PILOT ZUŠ - představení projektu

od Pilot ZUŠ

Tento pohled projektu Pilot  ZUŠ Vám představuje obsah a cíle projektu. Slouží Vám jako projektová nástěnka, kde jsou pro Vás přehledně vidět výstupy tohoto projektu. Váš tým projektu!

Textový rámeček

Souhrnné informace o projektu Pilot ZUŠ

 1. Plný název projektu: Podpora činnosti základního uměleckého školství při zavádění nového kurikula do praxe
 2. Zkrácený název projektu: Pilot ZUŠ
 3. Název OP: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost
 4. Název prioritní osy: Systémový rámec celoživotního učení (Konvergence)
 5. Název oblasti podpory: Systémový rámec počátečního vzdělávání
 6. Příjemce podpory a partner projektu: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy a Výzkumný ústav pedagogický v Praze
 7. Stručný obsah projektu: Obsahem projektu Pilot ZUŠ je zajistit podporu pro pilotní a partnerské základní umělecké školy při zavádění nového kurikula do praxe...Více zde
 8. Cíle projektu: 1. Dopracovat kurikulární dokument RVP ZUV a ověřit a monitorovat tvorbu ŠVP podle pilotní verze. 2. Vytvořit metodické příspěvky podporující tvorbu ŠVP a modernizaci výuky. 3. Proškolit lektory tvorby školního vzdělávacího programu a vytvořit Manuál pro tvorbu ŠVP.
 9. Klíčové aktivity - stručná verze: RVP ZUV. Metodické příspěvky. Manuál pro tvorbu ŠVP. Rozšířená verze zde.

Foto k projektu Pilot ZUŠ

Klíčové aktivity a jejich výstupy v rámci projektu na Metodickém portále rvp.cz pod správou PR projektu

RVP ZUV

 • cílem aktivity je dotvoření Rámcového vzdělávacího programu pro základní umělecké vzdělávání a monitoriong tvorby ŠVP ny vybraných pilotních školách, manažerem aktivity: Mgr. Alexandr Charalambidis, charalambidis@rvp.cz, více zde

Metodické příspěvky

 • cílem aktivity je shromažďování odborných příspěvků, studijních materiálů k jednotlivých oborům a předmětům podle nové kurikulární reformy a vytipování vhodných metodických námětů, manažerem aktivity: Mgr. Aleš Chalupský, chalupsky@rvp.cz, více zde

Manuál pro tvorbu ŠVP

 • cílem aktivity je zpracovat dokumet Manuál pro tvorbu školního vzdělávacího programu v základním uměleckém vzdělávání a proškolit lektory tvorby ŠVP, manažer aktivity: Mgr. Luboš Lisner, lisner@vuppraha, více zde
články k pročtení vycházející v časopisu Talent o projektu Pilot ZUV

Soubory ke stažení k projektu ZUŠ

Popis projektu Pilot ZUV.doc

celkový popis projektu Pilot ZUV

38KB | Středa, 21 červenec 2010 | Detaily

Rozšířená verze aktivit projektu Pilot ZUV.doc

aktivity a výstupy projektu Pilot ZUV

30KB | Středa, 21 červenec 2010 | Detaily

Stručný obsah projektu Pilot ZUV.doc

obsah Pilot ZUV

22KB | Středa, 21 červenec 2010 | Detaily
Pohled byl zobrazen 1322x od 30 květen 2014 do 1 únor 2023