Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se

Co potřebuje učitel umět a znát, aby úspěšně naplánoval a realizoval vyučovací projekt?

od Kateřina Schimmerová

Tuto otázku si kladli tvůrci elearningu pro učitele a jako odpověď na ni vznikal po zhruba tři roky obsah kurzu, který je přístupný po bezplatné registraci z portálu www.projektovavyuka.cz.

Projektová výuka je organizační forma, která má své zaryté příznivce, ale i odpůrce. Dobrým projektům většinou předchází náročné plánování, stanovení jasných kritérií hodnocení a ani v jejich průběhu učitel, ač v roli facilitátora, nemá jednoduchou úlohu. Záměrem tvůrců bylo poskytnout učitelům metodickou podporu, pomoci jim získat určitý přehled o realizaci projektu, dát prostor pro přemýšlení o možných úskalích a jejich řešeních, to vše netradičním způsobem, skrze elearning bez tutora.

Během kurzu má uživatel/učitel možnost osvěžit si množství teoretických poznatků interaktivní formou, seznámit se s mnohými metodami aktivního učení a jejich aplikací, shlédnout videa přímo z výuky, ale také zažít si několik cvičení na vlastní kůži v roli dítěte a následně prožitky reflektovat, zapisovat si nápady a poznámky, či si stáhnout všechny použité materiály na konci lekce.  Elearningový kurz byl vytvořen jako podpůrný materiál pro učitele, kteří se zúčastňovali prezenčních školení v metodách aktivního učení, ale přihlásit se do něj může každý učitel, pokud se zaregistruje na portále projektovavyuka.cz. Kurz je koncipován tak, že sám poskytuje zpětnou vazbu na počínání uživatele. Pokud se přesto objeví něco, co by uživatel chtěl prodiskutovat osobně, má v každé fázi kurzu možnost kontaktovat autory lekce nebo programátory pomocí kliknutí na obálku.

Jestliže se rozhodnete začít s elearningem a zjistíte, že některé věci si není třeba osvěžovat, že například o klíčových kompetencích nebo popisném jazyku jste v poslední době slyšeli víc než dost, kteroukoli lekci je možné přeskočit. Práce na lekci se dá také kdykoli přerušit a systém si bude napříště pamatovat, kde jste skončili.

Zde je ukázka z lekce, která nese název Globální vesnice. Primárně je zaměřena matematicky, ale její záběr je daleko širší. V úvodu se uživatel vždy nejprve dozví, co je cílem lekce, co se na ní naučí. V průběhu lekce potom jednak plní mnohé úkoly tak jako žák, jednak je přitom konfrontován s použitými výukovými metodami, zamýšlí se nad jejich aplikací a metodickými souvislostmi.

Celým kurzem provází animovaná dvojice, Lumír a Mojmír. Lumír, který rád zkouší nové metody, zastupuje „pokrokový“ přístup k vyučování. Mojmír je rozvážnější, než se vrhne do něčeho netradičního, snaží se získat co nejvíce informací a promýšlí potenciální problematické situace. Rychlejší uživatelé mohou rozhovory průvodců „odklikat“ a pokračovat podle instrukcí na obrazovce.

Nová část kurzu (5 lekcí v sekci Znát metody a formy aktivního učení) vznikla v rámci projektu „Podpora základních škol při zavádění vyučovacích metod rozvíjejících klíčové kompetence žáků", jehož realizátory jsou Erudis, o.p.s. (www.erudis.cz) a Job o.s. (www.jobos.cz). Projekt se zaměřuje na zkvalitnění výuky na školách v Královehradeckém kraji a byl podpořen v rámci  Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost v Královéhradeckém kraji. Je financován z Evropského sociálního fondu a rozpočtu České republiky.

„Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze.“

elearning, projekt, projektová výuka
Pohled byl zobrazen 1226x od 30 květen 2014 do 16 září 2021