Model vzájemných řízených návštěv na školách

od Kurikulum G - Klubová setkání koordinátorů ŠVP

Model spolupráce mezi školami, který vznikal a byl ověřován v rámci projektu KURIKULUM G (www.kurikulumg.cz).

Model vzájemných řízených návštěv na školách

Vytvořit a ověřit model spolupráce mezi gymnázii a motivovat gymnaziální učitele k vzájemnému sdílení osvědčených postupů byl jedním z cílů individuálního projektu národního KURIKULUM G. V projektu byly od června 2009 do června 2011 (pod názvem Klubová setkání koordinátorů ŠVP) organizovány řízené návštěvy na hostitelských gymnáziích. Na základě zkušeností organizátorů, účastníků i hostů setkání byl vytvořen Model vzájemných řízených návštěv na školách, který poskytuje prostor pro síťování škol, výměnu dobré praxe a vzájemné učení, zároveň slouží jako mechanismus umožňující vždy aktuálně reagovat na skutečné potřeby koordinátorů ŠVP a dalších pedagogických pracovníků gymnázií a přizpůsobit jim další vzdělávání. Popis modelu je ke stažení ZDE.

Schéma modelu vzájemných návštěv

Informační brožura projektu KURIKULUM G

Publikace-brozura-KG.pdf

2,1MB | Pátek, 20 březen 2015 | Detaily

Obsah:

Jméno Popis
file Chrakteristika školy Ukázka představení školy - Gymnasium Jižní Město
file Evaluační dotazník Příklad struktury dotazníku (setkání v Brně)
file Model řízených návštěv na školách Oragnizační a koncepční popis řízených návštěv
file Přihláška na setkání Ukázka pozvánky a přihlášky na setkání do Litvínova
file Případová studie č. 1 Facilitace jako dobrý nástroj koordinátora
file Případová studie č. 2 Se ŠVP v zádech
file Případová studie č. 3 Evropské vzdělávací programy
file Případová studie č. 4 Jak jsme zpracovali klíčové kompetence
file Případová studie č. 5 Role koordinátora ŠVP ve škole
file Případová studie č. 6 Náplň školního metodika prevence
file Případová studie č. 7 Aktuální role koordinátora ŠVP ve škole
file Případová studie č. 8 Volitelné předměty na vyšším stupni G
file Případová studie č. 9 Práce s mimořádně nadanými žáky

PROJEKT KURIKULUM G

Model vzájemných řízených návštěv na školách vznikl v projektu KURIKULUM G, který je projektem MŠMT a je realizován Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze (od 1. 7. 2011 je divize VÚP součástí Národního ústavu pro vzdělávání). Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Aktivity projektu KURIKULUM G

  • KLUBOVÁ SETKÁNÍ KOORDINÁTORŮ ŠVP >>>
  • KOMUNITA >>>
  • KONZULTAČNÍ CENTRUM >>>
  • KOUČOVÁNÍ >>>
  • KVALITNÍ ŠKOLA >>>
  • MINIKONFERENCE >>>
  • OBOROVÉ SEMINÁŘE >>>
  • VIRTUÁLNÍ HOSPITACE >>>
  • O PROJEKTU KURIKULUM G>>>
Pohled byl zobrazen 950x od 30 květen 2014 do 21 září 2023