Konference Metodický portál – příležitost pro učitele

od Projekt Metodika II

závěrečná konference projektu Metodika II proběhla 9. listopadu 2011
"Na začátku byla myšlenka, a tu dokázala skupina velmi schopných lidí (pracovníků VÚP, učitelů ze škol a ostatních autorů a recenzentů) oživit. Vybudovali společně velké dílo – Metodický portál, plný námětů, informací i zkušeností."
PhDr. Stanislava Krčková 

Vize ve vzdělávání - Směřování vývoje ICT ve vzdělávání

Přestože se moderní technologie podílejí na inovativní proměně fungování mnoha oborů lidské činnosti, školství zatím do značné míry odolává. Vše ovšem nasvědčuje tomu, že současná situace je dlouhodobě neudržitelná. Ať se nám to líbí nebo ne, proces vzdělávání se stále více odehrává v prostředí, které je na technologiích vysloveně závislé. Výukové postupy jsou technologiemi stále více ovlivňovány. Stále více dovedností potřebných pro život se děti učí mimo školu. Lidé jsou se stávajícími výsledky činnosti vzdělávacího systému stále méně spokojeni. Jen málokdo skutečně rozumí tomu, jakou roli technologie ve vzdělávacím procesu hrají.

Tento příspěvek se snaží alespoň nepatrně poodhalit způsob, jakým bychom se na postavení vzdělávacích technologií měli dívat. Je jen jakýmsi počátečním zamyšlením, jehož cílem je pokusit se vyvolat zájem a snahu začít se s danou problematikou seznamovat mnohem detailněji. Nečekejte, až vás okolnosti začnou nutit se o vzdělávací technologie zajímat. Začněte sami od sebe a hned teď. Půjdete-li do toho, je zcela jisté, že se o tom všichni brzy dozvíme prostřednictvím sítě a třeba též portálu RVP. 

 

Ing. Bořivoj Brdička, Ph.D. 

Obsahové moduly v proměnách času

Příspěvek shrnuje zkušenosti z mnoha let vývoje a realizace obsahové sekce Metodického portálu RVP. Dotýká se přínosu internetového média pro poskytování metodické a teoretické podpory učitelům, otázek kvality a kvantity příspěvků na Metodickém portálu RVP, specifik recenzního procesu u článků a digitálních učebních materiálů a dalších problémů, s nimiž byl realizační tým projektu Metodika II za dobu existence portálu konfrontován.
 
Ing. Eva Rathouská Grmelová, Mgr. Petr Valenta

E-learning s Metodickým portálem

Příspěvek popisuje způsob a možnosti dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků ve virtuální škole Metodického portálu, která vznikla v projektu METODIKA II.
 
Mgr. Daniela Růžičková, Mgr. Vojtěch Hurych 

Metodický portál www.rvp.cz

Příspěvek mapuje vývoj Metodického portálu vyvinutého a provozovaného Výzkumným ústavem pedagogickým (v závěru realizace projektu Metodika II sloučeným do Národního ústavu pro vzdělávání). Unikátní internetový multifunkční portál realizovaný v rámci IPn s podporou ESF a státního rozpočtu ČR je nahlížen jednak z hlediska jeho několikaletého vývoje včetně rekapitulace cílů projektu a ambicí realizačního týmu a jednak z hlediska struktury portálu, obsahu jednotlivých částí a především návštěvnosti a počtu uživatelů. Metodický portál RVP.CZ je ve všech ohledech úspěšně realizovaným produktem s celoplošným dopadem prakticky do všech oblastí vzdělávací soustavy ČR. Svůj potenciál pro profesní podporu zvyšoval postupně. Realizační tým předává zadavateli – MŠMT – plně funkční, unikátní prostředek podpory pedagogů s denní návštěvností řádu 10 000 přístupů.
 
Realizační tým využil možnosti v závěrečné fázi projektu oslovit uživatele Metodického portálu formalizovaným dotazníkem, umístěným v prostředí Metodického portálu, a získat odpovědi související s využíváním jeho různých částí a funkcí a zjistit postoje a názory, které by jednak posloužily vlastnímu hodnocení úspěšnosti projektu a zároveň umožnily zpřesnit plánování návazných etap vývoje tohoto média.
PaedDr. Karel Tomek 

Sborník z konference ke stažení

METII_Sbornik-ke-konferenci.pdf

1,5MB | Čtvrtek, 10 listopad 2011 | Detaily
Během tří let se týmu kolem Metodického portálu RVP.CZ podařilo vybudovat zajímavé a uživateli pozitivně vnímané médium. Na konferenci pořádané 9. listopadu 2011 jsme se pokusili shrnout základní kroky, které vedly k vybudování Metodického portálu tak, jak ho znáte dnes. 
 
Metodický portál se stal za dobu své existence (v roce 2011 to bude již 8 let) respektovaným a živým prostředím pro učitele, kteří se jej naučili velmi aktivně používat. O tom svědčí především vysoká návštěvnost, která se v září roku 2011 ustálila na téměř 10 000 jedinečných denních návštěvách v průměru za rok včetně prázdnin, víkendů a svátků. Rozsáhlá je i komunita registrovaných uživatelů, kterých je v tuto chvíli již bezmála 13 000. 
 
Za tyto výsledky patří dík především vám, uživatelům portálu, i všem, kteří jste uvěřili tomu, že má Metodický portál smysl, a podporujete jej. Tento sborník je podobně jako konference závěrečným – shrnujícím krokem, kterým se chceme podělit o své zkušenosti s přípravou a provozem internetového portálu na adrese www.rvp.cz a ukončit tak z našeho pohledu úspěšnou realizaci projektu podporovaného prostředky ESF a státního rozpočtu ČR.
 
Lukáš Križko
Manažer projektu METODIKA II 

Již brzy v našich školách: Tablety a elektronické knihy

Po stále pokročilejším a chytřejším využívání Internetu, které vyvrcholilo webem druhé generace, komunitními weby a sociálními sítěmi, se do vzdělávání chystají vstoupit další technologické trendy. Mezi ty, které ovlivní české školství, přibudou brzy elektronické čtečky knih a tablety. Článek popisuje rozdíl mezi tabletem a čtečkou, pojednává o jejich tušených i netušených možnostech a shrnuje množství zdrojů, kde mohou hledat nápady, podporu a porozumění učitelé, kteří začnou s využíváním těchto technologií již dnes.
 
PhDr. Ondřej Neumajer PhD. 
... a příspěvek v blogu uč-IT-el.

Metodický portál ve službách vysokoškolské výuky

Příspěvek popisuje pokus přivést skupinu studentů Učitelství 1. stupně ZŠ na Pedagogické fakultě UK v Praze k aktivní práci na Metodickém portálu rvp.cz. Jednalo se o jejich sdílení příprav na výuku a vzájemnou interakci nad těmito přípravami. Kromě rozvoje studentských dovedností vytvářet efektivní přípravy na výuku a reflektovat zkušenosti s výukou podle nich bylo cílem sledovat zájem studentů o zapojení mezi aktivní uživatele Metodického portálu, jehož je wiki součástí. V příspěvku je prezentováno hodnocení této zkušenosti jednotlivými aktéry.
 
Mgr. Jindřich Strejček, PhDr. Jana Stará, Ph.D. 

Jak se budovala komunita na Metodickém portálu

Během projektu Metodika II se na pozici manažerky aktivity Komunita vystřídaly Stanislava Andršová a Pavlína Hublová. Každá měla možnost sledovat dění v komunitě na Metodickém portálu RVP.CZ ze svého úhlu pohledu, o který se s Vámi rády podělí. 
Příspěvek si klade za cíl seznámit Vás s kroky, které bylo třeba učinit, aby se vybudovalo funkční a bezpečné prostředí pro uživatele, a z náhodných návštěvníků Metodického portálu RVP.CZ se stali mentoři II. řádu.
Prezentaci si můžete prohlédnout online.
 
Mgr. Pavlína Hublová 

Zpětná vazba

Pavlína Hublová - 10 listopad 2011, 7:31
Děkujeme za hvězdičky. Ale i modul Digifolio má možnost psát komentáře ;-)
Pavlína Hublová - 22 květen 2012, 8:53
Víte o tom, že tento pohled patří mezi nejlépe hodnocené?
Pohled byl zobrazen 2549x od 30 květen 2014 do 18 duben 2024