Lektorka

od Pavlína Hublová

 • činnostní učení
 • interaktivní tabule (SMART Board)
 • sociální sítě, komunity

Kontakty na sociálních sítích:

 • Křestní jméno: Pavlína
 • Příjmení: Hublová
 • Město: Praha
 • Země: Česká republika
 • Adresa blogu: http://inapadnik.blogspot.com/
 • Mobil: 777 769 818
 • AIM účet: PavkaHu@gmail.com
 • Skype: pavlina.hublova
Konference tvořivých škol 2009
Konference tvořivých škol 2009

Publikace v časopisech

Rodina a škola - Čtenářská gramotnost.pdf

2,3MB | Pátek, 11 březen 2011 | Detaily

RMS_MP-prilezitost-pro-predskolky_102011.pdf

Ředitelka MŠ: Metodický portál pro předškolky

484,3KB | Pátek, 07 říjen 2011 | Detaily

MV-9-2011_AVmodul_PR.pdf

Moderní vyučování: PR k AV modulu

466,1KB | Pátek, 07 říjen 2011 | Detaily

Evaluace vyučovacího stylu

V rámci projektu Učitel činnostního učení v Praze jsem měla možnost zúčastnit se evaluace Univerzity Hradec Králové. Podrobnosti najdete zde

Konference tvořivých škol 2010
Konference tvořivých škol 2010

Wiki: Tvořivý učitel

V rámci seminářů Interaktivní tabule a PC pro učitele nabízím účastníkům členství ve wiki Tvořivý učitel, která by mohla pomoci vyřešit některé problémy, na které učitelé narazí při využívání informačních technologií ve své praxi.

Také zde najdete některé užitečné odkazy pro svou pedagogickou praxi.

http://inapadnik.blogspot.com/
http://inapadnik.blogspot.com/

Lektorka Tvořivé školy

Kurzy, které vedu (nebo jsem vedla)
 • Činnostní učení v hodinách anglického jazyka pro 3. ročník;
 • Činnostní učení v hodinách anglického jazyka pro 4. a 5. ročník;
 • Činnostní učení v hodinách matematiky pro 3. ročník;
 • Činnostní učení v hodinách matematiky pro 4. a 5. ročník;
 • Činnostní učení v hodinách českého jazyka pro 3. - 5. ročník;
 • Interaktivní tabule a PC pro učitele;
 • Interaktivní tabule ve výuce na 1. stupni ZŠ;
 • Interaktivní tabule činnostně - matematika v 1. ročníku
 • Interaktivní tabule činnostně - matematika v 2. ročníku
 • Interaktivní tabule činnostně - ČJ 1
 • Interaktivní tabule činnostně - ČJ 2
 • Interaktivní tabule činnostně - ČJ 3
 • Interaktivní tabule činnostně - matematika v 4. ročníku
Metodické filmy s mou účastí
 • Činnostní učení v matematice 4. ročníku - metodicko-vzdělávací film
 

Spolupracovnice projektu Metodika II (VÚP Praha)

 • člen Rady starších
 • tutor e-learningového kurzu Rozvoj a hodnocení klíčových kompetencí 
 • manažerka aktivity Komunita

 

Vedoucí Metodického portálu RVP.CZ

 • koordinace technického zázemí Metodického portálu RVP.CZ (manažerka projektu)
 • zajištění udržitelnosti projektu METODIKA II
 • udržení a rozvíjení portálu jako živého organizmu užitečného pro profesní rozvoj pedagogické veřejnosti (vedení týmu)
 • time management

 

Člen GEG ČR

 • koordinace akcí (online i offline)
 • spolupráce s partnerskými skupinami včetně GUG ČR

 

Marketingový specialista

 • vedení a spolupráce s týmem, komunikace se zákazníky
 • time management
 • správa IT systémů (spolupráce s programátorem, správa e-shopových a webových řešení zaměstnavatele)
 • správa sociálních sítí a e-mailových systémů
Začátek Datum ukončení Pracovní pozice
1.9.1989 31.8.1995 vychovatelka ŠD: ZŠ Černý Most 0
vychovatelka ŠD
1.9.1995 30.1.2011 učitelka 1. stupně: ZŠ Černý Most 0
1.2.2011 31. 12. 2011 manažerka aktivity Komunita: VÚP Praha 0
1. 1. 2012 30. 9. 2015 vedoucí resortního úkolu Metodický portál RVP.CZ: NÚV 0
1. 10. 2015 31. 7. 2016 vedoucí referátu pro správu a rozvoj Metodického portálu RVP.CZ : NÚV 1
Připojené soubory:
Prejmenovani-pozice_151001.pdf (188,8K) - Stáhnout
1. 3. 2016 31. 7. 2016 projektový publicista: NÚV 0
1. 8. 2016 30. 6. 2020 marketingový specialista: Nakladatelství Dr. Josef Raabe s.r.o. 0
1. 8. 2016 koordinátor komunitních modulů a webinářů: NÚV 0
1. 7. 2020 marketingový konzultant: Nakladatelství Dr. Josef Raabe s.r.o. 0
1. 8. 2020 učitelka 1. stupně: ZŠ a MŠ, Praha 8, U Školské zahrady 4 0
Datum Název
2.12.2002 Certifikát o absolvování testu Z 0
základní ICT znalosti
7.11.2003 Absolventský list TŠ 0
25.11.2003 Galerie pro učitele 0
28.3.2004 Poděkování rady MČ Praha 14 0
za velmi kvalitní práci učitelky 1. stupně, kde prosazuje netradiční způsoby výuky, zapojení projektu Tvořivá škola, podílu na vypracovávání vzdělávacích projektů a organizaci ekologických akcí v rámci školy
1.12.2004 Galerie pro učitele 0
21.6.2004 Certifikát - TŠ činnostní učení - cyklus II. 0
Inovační prvky ve výuce 3. ročníku
24.9.2004 RVP ZV - Jak na to 0
28.3.2005 Poděkování rady MČ Praha 14 0
za podíl na zavádění nových tvořivých metod a forem práce a lektorství v projektu Tvořivá škola
28.3.2006 Poděkování rady MČ Praha 14 0
za velmi dobrou práci učitelky 1. stupně, za zapojení do programu Tvořivá škola a práci lektorky v Tvořivé škole, za významný podíl na tvorbě školního vzdělávacího programu pro 1. stupeň a zahájení jeho výuky na 1. stupni již od školního roku 2006-2007
20.10.2005 Oxford Reading Tree - program pro rozvoj čtení v angličtině 0
24.10.2005 Certifikát - TŠ činnostní učení - výuka AJ ve 3. ročníku 0
5.11.2005 Certifikát - TŠ činnostní učení ve výuce M a ČJ ve 4. a 5. ročníku 0
4.4.2006 Efektivní využití interaktivní tabule SMART Board ve výuce 0
18.2.2008 Inkluzívní škola 0
20.3.2006 Tabulkový procesor Excel pro pokročilé 0
15.3.2004 Certifikát o započtení Úvodního modulu Školení poučených uživatelů 0
12.4.2005 Certifikát o započtení modulu Využití ICT ve výuce na 1. stupni ZŠ 0
16.1.2008 Osvědčení - TŠ činnostní učení - kurz VIII. 0
čtení a psaní s porozuměním ve výuce ČJ ve 3. a 4. ročníku
27.1.2007 Osvědčení - TŠ činnostní učení ve výuce AJ 4. a 5. ročníku 0
10.8.2007 Osvědčení - TŠ činnostní učení ve výuce matematiky v 1. a 2. ročníku 0
15.3.2008 Bakaláři pro správce 0
20.6.2007 Archivace a převedení dat do nového školního roku v Bakalářích 0
23.5.2009 Interaktivní tabule a její využití ve výuce 0
20.3.2008 Konference Počítač ve škole 0
7.4.2008 Konference Tvořivých škol 0
6.11.2008 Didaktické hry v matematice 0
21.2.2009 Osvědčení - TŠ činnostní učení ve výuce přírodovědy ve 4. - 5. ročníku 0
13.3.2009 Konference Tvořivých škol 0
14.3.2009 Osvědčení - TŠ činnostní učení - Systémové souvislosti školních potíží dětí 0
18.4.2009 Osvědčení - TŠ činnostní učení prvouky v 1. - 3. ročníku 0
9.4.2009 Konference Počítač ve škole 0
17.10.2009 Osvědčení - TŠ činností učení - Systémové souvislosti školních potíží dětí II. 0
28.11.2009 Nebojme se učit jinak 0
Osvědčení - vzdělávací program Akademie moderního vzdělávání (FRAUS)
4.12.2009 Osvědčení - TŠ činnostní učení ve výuce Čj ve 2. a 3. ročníku 0
8.1.2010 Osvědčení - TŠ činnostní učení ve výuce Čj v 1. ročníku 0
14.4.2010 Moderní trendy ve vzdělávání 0
Spolupráce Google a Fraus: efektivní práce s internetem, práce s on-line aplikacemi a jejich využití ve výuce, sdílení materiálů, jak pracovat bezpečně na internetu, nové trendy ve výuce s využitím interaktivních tabulí a interaktivních učebnic Seminář byl připraven přímo pro potřeby a možnosti českého školství. Tento seminář je akreditován v systému DVPP (č.j.:3132/10-25-5). Seminář je určen pro učitele všech typů základních i středních škol.
6.5.2010 Tvorba a realizace IVP mimořádně nadaného žáka 0
e-learningový kurz pořádaný VÚP a Metodickým portálem
6.5.2010 Seminář Google 0
ve spolupráci v VŠE bez certifikátu
8.5.2010 Konference Tvořivých škol 0
5.8.2010 Systémové souvislosti Čtení a psaní s porozuměním 0
30.9.2010 Mezinárodní konference e-Twinning 0
Dvoudenní konference k projektům e-Twinning a Comenius bez certifikátu
10.11.2010 Konference Metodického portálu 0
Učitel v informační síti, Brno
19.11.2010 Možnosti k rozvíjení informační a čtenářské gramotnosti ve výuce na 2. stupni 0
NIDV
1.12.2010 Google pro učitele 0
7.1.2011 Osvědčení TŠ - Interaktivní tabule a počítače ve výuce ČJ 0
28.1.2011 Osvědčení TŠ - Mezipředmětové vztahy ve výuce ČJ a vlastivědy ve 4. a 5. ročníku 0
5.3.2011 Osvědčení TŠ - Počítače - Interaktivní tabule - E-beam 0
25.7.2011 Osvědčení TŠ - Prevence vyhoření a duševní hygiena 0
28.1.2012 Osvědčení TŠ - Školení lektorů Interaktivní tabule činnostně ve výuce M a ČJ v 1. roč. 0
5.1.2012 Certifikát - Lektor činnostního učení pro 1. stupeň ZŠ 0
absolvovala akreditované vzdělávací programy DVPP vzdělávací instituce Tvořivá škola, prošla školení lektorů, supervizí a splnila podmínky pro získání certifikátu Lektor činnostního učení pro 1. stupeň. Certifikát opravňuje jeho držitele k realizaci kurzů činnostního učení pro 1. stupeň ZŠ akreditovaných v rámci programu Tvořivá škola.
23.7.2012 Osvědčení TŠ - Systémové souvislosti výuky ČJ a rozvoj řeči 0
29.7.2012 Koučování - zlepšení odborných kompetencí konzultantů a lektorů 0
24 hodin koučování v rámci projektu Kurikulum S
11.12.2012 Osvědčení o rekvalifikačním kurzu: Psaní na klávesnici 0
26.3.2013 Konference Počítač ve škole 0
Kromě účasti jsem ještě vedla dva workshopy za Metodický portál RVP.CZ - E-portfolio pro učitele a Možnosti modulu Wiki.
27.11.2013 Duševní vlastnictví - seznamte se! 0
17.1.2014 Komunikační dovednosti 0
17. - 19. 1. 2014, 24 hodin, DVPP, Tvořivá škola
8.4.2014 Předmětové komise na ZŠ 0
- struktura, organizace, fungování
10.1.2016 Osvědčení TŠ - Doškolování lektorů - prvouka ve 2. ročníku 1
Připojené soubory:
ts2016.pdf (159,8K) - Stáhnout
Osvědčení - Doškolování lektorů - prvouka ve 2. ročníku, 8.-10.1.2016
22.3.2016 Konference Počítač ve škole 1
Připojené soubory:
Počítač ve škole 2016.pdf (673,4K) - Stáhnout
13.04.2016 Odznak Veriod: Zná problematiku digitálních verifikačních odznaků 1
Odznak osvědčuje, že držitel má základní povědomí o problematice digitálních verifikačních odznaků. Tady, že ví o co jde, jak je možné odznaky používat, jak je vytvářek a jak je sbírat. http://veriod.cz/odznak/aaa82cb031x6467
Připojené soubory:
aaa82cb031x6467.png (9,1K) - Stáhnout
12.2.2018 Společné vzdělávání a základy práce se žáky s SVP na ZUŠ 1
Připojené soubory:
sv2018.pdf (714,9K) - Stáhnout
Začátek Datum ukončení Odborná kvalifikace
1.9.1985 30.6.1989 vychovatelka (pedagogický pracovník) - Střední pedagogická škola Salvadora Allendeho 0
1.9.1996 14.1.2003 Učitelka pro 1. stupeň základní školy (Učitelka pro základní školu) - Univerzita Karlova v Praze 0
kombinované studium

Učitel na sociálních sítích - webinář

Prostor pro týmovou práci a sdílení - webinář

Vyhledávání vhodných obrázků a fotografií na internetu

profile
Pohled byl zobrazen 1108x od 30 květen 2014 do 10 prosinec 2023