E-Nebezpečí pro učitele

od Bezpečnější internet pro děti i dospělé (E-Bezpečí)

Projekt je zaměřen na vzdělávací aktivity pro učitele všech typů škol, kteří potřebují získat nové znalosti a dovednosti v oblasti rizikového chování spojeného s využíváním informačních a komunikačních technologií – zejména internetu a mobilních telefonů.

Aktuality

School event a e-nebezpečí

V rámci akce School Event, kde je hlavní pořadatelem společnost NET University s.r.o. proběhne i prezentace projektu e-nebezpečí pro učitele.

Další proběhlá školení

V červnu a srpnu 2014, proběhla další školení na ZŠ Hustopeče nad Bečvou a ZŠ Nové Město nad Metují.

Stále nabízíme možnost registrace kurzů pro učitele

Stále existuje možnost školení u Vás na škole. Stačí se registrovat zde (index.php/component/jforms/1/16).

Školení na ZŠ Jungmanova

Proběhlo školení na ZŠ Jungmanova v Litovli.

Projekt byl úspěšně dokončen

Projekt byl úspěšně dokončen, veškeré materiály budou návštěvníkům tohoto webu i nadále dostupné. Děkujeme všem, kteří se do projektu zapojili. Další informace o rizikovém chování na internetu naleznete na stránkách projektu www.e-bezpeci.cz (http://www.e-bezpeci.cz).

Zveřejněn program konference

Pozvánka na konferenci

Projekt E-Nebezpečí pro učitele ve spolupráci se svými partnery si dovoluje vás pozvat na konferenci Rizika internetové komunikace, která se bude konat 10. května 2012 v kině Metropol v Olomouci. Více informací na: http://konference.e-bezpeci.cz/.
Naposledy aktualizováno 05 listopad 2015, 11:00

E-Nebezpečí pro učitele

Cílem projektu E-Nebezpečí pro učitele je poskytnout systematické a efektivní vzdělávání 280 učitelům ZŠ a SŠ v oblasti sociálně-patologických jevů spojených s užíváním internetu a mobilních telefonů. Tato problematika je v současnosti velmi aktuální zejména v souvislosti s tím, jak žáci tráví svůj volný čas.

 

Projekt se zaměřuje na tyto nebezpečné fenomény:

 

  • Kyberšikana a sexting
  • Kybergrooming
  • Kyberstalking a stalking
  • Ochrana osobních údajů
  • Problematika zneužití sociálních sítí (Facebook, Libimseti, …)

Učitelé mají v současnosti o sociálně-patologických jevech spojených s ICT velmi málo informací, jsou odkázáni na informace z médií, případně ze specializovaných zdrojů (ty však neposkytují systematickou edukaci). Učitelé navíc nevědí, jak v případných krizových situacích reagovat, které instituce zabezpečují řešení problémových situací, jak postupovat, v jakém případě se obrátit na Policii ČR apod.

Tým projektu složený z expertů na tuto problematiku (řada z nich jsou přímo realizátory informačně-intervenčního projektu E-Bezpečí, pracovníky Preventivně-informační skupiny Policie ČR Olomouc apod.) pod garancí Mgr. Kamila Kopeckého, Ph.D. vám zajistí kvalitní a funkční edukaci s velmi pozitivním dopadem jak na učitele, tak i na jejich žáky.

 

Realizované vzdělávací akce jsou akreditované v rámci DVPP. Kromě samotné edukace získají učitelé řadu materiálů (přehledové listy, informační brožury, pracovní materiály, rady jak se zachovat a jak co řešit, právní rozbory), které mohou využívat pro svou vlastní výuku. Spolupráce s učiteli bude pokračovat i po skončení projektu prostřednictvím e-learningového studia ve speciálním vzdělávacím prostředí LMS Unifor.

Podrobnosti o projektu: www.e-nebezpeci.cz.

Identifikace projektu:
Nebezpečné komunikační jevy pro učitele se zaměřením na kyberšikanu, kyberstalking, kybergrooming a další sociálně-patologické jevy (E-Nebezpečí pro učitele)
Registrační číslo: CZ.1.07/1.3.13/02.0040

Motivační obrázek

Realizační tým

Mgr. Kamil Kopecký, Ph.D.
Mgr. Veronika Krejčí
Mgr. René Szotkowski, Ph.D.
Mgr. Pavla Dobešová
Mgr. Tomáš Macoun
Petra Pokorná
David Pokorný

+ pracovníci PIS Policie Olomouc

Kontakt: vzdelavani@e-nebezpeci.cz
Pohled byl zobrazen 3423x od 30 květen 2014 do 30 květen 2024