Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se

Kurikulum S – pomoc odborným školám k moderní výuce

od Kurikulum S

Projekt Kurikulum S - Podpora plošného zavádění školních vzdělávacích programů v odborném vzdělávání je tříletý národní projekt, který trvá od dubna 2009 do března 2012. Jeho hlavní náplní je přímá pomoc středním odborným školám s kurikulární reformou – se zaváděním a inovacemi školních vzdělávacích programů. Projekt je financován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR a.realizuje ho Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ve spolupráci s Národním ústavem odborného vzdělávání jako partnerem.

Web projektu: www.kurikulum.nuov.cz

 

Co je náplní projektu

Projekt Kurikulum S poskytuje přímou bezplatnou pomoc středním odborným školám a konzervatořím při tvorbě, zavádění a inovacích školních vzdělávacích programů (ŠVP). V jednotlivých krajích byla k tomuto účelu zřízena regionální konzultační centra. Do projektu je také zapojeno 27 pilotních škol různých oborů, na kterých je sledována výuka podle školních vzdělávacích programů (ŠVP) a formy jejich spolupráce se sociálními partnery. Pilotní školy se spolu s dalšími školami rovněž podílejí na přípravě profilové části maturitní zkoušky

logo projektu

Fotografie ze semináře RKC Královéhradeckého kraje

Fotografie ze semináře RKC Jihomoravského kraje

Aktivity projektu

1. Pomoc školám při tvorbě školních vzdělávacích programů

Pomoc školám při tvorbě, zavádění a inovacích ŠVP poskytují vedle expertů NÚOV také regionální konzultační centra, která byla k tomuto účelu zřízena při školách a dalších vzdělávacích institucích v krajích ve třech vlnách. Zástupci konzultačních center s pomocí týmu lektorů nabízejí učitelům konzultace a metodické materiály, organizují a pořádají vzdělávací akce (semináře, workshopy), provádějí kontrolu formální správnosti školních vzdělávacích programů. Centra dále umožňují školám výměnu zkušeností mezi sebou navzájem a sbírají příklady dobré praxe. Jejich činnost koordinuje a metodicky řídí Národní ústav odborného vzdělávání (NÚOV). Přehled konzultačních center, kontakty a nabídku pořádaných seminářů najdete na webu projektu www.kurikulum.nuov.cz.

2. Sledování výuky podle ŠVP na pilotních školách

Ověřování pilotních ŠVP, které byly vytvořeny v systémovém projektu Pilot S, bude v rámci projektu Kurikulum S dokončeno. Poznatky z pokusného ověřování výuky podle pilotních ŠVP a ze zkušeností 27 pilotních škol zapojených do projektu slouží pro inovace ŠVP těchto škol a ostatním odborným školám jako podnět a inspirace ke snadnější přípravě vlastních ŠVP. V rámci pokusného ověřování ŠVP je sledována řada prvků uplatňovaných ve výuce podle ŠVP na pilotních školách., např. Evaluace práce se ŠVP z hlediska výukových strategií,  jejímž cílem bylo zmapovat, jaké výukové strategie pilotní školy uplatňují a které považují pro dosažení plánovaných výsledků vzdělávání za efektivní. Výsledky ze zpětné vazby tvoří několik tematických zpráv: Motivace a odpovědnost žáků, Přechod žáků na SŠ, Simulační metody  Vzdělávací aktivity a Čtenářská gramotnost, Matematika a její aplikace.

3. Rozvoj sociálního partnerství v odborném vzdělávání

Projekt podporuje i různé formy spolupráce mezi školami a sociálními partnery i mezi školami navzájem - monitoruje různé formy spolupráce, shromažďuje a prezentuje příklady dobré praxe. Pilotní školy spolupracovaly při tvorbě školních vzdělávacích programů v předchozím projektu Pilot S a při výuce podle nich se zaměstnavateli a dalšími sociálními partnery. V projektu Kurikulum S vyhodnotíme úspěšnost této spolupráce, jejíž konkrétní příklady mohou ostatní školy také inspirovat. Současně zjišťujeme překážky v užší spolupráci škol, které je třeba odstranit.

Soubory ke stažení

letak projektu.pdf

258,7KB | Pondělí, 08 listopad 2010 | Detaily

zpravodaj 1.pdf

344,3KB | Pondělí, 08 listopad 2010 | Detaily

zpravodaj 2.pdf

1,6MB | Pondělí, 08 listopad 2010 | Detaily

zpravodaj 3.pdf

1,7MB | Čtvrtek, 04 listopad 2010 | Detaily

zpravodaj 4.pdf

306KB | Čtvrtek, 04 listopad 2010 | Detaily

Porada regionálních konzultačních center srpen 2010

Pohled byl zobrazen 695x od 30 květen 2014 do 27 září 2021