vzdělávání (IVIV)

META - sdružení pro příležitosti mladých migrantů 

Odkazy na literaturu:

Hájková Vanda, Strnadová Iva (2010): Inkluzívní vzdělávání. Grada 2010.ISBN 978-80-247-3070-7.

Lechta Viktor, kol. (2010): Základy inkluzivní pedagogiky. Portál 2010. ISBN: 978-80-7367-679-7.

Zajímavosti:

Rozhovor s Ondřejem Liškou na téma integrace, inkluzivního vzdělávání a rovných příležitostí pro handicapované žáky.

Rozhovor Současný vzdělávací model přijímá inkluzivní opatření opatrně a pomalu - přepis rozhovoru


 

Pohled byl zobrazen 946x od 30 květen 2014 do 20 listopad 2019