Daltonské vyučování: Obecné informace

od Daltonské vyučování

Zde najdete základní informace k tématu. Pokud se stanete členy skupiny Daltonské vyučování, získáte možnost zobrazit si další pohled(-y).

Literatura

Ať žije škola - daltonská výuka v praxi

Daltonský plán - jeho realizace a aplikace jako vyučovacího systému  (diplomová práce). Ke stažení najdete soubor v PDF.

Nabídka Metodického portálu

Alternativní školy - odkaz 

Daltonský plán - heslo ve wiki

Dalton na ZŠ Masarykova Český Těšín

Daltonské bloky ve třídě

Zapojené školy

Ke stažení

Dalton_pozvanka_konference2011.pdf

http://goo.gl/Iqs44

159,4KB | Středa, 16 březen 2011 | Detaily

Něco z historie

V roce 1905 byly v jedné škole ve Wisconsinu v USA položeny základy daltonského vzdělávání.

V tu dobu musela mladá učitelka Helen Parkhurst (nar. 1887) vyřešit situaci, kdy měla v jedné třídě vyučovat 40 žáků ve věku od 6 do 12 let. Doposud  běžný "frontální" způsob výuky byl nevyhovující, a tak kreativně zvolila způsob vzdělávání přizpůsobený individálním potřebám žáků. 

Více z historie zde.

Daltonská škola na wikipedii.

Daltonský plán

Hlavní myšlenkou daltonského plánu je odlišná organizace vzdělávání na rozdíl od jiných tradičních směrů. Mezi učitelem a žákem existuje určitá úmluva o harmonogramu práce na určité období. Žák rozhoduje sám o své práci, sám si určuje tempo a učí se spolupracovat s ostatními žáky. Daltonský plán není nikdy jediným systémem ve škole, vždy se zařazuje jako doplněk k tradičnímu školnímu systému.

Daltonský plán je způsob výuky, který staví na třech základních principech:

  •  volnost - být zodpovědný za své učení
  • samostatnost - být samostatný při plnění úkolů
  • spolupráce -  učit se pracovat v kolektivu

 
Jak to může vypadat ve třídě?
 Žáci např. dostanou zadánu práci na 4 vyučovací hodiny. Zadání se provádí buď zápisem na tabuli nebo na jednotlivé úkolové karty, které žáci mají vždy na očích. Poté obvykle následuje moment odložené pozornosti, kdy žáci o úkolech přemýšlejí, plánují si své strategie učení. Např.: začnu nejednodušším úkolem nebo naopak tím nejnáročnějším? Jako první si vypracuji to, co mne baví nebo naopak začnu něčím, v čem nejsem tak dobrý? Začnu úkolem, který mi zabere nejvíce času nebo naopak?
Během této doby se žáci nedotazují učitele. Je jen na nich, aby o úkolech přemýšleli sami nebo se dotazovali spolužáků.
K principům daltonské výuky patří, že si žám sám zvolí pořadí úkolů. A tak se vám běžně ve třídě stane, že část dětí vypracovává matematické úkoly, jiná část třeba píše slohové cvičení a zbytek si zvolí angličtinu ...

Daltonský úkol

Co je to daltonský úkol?

Jedná se o úkoly, které jsou dokončeny v dohodnutém termínu. Úkoly se dělí na:

  •  povinné - plní všichni žáci
  • dobrovolné - žák si volí z několika nabídek dle svého zaměření
  • extra - náročnější úkoly, které vyžadují více času. Jednás e např. o referáty apod.

Více o jednotlivých úkolech zde.

Daltonský metr

Co je daltonský metr?

Daltonské metry slouží k zaznamenávání daltonských bodů. Ty se udělují hlavně za práci v daltonských blocích (za splněné úkoly), ale můžete hodnotit i aktivitu v hodině, připravené referáty apod. Systém může být třeba takový, že děti dostávají za aktivitu sluníčka a např. 12 sluníček = 1 DB (záleží, jak si to nastavíte).

Jako metry se dají využít např. z Ikei ty papírové a děti posouvají kolíček, nebo jakýkoli obrázek s danými poli.

Zpětná vazba

Pavlína Hublová - 16 březen 2011, 12:32
Daltonská asociace chystá na začátek května konferenci v Brně. Pozvánka v souborech ke stažení nebo náhled: http://goo.gl/Iqs44.
Pohled byl zobrazen 6492x od 30 květen 2014 do 2 prosinec 2022