Hranice "Východ - východ"

Hranice "Východ - východ"

Víte jaký vliv měla uzavřená

Česko- německá hranice

v letech 1960 - 1989 během studené války

na obyvatelstvo v pohraničí?

Zapojte své žáky do nové, zajímavé a přitažlivé aktivity o spolupráci bývalých bezpečnostních složek státu StB a Stasi.

Nabídka možnosti spolupráce na projektu

 Česko- německá hranice

v letech 1960 - 1989

 

Projekt je realizován v rámci programu Euroregia Egrensis na podporu přeshraniční spolupráce mezi ČR a svobodným státem Sasko, na jeho realizaci se podílejí Nadace Ettersberg ve Výmaru, Česko- německý fond budoucnosti a Česko-německá komise pro učebnice dějepisu. Je určen pro 13-16 leté žáky z ČR, Durynska, Saska a Bavorska.

Cílem projektu je dokumentovat, jaký vliv měla uzavřená hranice během studené války na obyvatelstvo v pohraničí. Po celou dobu studené války se uskutečňovala bezpečnostní spolupráce nejen  mezi vládami NDR a ČSSR, ale i mezi bezpečnostními složkami státu (StB/Stasi). O této spolupráci svědčí řada dokumentů, které jsou postupně zveřejňovány v posledních letech. Účastníkům projektu budou mít k dispozici srovnávací tabulku, v níž budou uvedeny tyto dokumenty v širším kontextu významných českých, německých a evropských událostí. Tabulka bude mít pracovní charakter a v rámci projektu může být doplňována a upravována.  Učitel může tabulku využívat k vytvoření plastičtější představy žáků o významu konkrétních událostí v širším evropském kontextu, k motivaci i k systemizaci poznatků.

Přihlašte se

Zájemci o spolupráci na projektu se mohou

přihlásit do konce září (čím dříve, tím lépe). na

některé z těchto adres:

luciepol@centrum.cz

dhudecova@quick.cz

w.true@web.de

 

Těšíme se na spolupráci.

 

PhDr. D. Hudecová,

Dr. Dipl.sc. pol. Eugenie Trützschler

Mgr. L. Poláková

Stasi_2.0.png

Stasi

Úkolem žáků zapojených do projektu bude :

A. zjišťovat především prostřednictví rozhovorů s pamětníky, jaký konkrétní dopad měla státní a bezpečnostní opatření na život obyvatelstva v příhraničích oblastech a jak byla obyvatelstvem reflektována. Pozornost by měla být soustředěna na 4 časové úseky:

a)      období po r. 1961

b)      rok 1968

c)      rok 1975

d)     období 1987-1989

B. protože v té době mělo umění velký vliv na politické myšlení mladých - zejména tehdejší politické songy a písně - shromažďovat   tyto texty (popř. jiné projevy umělecké sféry) a zároveň se seznamovat s osudy jejich autorů a dokumentovat je.

Po celou dobu projektu budou mít  žáci i učitelé  k dispozici webový portál, na němž budou moci zveřejňovat průběžné výsledky své práce a vyměňovat si zkušenosti s partnery z jiných škol zapojených do projektu. Za účelem výměny informací se v průběhu projektu předpokládá konference učitelů v německé příhraniční oblasti, jíž se budou moci učitelé z ČR zúčastnit podle svého zájmu.

Závěrem projektu bude vytvoření česko-německé příručky, v níž budou uvedeny výsledky práce žáků.  Příručka bude mít didaktický charakter a následně bude využívána při výuce dějepisu a občanské nauky ke konkretizaci učiva.

            Projekt má přímou návaznost na obsah učiva předmětů dějepis, výchova k občanství (základy společenských věd), popř. německý jazyk a estetická výchova. Žáci získají konkrétní poznatky, které umožní vytvoření plastické představy o daném období dějin. Kromě toho projekt poskytuje dostatečný prostor pro samostatnou práci žáků, která umožní nejen hlouběji proniknout do dané tématiky, ale i pro rozvoj  dovedností kladně ovlivňující utváření všech  klíčových kompetencí. Učitelé tedy mohou využít projektu jako prostředku k modernizaci vlastních vyučovacích postupů.

Realizací projektu nevzniknou školám žádné další finanční výdaje.

člověk a společnost, gymnaziální vzdělávání, odborné vzdělávání, základní vzdělávání

Zpětná vazba

Lucie Poláková - 27 srpen 2010, 9:33
Něco k tématu od bývalého studenta: Životy těch druhých http://www.csfd.cz/film/222173-zivoty-tech-druhych/ Mimochodem, minulý týden jsem byla v muzeu Stasi v Berlíně. Byl to dost mimořádný zážitek a z reakcí studentů je jasné, že o tom mluvíme opravdu málo! Netuší o poválečných událostech téměř nic. Tenhle projekt je proto potřeba využít maximálně!
Stanislava Andršová - 30 srpen 2010, 12:30
Ahoj Lucko, myšlenka a projekt výtečný, ať se Vám zdaří jeho propagace a co nejvíce účastníků. K propagaci ještě slouží informační článek a můžete s odkazem na tento pohled jej vytvořit. p.s. obrázek úplně nahoře se nezobrazuje, škoda nevyužitého prostoru. Děkuji, Stáňa A.
Pohled byl zobrazen 556x od 30 květen 2014 do 25 listopad 2020