Tematický vstup Přírodovědná gramotnost - DIGIFOLIO

Tematický vstup Přírodovědná gramotnost

od Přírodovědná gramotnost

Vzhledem k tomu, že přírodovědné vzdělávání je v současnosti nedílnou součástí komplexního vzdělávacího procesu v jeho primární i sekundární úrovni, vztahuje se k němu v obecné rovině vše, co bylo uvedeno o trendech v tvorbě kurikulárních dokumentů.
Odkazujeme Vás také na Souhrnné digifolio o gramotnostech. 

Přírodovědné vzdělávání

"Jedním ze zásadních cílů přírodovědného vzdělávání, který vymezují prakticky všechny současně připravované či již připravené kurikulární dokumenty, je, aby žák dobře porozuměl základním přírodovědným pojmům a zákonům."  

"Dalším důležitým cílem přírodovědného vzdělávání je požadavek, aby žáci s porozuměním používali metody vědeckého zkoumání přírodních faktů (přírodních objektů, procesů, vlastností, zákonitostí). Tento cíl je považován za podstatný nejen z hlediska vlastního přírodovědného vzdělávání žáků, ale také za významný prvek při utváření jejich hodnotové orientace." 

"Za další velmi významný cíl v přírodovědném vzdělávání je ve většině kurikulárních dokumentů považováno rozvíjení schopnosti žáků využívat své přírodovědné vědomosti a dovednosti při řešení konkrétních problémů a připravovat tak žáky k odpovědnému rozhodování týkajícího se jejich osobního života, naplňování jejich osobních potřeb i jejich fungování v občanském a případně budoucím profesním životě."

MARŠÁK, Jan. Metodický portál, Články: „Trendy v přírodovědném vzdělávání“ [online]. 12. 12. 2006.[cit.11. 03. 2011.]. ISSN 1802-4785. Dostupný z WWW: <http://clanky.rvp.cz/clanek/c/Z/1055/TRENDY-V-PRIRODOVEDNEM-VZDELAVANI.html>. 

 

http://goo.gl/HBKqd

Zpětná vazba

Pavlína Hublová - 20 duben 2011, 9:52
Zajímavý text k tématu přírodovědné gramotnosti: http://goo.gl/8sGn7
Pohled byl zobrazen 2646x od 30 květen 2014 do 28 leden 2022