Lektorka činnostního učení a PEPOUŠ

od Pavlína Hublová

Již několik let jsem aktivní lektorkou a učitelkou činnostního učení, které je zastřešené Tvořivou školou. Nabízím kurzy, ukázkové hodiny a přednášky na konferencích Tvořivé školy. 

Z mých lektorských aktivit vyplynuly další aktivity, které jsou zastřešeny pojemnováním PEPOUŠ (PEdagog POstižený Učitelským Šílenstvím). 

 • Křestní jméno: Pavlína
 • Příjmení: Hublová

Lektorka Tvořivé školy

Kurzy, které vedu (nebo jsem vedla)
 • Činnostní učení v hodinách anglického jazyka pro 3. ročník;
 • Činnostní učení v hodinách anglického jazyka pro 4. a 5. ročník;
 • Činnostní učení v hodinách matematiky pro 3. ročník;
 • Činnostní učení v hodinách matematiky pro 4. a 5. ročník;
 • Činnostní učení v hodinách českého jazyka pro 3. - 5. ročník;
 • Interaktivní tabule a PC pro učitele;
 • Interaktivní tabule ve výuce na 1. stupni ZŠ;
 • Interaktivní tabule činnostně - matematika v 1. ročníku
 • Interaktivní tabule činnostně - matematika v 2. ročníku
 • Interaktivní tabule činnostně - ČJ 1
 • Interaktivní tabule činnostně - ČJ 2
 • Interaktivní tabule činnostně - ČJ 3
 • Interaktivní tabule činnostně - matematika v 4. ročníku
Metodické filmy s mou účastí
 • Činnostní učení v matematice 4. ročníku - metodicko-vzdělávací film
 

Spolupracovnice projektu Metodika II (VÚP Praha)

 • člen Rady starších
 • tutor e-learningového kurzu Rozvoj a hodnocení klíčových kompetencí 
 • manažerka aktivity Komunita

 

Vedoucí Metodického portálu RVP.CZ

 • koordinace technického zázemí Metodického portálu RVP.CZ (manažerka projektu)
 • zajištění udržitelnosti projektu METODIKA II
 • udržení a rozvíjení portálu jako živého organizmu užitečného pro profesní rozvoj pedagogické veřejnosti (vedení týmu)
 • time management

 

Člen GEG ČR

 • koordinace akcí (online i offline)
 • spolupráce s partnerskými skupinami včetně GUG ČR

 

Marketingový specialista

 • vedení a spolupráce s týmem, komunikace se zákazníky
 • time management
 • správa IT systémů (spolupráce s programátorem, správa e-shopových a webových řešení zaměstnavatele)
 • správa sociálních sítí a e-mailových systémů
Konference tvořivých škol 2009
Konference tvořivých škol 2009

Publikace v časopisech

Rodina a škola - Čtenářská gramotnost.pdf

2,3MB | Pátek, 11 březen 2011 | Detaily
Konference tvořivých škol 2010
Konference tvořivých škol 2010

PEPOUŠ na sociálních sítích

Tvořivá škola - informace

Základní formou činnostní výuky jsou individuální činnosti všech žáků, tzv. individuálně-kolektivní výuka. Ta je rozvíjena prací ve dvojicích a skupinovou prací žáků. Každá činnost má přesně daný didaktický cíl. Činnosti vykonávají všichni žáci zároveň. Vhodné je používat učebnice, pracovní sešity a didaktické pomůcky připravené zvlášť pro činnostní učení, které obsahují náměty pro praktické činnosti a umožňují různé způsoby individualizace. Takové materiály by měly obsahovat motivační prvky, samokontrolu, mezipředmětové vztahy a umožňovat všem žákům pracovat podle individuálního tempa. Měly by rovněž podněcovat žáky k rozličným úvahám a učit je sebehodnocení.      

Tvořivá škola má i své DIGIFOLIO na Metodickém portálu

Tvořivý učitel

V rámci seminářů Interaktivní tabule a PC pro učitele nabízím účastníkům podklady na webu Tvořivý učitel.

Snažím se na svých webových stránkách nabízet pomůcky a nápady (včetně metodických postupů), které vychází z filozofie činnostního učení.

Pepoušovo vlnobití

PEPOUŠovo vlnobití je aktivita, která sdružuje aktivní učitele. Podrobněji v článku Konektivismus v praxi aneb Vlníme se podle PEPOUŠe.

Záznam webináře o sociálních sítích

RVP kolekce

Činnostní učení
Autor kolekce: Pavlína Hublová

Manipulativní činnosti v matematice na 1. stupni ZŠ

NázevPopisTyp
ZŠ - Uspořádáníčlánek
ZŠ - Párováníčlánek
ZŠ - Tříděníčlánek
Tvořivá škola: Souhrnné informacedigifolio
Tvořivá škola II. - Činnostní učení a rozvoj klíčových kompetencíčlánek
Činnostní metody jsou účinné i na cestě k abstraktnímu myšleníčlánek
Tvořivá škola III. - Hodnocení a sebehodnocení žáků v 1. období vzděláváníčlánek
Tvořivá škola - přípravná početní cvičeníčlánek
Tvořivá škola - Početní divadélkočlánek
ZŠ - Řady a postupyčlánek
ZŠ - KvantitaSlabiky Zlomková skládačkačlánek
ZŠ - ShodnostSkládačka, Hrady, Pyramidačlánek
ZŠ - Rytmus a kombinatorikaŠašci a bambule, Mozaikačlánek
ZŠ - Geometrie v roviněčlánek
ZŠ - Komplexní aktivityDomino, Tantrixčlánek
ZŠ - Geometrie v prostoruPlánek, třídění, Architectočlánek
Manipulativní činnosti s didaktickým materiálemČlánek seznamuje čtenáře s využitím manipulativních činností v matematice, v přírodopisu, ve výuce cizích jazyků a při práci s žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.článek
Lesson study: Hlubší poznávání vlastností rovinných útvarů prostřednictvím manipulativních činností – trojúhelníky (4. ročník ZŠ)AudioVideo
činnostní učení, lektor, pepouš, tvořivá škola
Pohled byl zobrazen 4492x od 30 květen 2014 do 10 prosinec 2023