Projekt 3V - Vědě a výzkumu vstříc

od Sdružení TEREZA

Studenti pražských středních škol mají možnost prostřednictvím projektu 3V - Vědě a výzkumu vstříc rozvíjet své badatelské dovednosti. Učitelé se mohou inspirovat příklady z pilotních škol, které 2 roky pomáhaly vymýšlet a testovat metodiku, úlohy pro žáky a elearning.

Zapojte se do projektu!

Od školního roku 2010/11 je projekt otevřen pro všechny pražské střední školy.

Nejsnáze se do projektu zapojíte absolvováním úvodního semináře, které se konají:

Čtvrtek 24. února 2011

Pondělí 21. března 2011

Pondělí 28. března 2011

 • vyzkoušíte si některé úlohy, seznámíte se s materiály a postupy
 • učitelé vám představí, jak byl projekt realizován na jejich škole

Semináře proběhnou vždy od 14:30 do 18:00 v sídle Sdružení TEREZA - Haštalská 17, Praha 1

Semináře jsou zdarma. Přihlásit se můžete na adrese: bara.semerakova@terezanet.cz 

Více informací najdete na www.projekt3v.cz 

Představení projektu 3V

Co získáte při zapojení do projektu?
 • Metodiku pro učitele, pracovní sešity pro žáky, průvodce do laboratoře i do terénu.

 • Přístup na 19 lekcí interaktivního elearningového  kurzu.

 • Přístup a návod k publikačnímu nástroji Datel, kde žáci tvoří své projekty online.

 • Možnost spolupráce s odborníky z Přírodovědecké fakulty UK a z České zemědělské univerzity.

 • Zkušenosti a rady od pedagogů, kteří úlohy projektu vymýšleli a ověřovali na svých školách.

3V - Vědě výzkumu vstříc - projekt, který:

 • podporuje zájem žáků o přírodní vědy. Úlohy jim umožňují uplatnit vlastní invenci a kritické myšlení a zažít radost z objevování a pocit úspěchu;
 • rozvíjí výzkumné dovednosti žáků od řešení problému a stanovení hypotézy, přes plánování experimentu, zpracování a interpretaci výsledků až po jejich prezentaci;
 • naplňuje tak vzdělávací cíle oblasti Člověk a příroda dle RVP;
 • propojuje střední a vysoké školy. Poskytujeme kontakty na nadšené odborníky, přírodovědce z univerzit, kteří mají zájem o spolupráci s učiteli a žáky SŠ;

Více na stránkách projektu Projekt 3V - Vědě a výzkumu vstříc!

 

Sdružení TEREZA

„Velké změny začínají u nejmenších“

Naším posláním je pomáhat dětem a mládeži vytvářet zdravé prostředí pro život a stát se zodpovědnými a aktivními členy občanské společnosti. Usilujeme o to, aby děti:


- MĚLY RÁDY přírodu a místo, kde bydlí
- ROZUMĚLY přírodě, životnímu prostředí a principům udržitelného rozvoje
- DĚLALY něco pro životní prostředí

Od roku 1990 vytváříme vzdělávací programy pro stovky škol, kterých se momentálně účastní přes 67.000 dětí z 600 základních a středních škol. Více informací naleznete na www.terezanet.cz.   

 

Sdružení TEREZA

Logo TEREZA

Elearning

Žáci pomocí interaktivního elearningu:
 • získají znalosti o fotosyntéze a roli vegetace v koloběhu uhlíku
 • dozví se o životě v půdě, o nenahraditelnosti půdy  a o tom, co ji v současné době nejvíce ohrožuje
 • asistují dvěma vědcům v jejich zkoumání - kladou si s nimi otázky, stanovují hypotézy, volí vhodné metody, navrhují podmínky pokusu, hledají informace v literatuře, vyhodnocují data....
http://elearning.projekt3v.cz/

Materiály do výuky

ochutnávku z metodických materiálů pro učitele a pracovních sešitů pro žáky si můžete prohlédnout zde:

http://www.projekt3v.cz/materialy-ke-stazeni.html

Online publikační systém DATEL

 Webové prostředí, kde tým studentů společně vytváří dokumentaci svého projektu, např. zprávu z prováděných experimentů.

http://datel.projekt3v.cz/

Videonávod a průvodce pro uživatele najdete zde:

http://www.projekt3v.cz/materiály-ke-stazeni.html

Evropský sociální fond, Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

Pohled byl zobrazen 1207x od 30 květen 2014 do 26 říjen 2021