Les ve škole - škola v lese

Les - živá pumpa CO2

Podívejte se na  film o lese a klimatických změnách!

Film se jmenuje Les - živá pumpa CO2 a vznikl letos ve Sdružení TEREZA jako součást výukového programu Les ve škole - škola v lese.

Slouží jako úvod k tématu Les a klimatické změny, ke kterému jsme pro uplynulý školní rok vydali stejnojmenné pracovní listy. Ukázky pracovních listů programu Les ve škole - škola v lese.

Komu je film určen? Žákům druhého stupně základních škol a všem, kdo se chtějí dozvědět něco o tom, jak les u nich za humny pomáhá proti klimatickým změnám. Film nabízí divákům základní informace o tom, jak stromy absorbují oxid uhličitý, co se děje při spalování dřeva nebo když se strom rozkládá ve svém přirozeném prostředí.

Téma roku 2010/11: Les, klimatické změny a já

Pro podpoření tématu jsme vydali plakát Koloběh uhlíku a les, kde jsou znázorněny světové zásoby uhlíku a toky mezi nimi. Pro práci s plakátem je připravena metodika pro učitele a pracovní kartičky pro žáky.  Na základě práce s plakátem pak žáci dovedou rozlišit toky podmíněné lidskou  činností od toků přirozených a chápou souvislost mezi uvolňováním hlíku do atmosféry a změnami klimatu.  Dozví se i při kterých běžných činnostech přispívají oni sami k emisím uhlíku do atmosféry a poznají způsoby, jak tyto emise omezit.

Výukový program Les ve škole – škola v lese

Začínáte s environmentální výchovou? Nebo jste už zapracovali EVVO do svých osnov a teď hledáte konkrétní aktivity, které vám pomohou naplnit jednotlivá témata v různých oborech? Zapojte se do programu, který již od roku 1999 pomáhá snadno zapojit lesní témata do výuky

 • Cílová skupina: 1. a 2. stupeň základních škol, (+ střední a mateřské školy)
 • Kdo se může zapojit: program může realizovat  jeden učitel i celý školní kolektiv
 • Jak lze program využít:  výborně se hodí pro mezipředmětovou spolupráci.
  V duchu slavného Komenského hesla můžete přiblížit svým žákům lesní ekosystém a související témata názorně a v souvislostech, rozličnými metodami a často i hravou formou, nejen ve třídě, ale zejména v lese samotném.
 • Co účastí získáte: Základním prvkem programu jsou pracovní listy s metodikou pro učitele, které vám nabídnou jednotlivé aktivity i celé výukové lekce; ty nejnovější vychází z konstruktivistické pedagogiky a uplatňuje se v nich model E-U-R
  Dalšími pomůckami v programu jsou laminované skládací klíče, které pomohou při určování přírodnin a jevů v terénu, s výukovými plakáty můžete pracovat ve třídě.
  Semináře a workshopy pro učitele, na nichž se účastníci seznámi s programem a možnostmi jeho zařazení do Školního vzdělávacího programu (ŠVP), vyzkouší si některé aktivity z pracovních listů a v neposlední řadě získají informace o akcích pořádaných pro školy Lesy ČR. Semináře jsou akreditovány u MŠMT ČR v rámci systému Dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP). 
 • Důležitou součástí programu je spolupráce s Lesy ČR, s.p.  a jejich lesními pedagogy na besedách a exkurzích pro třídy.  
Sdružení TEREZA má akreditaci MŠMT ČR č.j.19248/05-25  k provádění vzdělávacích programů. Vzdělávací program „Program Les ve škole - škola v lese“ má akreditaci MŠMT č.j. 21 559/2009-25-511 
     

 

Sdružení TEREZA
 

„Velké změny začínají u nejmenších“

Naším posláním je pomáhat dětem a mládeži vytvářet zdravé prostředí pro život a stát se zodpovědnými a aktivními členy občanské společnosti.

Usilujeme o to, aby děti:
 

- MĚLY RÁDY přírodu a místo, kde bydlí

- ROZUMĚLY přírodě, životnímu prostředí a principům udržitelného rozvoje

 - DĚLALY něco pro životní prostředí

Od roku 1990 vytváříme vzdělávací programy pro stovky škol, kterých se momentálně účastní přes 67.000 dětí z 600 základních a středních škol. Více informací naleznete na www.terezanet.cz.    

Sdružení TEREZA

Logo TEREZA

Program Les ve škole - škola v lese

Soubory ke stažení

Koloběh uhlíku a les.pdf

Koloběh uhlíku a les

686.8KB | Tuesday, 28 December 2010 | Detaily

Garantem programu Les ve škole - škola v lese jsou Lesy České republiky, s.p.

Logo Lesy ČR
Pohled byl zobrazen 2495x od 30 May 2014 do 21 June 2024