Mezinárodní humanitární právo

od Mezinárodní humanitární právo

Mezinárodní humanitární právo reguluje ozbrojené konflikty s cílem je maximálně humanizovat. Šíření jeho znalostí je povinností státu, systematicky se jím v civilní sféře zabývá zejména Český červený kříž.

Základní principy mezinárodního humanitárního práva jako závazků chránících lidské hodnoty a práva se prolínají s rámcovými vzdělávacími programy na několika úrovních (klíčové kompetence, vzdělávací obsah a průřezová témata). Digitální portfolio přináší základní vhled do této problematiky.

Záznam z webináře Mezinárodní humanitární právo ve výuce I.

Záznam z webináře Mezinárodní humanitární právo ve výuce II.

Webináře

WEBINÁŘ MEZINÁRODNÍ HUMANITÁRNÍ PRÁVO VE VÝUCE I. 
 • proběhl ve středu 5. června 2013 od 20:00
 • lektorem byl RNDr. Marek Jukl, Ph.D. (prezident Českého červeného kříže)
 • pro učitele všech typů středních škol, kteří vyučují předměty se společenskovědním obsahem
 • cílem setkání bylo předat účastníkům informace, které umožní následně žákům orientovat se v aktuálním dění ve světě, rozpoznávat názory a postoje ohrožující lidskou důstojnost nebo odporující základním mezinárodněprávním normám a tím se zvyšuje jejich odolnost vůči myšlenkové manipulaci.
 • záznam z webináře může sledovat níže nebo na adrese http://audiovideo.rvp.cz/video/2853/ONLINE-SETKANI-MEZINARODNI-HUMANITARNI-PRAVO-VE-VYUCE-I.html

WEBINÁŘ MEZINÁRODNÍ HUMANITÁRNÍ PRÁVO VE VÝUCE II.

 • proběhl ve středu 12. června 2013 od 20:00
 • lektorovali jej RNDr. Marek Jukl, Ph.D. (prezident Českého červeného kříže), Mgr. Alena Hesová (NÚV)
 • cílem setkání bylo doplnit informace z předchozího setkání a zaměřit se také na možnosti začleňování mezinárodního humanitárního práva do výuky
 • účastnici měli možnost vyzkoušet si osvojení probelmatiky MHP na konkrétních modelových příkladech
 • záznam z webináře může sledovat níže nebo na adrese http://audiovideo.rvp.cz/video/2865/ONLINE-SETKANI-MEZINARODNI-HUMANITARNI-PRAVO-VE-VYUCE-II.html

Webináře navazují na přípravu Metodického doporučení pro výuku mezinárodního humanitárního práva v oborech středního vzdělávání.

Zásady mezinárodního humanitárního práva

V případě MHP lze za základní zásady pokládat

 • zásadu válečné účelnosti
 • zásadu humanity (lidskosti).

Tyto zásady představující dva protichůdné zájmy ovládající ozbrojený konflikt a určující chování jeho účastníků. Mezinárodní humanitární právo přitom klade v zájmu výkonu zásady humanity právní meze výkonu zásady válečné účelnosti. Prostor vymezený výkonu válečného násilí se mění – tak jako se historicky vyvíjí samo mezinárodní humanitární právo a je charakterizován zmenšováním prostoru pro přípustné násilí.  Střet zmíněné dvojice zásad je tedy vlastním obsahem norem MHP, který můžeme popsat pomocí systému následujících (odvozených) zásad:

 • zásada rovnosti stran konfliktu,
 • zásada rozlišování,
 • zásada vojenské nezbytnosti,
 • zásada přiměřenosti,
 • zásada omezenosti volby prostředků a způsobů vedení boje,
 • zásada nestrannosti.

Související videa

Pro výuku mezinárodního humanitárního práva lze využít následující filmy, které animovanou nebo dokumentární formou představují Červený kříž, jeho principy nebo ukazují realizaci mezinárodního humanitárního práva v praxi.

Válečné právo v kostce

Helpman

Příběh jedné myšlenky

Kde nyní jsou

V srdi akce

The Fundamental Principles

Zdravotník nesmí být cílem

Kurz pro pedagogické pracovníky

ZÁKLADY MEZINÁRODNÍHO HUMANITÁRNÍHO PRÁVA

 • kurz pro pedagogické pracovníky v rozsahu 25 hodin
 • kurz připravil Český červený kříž ve spolupráci s MO ČR
 • zaměřeno na šíření mezinárodního humanitárního práva
 • kurz má akreditaci MŠMT
 • nejbližší termín kursu: 13. - 15. 10. 2023 v Olomouci
 • elektronická přihláška
 • více informací o kurzu zde

Mezinárodní humanitární právo

Mezinárodní humanitární právo (MHP) reguluje ozbrojené konflikty s cílem je maximálně humanizovat. Mezinárodní humanitární právo je souborem norem mezinárodního práva upravujících způsob vedení ozbrojených konfliktů za účelem zmírnění lidského utrpení způsobeného ozbrojeným konfliktem a poskytnutí ochrany vybraným skupinám osob v době ozbrojeného konfliktu, a to především těm, které se přímo neúčastní boje nebo z něj byly vyřazeny (v důsledku nemoci, zranění či zajetí). Základním kodexem norem mezinárodního humanitárního práva jsou Ženevské úmluvy o ochraně obětí ozbrojených konfliktů (z r.1949) a jejich dodatkové protokoly (z r.1977 a 2005).

Mezinárodní humanitární právo

Synonymem je:

 • mezinárodní válečné právo
 • právo ozbrojených konfliktů

Červený kříž, Červený půlměsíc, Červený krystal

Červený kříž, Červený půlměsíc, Červený krystal

Metodické doporučení ke stažení

Český červený kříž

Český červený kříž (ČČK) je národní společností Červeného kříže ve smyslu mezinárodního práva. Je humanitárním občanským sdružením působícím na celém území České republiky.  Působí zejména v oblasti humanitární, sociální, zdravotní a zdravotně-výchovné. Naplňování poslání a plnění úkolů ČČK je všeobecně prospěšnou činností.

ČČK plní zejména tyto úkoly:

 • působí v oblasti civilní obrany a ochrany obyvatelstva a poskytuje pomoc v případech katastrof a jiných mimořádných událostí;
 • poskytuje zdravotnické, záchranné, sociální a další humanitární služby;
 • působí jako výlučně uznaná pomocná organizace vojenské zdravotnické služby;
 • šíří znalost Ženevských úmluv;
 •  působí v oblasti zdravotně-výchovné a spolupracuje s poskytovateli zdravotní péče.

10. října 2011 byla ustanovena Národní skupina pro implementaci Mezinárodního humanitárního práva, jejímž zakládajícím členem je ČČK. Šíření mezinárodního humanitárního práva patří mezi jeden z úkolů ČČK.

Znak červeného kříže

Znak červeného kříže na bílém poli je primárně určen k ochraně zdravotníků, zdravotnických objektů a materiálu, jakož i raněných a nemocných osob. Symbol plní funkci ochrannou a identifikační. Zneužití znaku, neoprávněné užívání či jeho nápodoba jsou zakázány.

Inspirace a zdroje informací

Diseminační manuál. Praha : Český červený kříž, 2002.

KRATOCHVÍL, J. ed. Bohouš a Dáša za lidská práva. Praha : Člověk v tísni, 2008.

Český červený kříž

Mezinárodní humanitární právo. Odpovědi na vaše otázky

Mezinárodní humanitární právo v ČČK

Základní principy mezinárodního humanitárního práva

Ženevské úmluvy a dodatkové protokoly (stručný přehled)

Ženevské úmluvy (včetně Dodatkových protokolů)

ONDŘEJ, J.; ŠTURMA, P.; BÍLKOVÁ, V.; JÍLEK, D. a kol. Mezinárodní humanitární právo. Praha : C.H. Beck, 2010.

 • více informací zde

MRÁZEK, J. Dokumenty ke studiu mezinárodního práva veřejného. Plzeň : Aleš Čeněk, 2004.

 • více informací zde
Pohled byl zobrazen 8157x od 30 květen 2014 do 27 květen 2024