Pozor! Jste na staveništi. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se

CLIL - Integrace obsahu a jazyka

od CLIL

Metodika CLIL - tento pohled Vám přináší nejen informace o metodologii CLIL, ale i praktické a teoretické články, příklady dobré praxe, zajímavé odkazy a pohledy ze zahraničí očima experta či RSS ze základního a středoškolského vzdělávání.

Materiály, náměty a články v teorii a praxi CLIL z Metodického portálu

Pohled ze zahraničí

Ohlednutí za CLIL konferencí 2012 od L.Dombevy z Bulharska ke stažení.

Pohled na projekt očima zahraničního experta.

Irish goddess

fotka CLIL
fotka CLIL

Projekt NIDV "Obsahově a jazykově integrované vyučování na 2. stupni ZŠ a nižším stupni víceletých gymnázií"

Projekt CLIL byl zahájen 1. 1. 2010. Pedagogům z 2. stupně ZŠ a nižšího stupně víceletých gymnázií byly nabídnuto školení ve 4 vlnách, v rámci nichž si mohli sami metodu vyzkoušet v praxi. Výzkumný ústav pedagogický v Praze a sdružení metodiků AMATE byly partnery tohoto projektu.
Aktuálně byl projekt ukončen v květnu 2011 a výstupem je příručka pro učitele, kterou si mohou zájemci stáhnout zde.

CLIL v ICT

fotka CLIL
fotka CLIL

CLILujete aneb zveme Vás do diskuze

Diskuze na téma Metoda CLIL - inovace v jazykovém vzdělání

  • jak zakotvit CLIL do ŠVP
  • praktikování CLILu ve škole
  • a mnoho jiných témat, které můžete otevřít i VY
 
Heslo CLIL v Pg lexikonu ve wiki.rvp.cz

Minimetodika CLIL aneb Moderní vzdělávání pro 21. století

 

CLIL (Content and Language Integrated Learning), čili obsahově a jazykově integrované vyučování, označuje výuku nejazykového předmětu s využitím cizího jazyka jako prostředku komunikace a pro sdílení obsahu. Obsah a jazyk jsou rozvíjeny ve vzájemném vztahu. Tento typ integrované výuky je založen na dvou základních cílech - obsahovém a jazykovém. Obvykle je dosazován třetí cíl, jenž definuje, které dovednosti a strategie budou rozvíjeny a jakým způsobem.    

Soubor ke stažení >>zde<<. 

Metoda CLIL slovem odborníka

Pojem CLIL (Content and Language Integrated Learning) byl vytvořen v roce 1994 a je používán Radou Evropy jako zastřešující termín pro různé formy vyučování nejazykových předmětů nebo jejich částí v cizím jazyce. Specifikem CLIL je dualita cílů, kdy je vyučován nejazykový předmět a současně systematicky rozvíjen cizí jazyk. CLIL nabízí žákům příležitost dovednosti a znalosti z cizího jazyka používat, přestože nejsou přímo vyučovány. Mateřský jazyk není z výuky vyloučen, přechod mezi cizím a mateřským jazykem je přirozená součást výuky CLIL.

I v České republice existuje nespočet různých realizací výuky CLIL, vycházejících z různých podmínek, jako je věk žáků, jazyková úroveň, hodinová dotace, forma implementace apod. Ve všech těchto modelech můžeme vysledovat společné jmenovatele, které podle odborné literatury vedou k nejlepším výsledkům výuky CLIL (celý článek...)

Prohlédněte si hesla na téma CLIL - Content and Language Integrated Learning a Bilingvní vzdělávání.

Vyjádření MŠMT ke CLILu

MŠMT – Výklad Pokynu k postupu při povolování výuky některých předmětů v cizím jazyce

Výuková metoda CLIL (Content and language integrated learning) výrazně přispívá k cílům Evropské Unie v oblasti jazykového vzdělávání a stala se proto pevnou součástí Akčního plánu na roky 2004 – 2006.
Tato metoda, která funguje na bázi obsahově integrovaného učení, je již dlouhodobě podporována MŠMT ČR. Více viz http://www.msmt.cz/vzdelavani/content-and-language-integrated-learning-v-cr.

Zavedení používání metody CLIL na jakémkoliv stupni vzdělávání není vázáno žádnými legislativními dokumenty nebo předpisy. Je plně v kompetenci ředitele, jaké výchovné a vzdělávací strategie jsou na škole realizovány. CLIL může být jednou z těchto strategií.

Pokyn ministra školství, mládeže a tělovýchovy k postupu při povolování výuky některých předmětů v cizím jazyce ze dne 15. července 2008 (Č.j. 527/2008-23) se váže na organizační podmínky výuky některých předmětů v cizím jazyce a nikoliv na výukovou metodu CLIL.

 

DUM materiály vhodné k použití ve výuce metodou CLIL

Basic fakts about the UK (autorka Radmila Záviská)

Where the Animals Live (Milan Franek) 

Renaissance und Humanismus (Kamila Sladkovská) 

Around the world (Halina Franková)

Boardgame-Animals (Dagmar Csatová) 

 

Ve dnech 15. a 16. 11 2012 proběhla mezinárodní konference CLIL - integrovaná výuka cizího jazyka a odborného předmětu na 2. stupni základní školy a v nižších ročnících víceletého gymnázia.

Konference CLIL – integrovaná výuka cizího jazyka a odborného předmětu přinesla publikaci Cizí jazyky napříč předměty 2. stupně základní školy s podtitulem Implementace CLIL do české školy, v níž naleznete praktické ukázky integrace anglického, německého a francouzského jazyka s více než 10 vyučovacími předměty včetně průřezových témat RVP ZV. Nechybějí ani příklady dobré praxe z českých škol, které již CLIL realizují. Na konferenci NÚV společně s partnery British Council a Goethe institutem jsme měli možnost uvítat mezinárodní účastníky z Portugalska, Francie, Litvy, Maďarska, Bulharska, Španělska a UK, kteří se s námi podělili o zkušenosti s CLIL v evropském kontextu. 

Více o obsahu konference se můžete dozvědět v česko-anglické konferenční brožuře - ke stažení >>zde<<.

Odkazy ke CLILu

Foto CLIL třída

fotka CLIL
fotka CLIL

Odkazy na zajímavé CLIL portály

CLIL websites.pdf

110,7KB | Středa, 09 červen 2010 | Detaily

Kelly_NetworksResources.PDF

48,8KB | Středa, 09 červen 2010 | Detaily
Pohled byl zobrazen 7095x od 30 květen 2014 do 22 leden 2021