Výuka informačních a komunikačních technologií ve středním vzdělávání

od Výuka informačních a komunikačních technologií ve středním vzdělávání

Máte zájem o konzistentní a kvalifikovaný přístup k výuce informatiky na středních školách, smysluplné procesy vedoucí k jeho ukotvení do českého vzdělávacího systému, zabezpečení pevné vazby mezi vzdělávacím rámcem, učiteli a žáky jako aktéry realizace výuky probíhající v jeho smyslu, a průběžným i závěrečným testováním? Pak jste vítáni, neboť zde právě vzniká iniciativa hledající cestu k naplnění uvedeného.
Přidat do kolekce

Výzva

Výuka informačních a komunikačních technologií ve středním vzdělávání

Informatika a ICT je oblast, jež nabyla v posledních letech zásadní důležitosti v současném světě, lidské společnosti a životě jednotlivce. Plní řadu funkcí, a i když se budeme snažit vyhnout klišé, musíme konstatovat, že na svůj věk pronikla do ohromného množství odvětví. Svého vrcholu však zdaleka nedosáhla. Je evidentní, že lidské představy o jejím dosahu omezuje pouze fantazie, a omezené znalosti o ní s sebou ponesou velký handicap. Proto je nesmírně důležité podpořit koncepční rozvoj vzdělávacích aktivit, vedoucích k vysoké míře kompetentnosti mladých lidí v tomto směru. Jen to jim v budoucnosti umožní rozvoj v plném rozsahu.

Jako odborník pohybující se 14 let v oblasti vývoje SW, internetu, médií a výzkumu se velmi rád se zapojuji do aktivity, na níž se shodl CERMAT jakožto garant testování informatiky v rámci maturitní zkoušky a Výzkumný ústav pedagogický jako garant vzdělávacích programů středních škol (dopis náměstka ředitele VÚP viz Příloha). Její potřebnost je zřejmá, a věřím, že tento pilotní projekt otevře spolupráci všech zainteresovaných, tedy především učitelů, škol a dalších vzdělávacích institucí, metodiků vzdělávání, firem a oborových organizací pohybujících se v oblasti ICT přímo, nebo jen přesahem své primární oblasti činnosti.

V prvním kole bychom rádi získali příspěvky o rozsahu cca 3 normostrany pokrývající principiální oblasti informatiky, a to jednak z pohledu její výuky na střední škole, a jednak z pohledu nároků, které jsou na absolventy středních škol kladeny při vstupu na vysoké školy nebo do zaměstnání. Akcent klademe na obecná témata, klíčové kompetence a meta úroveň vzdělávání a testování.

Seznam oblastí, které v rámci této výzvy pokryjeme, naleznete ve vedlejším sloupci. Každý příspěvek je honorován, v případě zájmu o autorství mne, jako koordinátora tematického vstupu, prosím, kontaktujte. Příjem příspěvků v této výzvě uzavíráme 15. 10. 2011.

Souběžně na CERMAT vzniká metodika testování znalostí a dovedností v ICT a informatice. Máte-li relevantní zkušenosti, které byste mohli sdílet, kontaktujte mne. CERMAT je připraven Vaše zkušenosti v podobě ukázkových maturitních úloh, realizovaných testů a písemně sepsaných zkušeností finančně ohodnotit.

Pojďme společnými silami zajistit systematický, konzistentní a kvalifikovaný přístup k výuce informatiky na středních školách, nastartovat smysluplné procesy vedoucí k jeho ukotvení do českého vzdělávacího systému a zároveň zabezpečit pevnou vazbu mezi vzdělávacím rámcem, učiteli a žáky jako aktéry realizace výuky probíhající v jeho smyslu, a průběžným i závěrečným testováním.Jan Walter (jnwltr@gmail.com)
koordinátor tematického vstupu Výuka ICT na SŠ

Struktura

Struktura oblastí přijímaných příspěvků

V rámci této výzvy se zaměřujeme na následující oblasti výuky ICT na SŠ:

 1. Kompetence
  • klíčové kompetence
   • jejich potřeba a funkce
    • v praxi
    • dalším vzdělávání
   • návaznost na vzdělávání a vzdělávací program ZŠ
  • přesahy do jiných oborů
   • obecné kompetence
   • průřezová témata
   • témata z jiných oborů blízkých ICT
  • kompetence získané mimo školu
   • jak je promítnout do testování
   • jak je regulovat ve vzdělávání
 2. Testovatelnost získaných kompetencí (dovedností a znalostí)
  • ve škole
  • ve firmě při přijímání zaměstnanců
 3. Aplikace ICT v praxi
 4. Hodnocení RVP a jeho implementace (meta úroveň)
  • vnímání RVP a přístup k implementaci ve školách
  • promítnutí RVP do maturitních testů vznikajících na půdě CERMAT

Máte-li co říci ke kterékoli z uvedených oblastí a to zejména z pohledu učitele, školy či další vzdělávací instituce, metodika vzdělávání, firmy, oborové organizace pohybujících se v oblasti ICT přímo, nebo jen přesahem, kontaktujte koordinátora tematického vstupu Výuka ICT na SŠ Jan Waltera (jnwltr@gmail.com).

Příloha

Průvodní dopis VÚP

Dopis náměstka ředitele VÚP k tematickému vstupu Výuka informačních a komunikačních technologií ve středním vzdělávání

516,2KB | Čtvrtek, 04 srpen 2011 | Detaily
Pohled byl zobrazen 659x od 30 květen 2014 do 17 únor 2019