Ekoškola

od Sdružení TEREZA

Ekoškola je program mezinárodní neziskové organizace FEE. Byl vyhlášen v roce 1995 s cílem zapojit mladé lidi do hledání řešení pro udržitelný rozvoj. Dnes probíhá v 47 zemích světa, včetně ČR.

Jdeme sázet stromky (ZŠ Gen. Janouška v Praze)

Názor účastníka

Naučily jsme se šetřit energii, vodou, třídit odpad a zkrášlovat prostředí školy, ve kterém trávíme mnoho času. Chtěly bychom žít v čistém prostředí, a proto s Ekotýmem na naší škole uskutečňujeme i různé akce, jako je Den Země nebo Den činu, které motivují další žáky k lepšímu vztahu k přírodě.

Eva Svobodová a Lenka Mičínová
ZŠ Bystřice nad Pernštejnem

Ekotým (ZŠ Vrané nad Vltavou)

Ekoškola

 

Síť Ekoškol stále roste

Projekt Síť Ekoškol v ČR sdružuje již osmdesát jedna škol, které získaly Mezinárodní titul Ekoškola. V uplynulém roce převzaly certifikát Ekoškola děti ze 33 oceněných škol - již tradičně v Senátu PČR. Žáci z pěti škol obhájily titul dokonce už potřetí. V mezinárodním programu Ekoškola je v současnosti zapojeno přes 50 000 dětí z více než 200 základních a středních škol v ČR.  Snaží se spolu s pedagogy o ekologičtější provoz své školy. Hledají úspory energie, třídí a minimalizují odpad, pečují o zeleň v okolí školy a mnoho dalšího.

Ekoškola je flexibilní dlouhodobý vzdělávací program spočívající v postupném zlepšování životního prostředí školy a jejího okolí za spolupráce žáků, učitelů, ostatních zaměstnanců školy a místní komunity.  Může být realizován na jakékoli základní či střední škole.

Cílem programu je, aby žáci snižovali ekologický dopad provozu školy a svého jednání na životní prostředí a zlepšovali prostředí ve škole i v jejím okolí.  Žáci zakládají celoškolní pracovní tým Ekoškoly, vytvářejí si vlastní Ekokodex, analyzují současnou situaci na škole v oblastech Odpady, Voda, Energie, Prostředí školy a navrhují zlepšení, která se posléze snaží realizovat.

Na 33 školách se kompostuje bioodpad, v 15 školách na základě analýzy odstranili energeticky neúsporné spotřebiče nebo nápojové automaty a 28 škol vybudovalo venkovní učebnu nebo naučnou stezku - shrnuje koordinátorka Ekoškoly Petra Šimonová některé údaje.

Výzkum prokázal, že účastníci programu Ekoškola se chovají k životnímu prostředí šetrněji, než ostatní studenti. Třídí častěji odpad, účastní se dobrovolných akcí pro přírodu či dobrovolných sbírek, šetří vodou a na nakupování si častěji berou vlastní tašky. Mají vyšší míru znalostí o odpovědném chování v oblasti ekologie a ve svém okolí působí jako názoroví vůdci, kteří doma i s kamarády diskutují o problémech životního prostředí. Výzkum probíhal ve spolupráci s Janem Činčerou z Technické univerzity v Liberci.

Sdružení TEREZA

Webové stránky www.terezanet.cz.

Logo

Logo TEREZA

Názor účastníka

Pracovat v Ekotýmu vyžaduje spoustu práce a trpělivosti, a když se vám potom něco vydaří, máte radost. Díky Ekoškole vím více o problémech spojených s životním prostředím a mohu tak pomáhat škole ve vylepšení.

Dominika Rybářová

ZŠ Jílové u Prahy

Ozelenění okolí školy (ZŠ Všeználek, Němčice)

Pohled byl zobrazen 1242x od 30 May 2014 do 21 June 2024