Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se

PKL - příroda krajina a lidé pospolu

PKL - příroda krajina lidé pospolu

Projekt PKL

Co je to Projekt PKL?
Projekt PKL (Příroda, krajina a lidé pospolu, CZ.1.07/1.1.00/08.0028) je vzdělávací program, který chce přispět k rozvoji člověka jako osoby v jejím přírodním i kulturním rozměru. Je vypracováván ve třech verzích, pro I. a II. stupeň ZŠ a pro SŠ.

Co je cílem PKL?
Pokrýt témata předepsaná rámcovým vzdělávacím programem (RVP) v okruzích, jakými jsou environmentální, multikulturní, osobnostně-sociální a mediální výchova, a to způsobem systematickým, vedeným nějakou jednotnou vizí.
Touto vizí je pojetí člověka jako bytosti zároveň přírodní i kulturní. Příroda a kultura jsou tak chápány jako kontinuálně spojité, kultura je prodloužením přírody. Oproti klasickému chápání přírody a kultury jako principů stojících vzájemně v opozici tak projekt PKL klade důraz především na podobnosti a analogie mezi přírodou a
kulturou a vztahem člověka k těmto dvěma.

Co obnáší v praxi spolupráce s PKL?
V domluvený termín přijede na školu tým lektorů s připravenou prezentací jednoho z témat projektu PKL a tuto prezentaci (případně s dalšími doplňkovými aktivitami) ve třídě předvede.

Kolik to stojí?
Nic. Projekt je financován z evropských fondů. Po dokončení projektu v roce 2012 již však bude využívání vypracovaných materiálů zpoplatněno.

Do jakých hodin se PKL nejvíce hodí?
Probíraná témata zasahují zejména do ZSV, biologie, přírodopisu, popřípadě rodinné či osobnostní výchovy, výtvarné výchovy, chemie, prvouky nebo vlastivědy. Hodiny věnované projektu PKL může učitel následně vykázat v rámci odučených průřezových témat.

Kolik hodin trvá prezentace?
Jednu nebo dvě vyučovací hodiny. V případě zájmu však můžeme připravit i delší program.

Šlo by o spolupráci jednorázovou, nebo dlouhodobou?
V první fázi jednorázovou. V případě zájmu se pak můžeme dohodnout na další návštěvě a rozvíjet nastolená témata. V budoucnu bude také možné, aby škola zařadila celý projekt do svých osnov, a učitelé budou moci sami využívat
podkladové materiály k výuce.

Kde najdu další informace?
Další informace o projektu nebo o možnosti školení pedagogů jsou k dispozici na http://projekty.ekocentrum.eu/.

Těšíme se na spolupráci s vámi!
Lektorský tým PKL
CEVV Sv. Jan pod Skalou

Léto v Českém krasu!

Milé kolegyně, milé kolegové,

dovolujeme si Vás pozvat na školící kurz Léto v Českém krasu (nejen) pro učitele.

Cílem kurzu je představit vybraná témata projektu PKL - příroda, krajina a lidé pospolu. Projekt je zaměřen na spojení environmentální a multikulturní výchovy, komplexní zpracování průřezových témat RVP. Je vhodný zejména pro učitele ZŠ a SŠ. Výstupy je možné použít k tvorbě ŠVP. Více informací o projektu zde.

V rámci kurzu bude velký prostor na vzájemné obohacení a sdílení praktických zkušeností. Součástí kurzu bude i cyklovýlet, společné promítání filmu, návštěva místní krčmy... zkrátka přijďte si k nám  odpočinout a nabít se inspirací. Nemáte-li čas přijít na celý kurz, rádi Vás uvítáme i na jeho části.
Kompletní program naleznete zde.

Doufáme, že Vás nabídka zaujala. K přihlášení na kurz stačí, když vyplníte tento formulář.

Děkujeme!

Váš PKL tým.
člověk a příroda, EVVO, průřezová témata, vzdělávací kurzy
Pohled byl zobrazen 544x od 30 květen 2014 do 23 červenec 2021