PLN pro čtenářskou gramotnost: Grafické organizéry

Grafické organizéry

Co je to za cizí slovo?

Grafické organizátory (organizéry) jsou nákresy, do kterých organizujeme informace a myšlenky tak, abychom si je lépe zapamatovali, porozuměli jim a mohli dále použít. Nejužívanější grafický organizátor je kalendář, i když ho tak nenazýváme. Vždyť přece i ten sbírá a třídí události a zároveň umožňuje informace sdílet. Podobně organizátory pomáhají žákům přeměnit a zestručnit hodně zdánlivě nespojitých informací do strukturovaného a jednoduchého grafického nákresu

 

Proč zavádět něco nového?

Proč používat grafické organizátory? Nestačí prostě jen napsat zápis? Na tuto otázku můžeme odpovědět několika způsoby. Organizátory jsou cestou, která podporuje žáky v uvažování o informacích jiným způsobem. Pokud píšeme, pouze kopírujeme informace. Kdežto proces převádění masy informací do organizátoru poskytuje žákům zvýšené porozumění a vhled do tématu. Žák se musí soustředit na vztahy mezi detaily, seřadit informace podle důležitosti a přemýšlet, kam je zapíše. Navíc obrovské množství informací může být zapsáno přehledně na jednom místě. Nadto podporují vizuální styl učení, a i když tento styl není ten náš, zefektivňuje naše myšlení.

 

Co na to náš mozek?

Lidský mozek přirozeně vyhledává spojení mezi starými a novými informacemi. Výzkumy ukázaly, že mozek zpracovává informace efektivně v řetězcích. To znamená, že si zapamatujeme více informací, pokud jsou jasně propojeny. V nákresech, oproti klasickým zápisům, jasně vidíme propojení jednotlivých detailů. Pomáhají zapojit ostatní části mozku a nasměrovat informace z krátkodobé paměti do dlouhodobé.

 

Organizátory doplňují procesy tím, že pomáhají:

·              vizuálně třídit nové informace ke známým informacím

·              analyzovat vztahy mezi starými a novými informacemi

·              vytvářet jednoduchou strukturu pro myšlení o informacích novými cestami

·              hodnotit pojmy a myšlenky a demonstrovat porozumění

 

Informací o organizátorech je spousta - bohužel většinou v angličtině. Ale protože se jedná o nákresy, následující stránky vám poskytnou přehled o tom, jak takové organizátory vypadají.

 

www.enchantedlearning.com/graphicorganizers/

www.graphic.org

eduscapes.com/tap/topic73.htm

itmc.cesa5.k12.wi.us/project_write/PW_2002/visual.html

 

K těmto nákresům ovšem musím dodat, že jsou pouze návodem ke zpracování informací. Po použití některých organizátorů proto vedu své žáky k tomu, aby vytvářeli vlastní variace, které jim umožní uchopit látku svým vlastním způsobem. Ke složitějším typům organizérů patří nákresy, které umožňují zachytit (a předvídat) strukturu textu. Mezi nejčastěji uváděné rámce, do kterých lze zakreslovat informace, patří porovnání, sekvence, popis, příčina/následek, problém/řešení, tvrzení/argumentace.

Následující příklady jsou většinou překlady ze stránek uvedených výše.

Obrázek

Pohled byl zobrazen 1973x od 30 květen 2014 do 7 srpen 2020