Tematický vstup Bezpečnost on-line

od Bezpečnější internet pro děti i dospělé (E-Bezpečí)

Tematický vstup shrnuje materiály, odkazy a materiály je stažení vycházející z projektu E-Bezpečí. E-bezpečí je preventivní, vzdělávací, výzkumný a intervenční projekt, který se zaměřuje na problematiku nebezpečných komunikačních jevů, se kterými se mohou setkat uživatelé internetu a mobilních telefonů.
Přidat do kolekce

E-Bezpečí je preventivní, vzdělávací, výzkumný a intervenční projekt, který se zaměřuje na problematiku nebezpečných komunikačních jevů, se kterými se mohou setkat uživatelé internetu a mobilních telefonů.

Klíčová témata
Mezi klíčová témata, kterými se projekt zabývá, patří:

 • kyberšikana a sexting,
 • kybergrooming,
 • kyberstalking a stalking,
 • hoax a spam,
 • ochrana osobních údajů na internetu,
 • rizika sociálních sítí (Facebook apod.).
 
Aktivity projektu
 • přednášky a workshopy pro různé cílové skupiny (žáci, učitelé, policisté, preventisté),
 • výzkumná šetření,
 • poradenská činnost,
 • partnerská síť škol,
 • výukové materiály pro školy,
 • grantové projekty (národní, regionální).

Projekt realizuje Centrum prevence rizikové virtuální komunikace Pedagogické fakulty UP v Olomouci.

Zveme Vás k diskuzi na téma: E-bezpečí

 Cílem diskuse zaměřené na problematiku bezpečného chování na internetu je:

1. Seznámit se s jednotlivými internetovými nebezpečími a podělit se o vlastní zkušenosti.
2. Nabídnout řešení konkrétních situací.
3. Upozornit na vybraná komunikační rizika.
4. Poskytnout prostor pro výměnu zkušeností.

Termín kybergrooming (child grooming, cyber grooming) označuje chování uživatelů internetu, které má v oběti vyvolat falešnou důvěru a přimět ji k osobní schůzce. Výsledkem této schůzky může být sexuální zneužití oběti, fyzické násilí na oběti, zneužití oběti pro dětskou prostituci, k výrobě dětské pornografie apod. Kybergrooming je tedy druhem psychické manipulace realizované prostřednictvím internetu, mobilních telefonů a dalších souvisejících technologií (Berson, I. R., 2002, O’Connell, 2001, dále Kopecký, K., 2008 aj.).

Pohled byl zobrazen 883x od 30 květen 2014 do 23 listopad 2017