Kolokvia "Muzejní a galerijní animace" | Plzeň

Pár slov...

"Několikaletá spolupráce Katedry Jak se zdobil nábytekvýtvarné kultury FPE ZČU v Plzni se Západočeskou galerií v Plzni v oblasti přípravy a realizace netradičních programů pro mládež ve výstavních síních galerie vyústila v roce 2006 do akreditace studijního předmětu Galerijní animace (KVK/GA). V rámci předmětu studující připravují a realizují tzv. galerijní animace. Podle R. Horáčka, který patří k našim předním propagátorům animací,  se jedná o „oživující“ činnosti, při nichž návštěvníci pomocí různých materiálů či předmětů vytvářejí dílčí výtvarné etudy, které svým principem, technologií nebo obsahovým zaměřením navazují na sledované výtvarné dílo.

Ve zmiňovaném roce 2006 uskutečnili studenti katedry první animace také v Západočeském muzeu v Plzni, a sice na výstavě obrazů hub Františka Tyttla. Spolupráce s muzeem dospěla do závaznější podoby v roce 2009. V témže roce se zástupci katedry, galerie a muzea dohodli na pořádání každoročních kolokvií zaměřených na právě na animace." PaedDr. Rudolf Podlipský Ph.D.


Katedra výtvarné kultury ZČU | Západočeská galerie | Západočeské muzeum | Muzeum loutek | Muzeum Českého krasu

2. kolokvium "Galerijní a muzejní animace" | 20. 11. 2010

V letošním kolokviu nepůjde jen o prezentaci animací za rok 2010, ale pozornost bude upřena na jejich metodickou stránku.  Druhý důležitý cíl kolokvia spočívá v navázání kontaktu pořadatelů s učiteli výtvarné výchovy a dalšími odborníky, kteří mají o problematiku animací vážný zájem. Toto druhé kolokvium je jim otevřeno, neboť program kolokvia je koncipován tak, že mají možnost v něm vystoupit s vlastním příspěvkem.

Představeny budou letošní vzdělávací programy v Západočeském muzeu v Plzni, Západočeské galerii v Plzni, Muzeu loutek a Muzeu Českého krasu v Berouně.

Příspěvky studentů předmětu Galerijní animace - z muzea | z galerie

Ohlasy můžete číst a vkládat zde

Materiály ke stažení

Pozvánka 20. 11. 2010

315,4KB | Středa, 13 říjen 2010 | Detaily

Program 20. 11. 2010

25,5KB | Středa, 13 říjen 2010 | Detaily

1. kolokvium "Galerijní a muzejní animace" | 18. 2. 2010

Materiály ke stažení

Program 18. 2. 2010

33KB | Čtvrtek, 14 říjen 2010 | Detaily
Pohled byl zobrazen 8886x od 30 květen 2014 do 24 únor 2024