VY_32_INOVACE_DUMy

od Miroslav Pěnička

Matematika pro 2. stupeň základní školy
Šablony
matematika a její aplikace, sebekontrola, základní vzdělávání

Obsah:

Jméno Popis
folder Funkce Interaktivní programy (4 testy)
folder Goniometrické funkce Zadání s celkovým postupem a řešením
folder Mocniny Interaktivní programy s časováním (3 materiály)
folder Násobení mnohočlenů Příprava na užití vzorců (20 DUMů)
folder Obrazový záznam mp4
folder Racionální čísla Zlomek složený (20 DUMů)
folder Rovnice 2 Rovnice zdánlivě kvadratické
folder Rovnice lineární Rovnice bez neznámé ve jmenovateli (20 DUMů)
folder Rovnice pro Sebastiána Rovnice od základu
folder Rozkladové vzorce Užití tří základních vzorců a testy (4 DUMy)
folder Slovní úlohy Řešené pomocí lineárních rovnic s jednou neznámou
folder Testy s výsledky a řešením Zadání - řešení - samostatná kontrola
folder Zobrazení
folder Úměrnost Interaktivní programy (5 testů)
folder Číselné systémy Zlomek - des. číslo - procenta - minuty - stupně 20 DUMů
file Celá čísla Rychlý přístup k interaktivním DUMům umístěných na portálu rvp.cz (10 DUMů)
file Dělitelnost Rychlý přístup k interaktivním DUMům umístěných na portálu rvp.cz (3 DUMy)
file Kontrolní práce.doc Vzorce, vytýkání, roznásobení
file Zlomky Rychlý přístup k interaktivním DUMům umístěných na portálu rvp.cz (12 DUMů)

Odhalování chyb

Nově vznikající materiály jsou ve fázi "pracovních materiálů", chyby odstraňujeme ihned po jejich odhalení žákem či kolegou.

Chyby a omyly považujeme za běžnou součást našeho života a to nejen matematického. Chybami se člověk přeci učí, proto máme z každé chyby (ať žáka či učitele) radost.

Tedy pokud člověk nemusí danou drobnou chybu dlouhé minuty života znovu "administrovat" - t.j. smazat, opravit, rozkopírovat a opět vložit s možnou další přehlédnutou chybou...).

Ovšem, kdo nic nedělá - nic nezkazí.

Zadání - dílčí postup - výsledek

První nesmělý a neznalý pokus o možnost povinného zpřístupnění DUMů v rámci projektu EU OPVK. Veřejný přístup je určen žákům pro samostatnou práci se sebekontrolou. Každý materiál obsahuje krokové zpracování dílčího postupu vedoucího k  výsledku.

Cíl a možné aktivity

Cílem je vytvořit sadu příkladů dané tematiky se vzrůstající náročností, které mohou být využity v digitálním světě, ale také, když nám vypnou proud.

Možné aktivity:

Zobrazení dataprojektorem jako prezentace při výkladu či zadaném testu s možností následné sebokontroly.

Práce s interaktivním rozhraním (s interaktivní tabulí).

Práce v digitální učebně, kdy žák postupuje vlastním tempem a na závěr hodiny odevzdává povinnou informaci o svém postupu (která z nabídnutých zadání úspěšně zvládl).

Práce při domácí přípravě.

Práce pro nepřítomného žáka.

Při opakování se příklady stávají testovým sešitem.

Poslední stránky materiálů obsahují předlohy ke kopírování.

Po rozstřihání si žák ukládá testy do svého portfolia. Na jeden papír zadání, na druhý papír krokové řešení a na třetím papíře vlastní postupy žáka a vlastní výsledky. 

Žáci se sníženou možností pracovat úspěšně v hodinách matematiky se učí zakládat a vést své materiály v pořádku. V této činnosti mají možnost uspět a je zde tedy šance jejich zvýšeného zájmu o matematiku. Zahrneme-li portfolio do hodnocení, mají výrazně vyšší šanci projít se svou sociální skupinou (třídou) až do devátého ročníku...

 

Písničky nahrané živě i ve studiu

Obsah:

Jméno Popis
audio Jak se chovat spravně.mp3
image malý sbor.jpg "malý" sbor
file Panoptikum Nejsme ztraceni ...
audio Prázdninová - play back.mp3
audio Prázdninová mp3 Už se blíží, už tu budou ...
audio Rýmy mp3 Máme rádi rýmy ...

Písničkové omalovánky

kresba Mgr. Nataša Kalousková

Máme rádi rýmy

kresba Mgr. Nataša Kalousková
kresba Mgr. Nataša Kalousková
digitální učebna, matematika a její aplikace, sebekontrola, základní vzdělávání

Zpětná vazba

Pavlína Hublová - 17 duben 2012, 7:26
Skvělé! První vlaštovka! Těšíme se na další a jsme připraveni Vám kdykoli pomoci s technickými záležitostmi.
Pohled byl zobrazen 2601x od 30 květen 2014 do 18 duben 2024