Pohádková škola

od Centre for Modern Education (CfME)

Pohádková škola je nástroj pro 1. stupeň základních škol. Nabízí alternativu k výuce použitelnou na interaktivních tabulích. Najdete ji na

www.pohadkovaskola.cz

Průvodce Hugo

CfME

Pohádková škola

Pohádková škola je databáze cvičení a testů určených do přímo výuky. Vznikla ve spolupráci se školami a učiteli.  Je určena žákům 1. až 5. ročníku základních škol. Naleznete zde témata probíraná v jednotlivých ročnících v běžných vyučovacích hodinách, a to z těchto předmětů:

  • Český jazyk
  • Matematika
  • Anglický jazyk

Žáci druhého stupně mohou plynule přejít do Školy za školou.

Titulní stránka

Kontakt

tel: 234 705 525
Pobřežní 34
186 00 Praha 8
http://www.cfme.net/

Postavy PŚ

průvodci
Pohled byl zobrazen 944x od 30 květen 2014 do 30 květen 2024