EduFórum vás zve

od EduFórum

Síť osobností pro inovace ve vzdělávání.
 
  

Jaké jsou naše cíle a představy

Záznamy vybraných přednášek

Aktuálně:

19. listopadu 2014 v Brně

Dobrý den! / Ahoj!

další setkání je tu. Tentokrát se bude nést v duchu různorodých alternativ ve vzdělávání a jeho různých cílových skupin - od dětí na prvním stupni, dětí s handicapem, po mladé dospělé až po zaměstnance ve firmách. Setkání proběhne ve středu 19. listopadu od 19.00 v Otevřené zahradě (Údolní 33, Brno).

Budu ráda, když se přihlásíte na setkání na události na Facebooku a budete ji šířit dál.

Můžete se těšit na následující prezentace:

Semestr Mimo školu
Dušan Vystrčil
Jaký smysl má neformální a sebeřízené vzdělávání? Představení Semestru Mimo školu - intenzivního rozvojového programu, který pomáhá mladým lidem osvojit si klíčové kompetence pro 21. století a dosáhnout jejich osobních a kariérních cílů pohledem absolventa i organizátora.
> web: Mimoškolu.cz

Montessori přirozeně a smysluplně
Iris Bořecká 
Předškolní vzdělávání jako důležitá součást vzdělávacího systému, které si klade za cíl především budovat a podporovat zdravé lidské sebevědomí a přirozenou chuť k celoživotnímu učení. Hravě a s radostí.
> web: Montessori Sluníčko

Playful design ve vzdělávání
Kateřina H. Chalupníková
Playful design jako funkční trend nejen ve vzdělávání - bereme jej zpoza opony a jdeme na to hravě.
> web: Court of Moravia

Férová škola
Liga lidských práv
Podporujeme společné vzdělávání všech dětí bez ohledu na jejich intelektové možnosti, fyzické dispozice či sociální zázemí. Prosazujeme otevřenost a individuální přístup ke každému žákovi podle jeho specifických potřeb, ať se jedná o žáka mimořádně nadaného či znevýhodněného. Chceme, aby základní školy v České republice byly schopné využívat a rozvíjet plný potenciál každého dítěte.
> web Férová škola

Letokruh - škola založená rodiči
Kateřina Bukovjanová
Co vede rodiče k tomu, že pro svoje děti zakládají vlastní školu? Měnit léty zaběhnuté způsoby výuky a přístup k žákům na základních školách není možné bez aktivní účasti a spolupráce rodičů, dětí, učitelů a vedení škol. Na principu soukromé základní školy založené rodiči chceme dokázat, že je tento model životaschopný a může být inspirací pro změny i na ostatních školách.
> web: Škola Letokruh

Těšíme se na shledání a na zajímavé diskuze,

Lea Mentlíková, Jan Veselý a Ondřej Suchánek

Podívejte se i na předchozí záznamy z pátého setkání v Brně.

Prezentace Metodického portálu RVP.CZ na Edufóru

Proběhlo:

29. října 2014 v Praze

Dobrý den! / Ahoj!

další setkání Sítě osobností pro inovace ve vzdělávání se uskuteční ve středu 29.října od 19.00 v Impact Hubu Praha (Drtinova 10, Praha 5).

Přihlaste se prosím na setkání na události na facebooku nebo na srazy.info.

Můžete se těšit na následující prezentace:

Monika Hrubá: Zeměkvítek - představení komunitní lesní školy
Zeměkvítek aneb co vznikne, když se spojí několik obdobně smýšlejících rodin, které pro své děti nenašly školu, která by odpovídala jejich představám.
Je možné vzdělávat děti i jinak než v kamenné škole? Jak funguje provoz na komunitních principech? Mohou děti většinu dne strávit venku a přesto se něco naučit? Rádi se s Vámi podělíme o naši roční zkušenost související s domácím vzděláváním a fungováním a provozem komunitní lesní školy.

Erich Kříž: Municipalita, Region a Republika - projekty pro studenty, aby pochopili fungování našeho státu
Již dříve realizovaný projekt Municipalita a plánované projekty Region a Republika jsou vzdělávací koncepty, které díky podpoře velkého počtu odborných organizací a institucí představují atraktivním a zároveň komplexním způsobem témata, která se řeší na místní, krajské a celostátní úrovni: fungování politických institucí, politickou kulturu, mocenské struktury, místní/regionální rozvoj, korupční rizika, komunitní plánování, procesní fungování volených orgánů a další.

Silvie Pýchová: Města vzdělávání
Program Města vzdělávání mají za cíl vtáhnout do diskuze o vzdělávání na lokální úrovni širokou škálu aktérů od učitelů a poskytovatelů volnočasových aktivit přes zástupce zaměstnavatelů po širokou veřejnost. Participativním způsobem tak vzniká za podpory EDUin strategie vzdělávání po dané město. Strategie se netýká jen kvality místních škol, ale podporuje vzdělávaní v celoživotní perspektivě a v různých kontextech. Takto koncipovaná strategie zatím vznikla ve čtyřech českých městech.

Jiří Svoboda: Manažerská simulační hra Unisim
Dnešní studenti když opouští školu, tak nemají moc ponětí o tom, jak reálně fungují firmy, jaká manažerská rozhodnutí je potřeba dělat, jak se finančně vede firma a jak by se mělo pracovat se zaměstnanci. Inovativní platforma Unisim, která simuluje řízení firmy z pohledu marketingu, managementu, ekonomie, financí a lidských zdrojů dává nový pohled studentům na to co se učí v odborné literatuře. Unisim = Unikátní simulační hra.

Martina Heryšerová: Rodičovské iniciativy - projekt organizace ČOSIV
Organizace ČOSIV se tímto projektem zaměřila na podporu sdružení rodičů handicapovaných dětí s cílem posílit síť rodičovských iniciativ a posílit tak jejich hlas a účast na politickém rozhodování. Projekt byl realizován od září 2013 do léta letošního roku, a v jeho rámci proběhly 2 kulaté stoly a 2 workshopy. Jedním z výstupů projektu je návrh kampaně Rodiče za inkluzi. Projekt byl nominován na cenu Eduína 2014.

Nezapomeňte se už nyní přihlásit na setkání EduFóra!

Těšíme se na shledání,
Šárka Štrossová, Marcela Janíčková, Jan Kysela a Jan Veselý

15. září 2014 v Praze | Podnikavost ve škole

Lukáš Teplý, odbor strategie a evropských záležitostí, MŠMT 
Italské předsednictví EU si zvolilo vzdělávání k podnikavosti (podnikatelskou výchovu) jako jeden z hlavních bodů své agendy v oblasti vzdělávání. Vzdělávání k podnikavosti má být klíčovým hybatelem a musí podnikavost rozvíjet jako součást sady klíčových (průřezových) kompetencí a pevně ji začlenit do vzdělávacích programů od nejnižšího stupně. Italské předsednictví připravuje závěry pro prosincovou Radu ministrů EU.

 
Jiří Rudolf, místopředseda správní rady OK 4 Inovace, Olomouc
Podnikavost považujeme za talent. Myslíme si, že k jeho identifikaci a k rozvoji tohoto talentu by mělo docházet co nejdříve. Zajímá nás proto výchova a vzdělávání k podnikavosti a hledání tohoto talentu už na základní škole.
 
Jitka Bulantová, programová ředitelka JA ČR
Řada let zkušeností s výukou podnikání a s rozvojem podnikavosti má organizace Junior Achievement v ČR, která navazuje na odkaz Tomáše Bati právě v rozvoji podnikatelských kompetencí. V příspěvku zazní i zkušenosti z hlediska rozvoje kompetencí.
 
Lukáš Durda, odborný asistent, Vysoká škola podnikání, Ostrava
Praktické i teoretické příklady jak rozvíjet podnikavost i na vysoké škole. Didaktika ve výuce podnikavosti a výuce podnikání a další zkušenosti speciálně zaměřené vysoké školy na výuku podnikání a podnikavosti.
 
Ondřej Homola, Luděk Věneček, Martin Bukáček, Ecorinth
Česká firma vyvíjí aplikaci pro výuku podnikání v USA. Hlavním cílem projektů je naučit děti podnikavosti a future career skills, ve snaze vzdělávat děti v dovednostech potřebných pro orientaci v současné době. Bude názorně ukázáno, jak úzce souvisí inovace s podnikavostí a naopak.

1. října 2014 v Brně

Angličtina hrou: Alexandra Vichova

Proč by měli učitelé aktivně zapojovat hry do výuky angličtiny? V čem jsou hry užitečné a jak je můžeme v procesu jazykového učení efektivně využívat? Kde mohou učitelé čerpat inspiraci? Ráda se s vámi na EduFóru podělím o své vlastní zkušenosti nejen z výuky angličtiny, ale také z metodických setkávání se s učiteli ze základních a středních škol.

Education Hackathon: Veronika Klimešová

Jaký bude svět za 10 let? Za 25 let? Co budeme potřebovat abychom uspěli? A jak na tom budou naše děti, které jsou stále vychovávány v systému, který se nezměnil od dob průmyslové revoluce? Jak můžeme transformační proces urychlit? Jak se naučit spolupracovat a fungovat v prostředí, kde nemáme nic jistého? Začínáme s malým globálním experimentem nového způsobu (spolu)práce a budování hnutí kolem vzdělávání - vítejte ve světě presente! a 24h Education Hackathonu

Od náboru k marketingu?: Petr Soukeník

Slýchávali jsme: "Jste blázni. Střední školy, to je komunismus. O marketingu nemají šajnu, nechcou ho dělat a i kdyby, tak na to nemají prachy.“ Ale zažili jsme i přechod od náboru k marketingu. Lesk... nebo možná jen bída (středo)školského marketingu na příkladech ze tří let činnosti Než zazvoní. Povinná četba pro tento blok je z historie NZ: bit.ly/marketingSS

Learning by doing: Stanislav Gálik

"Schopnosť riešiť problémy + schopnosť robiť rozhodnutia + tvorivosť + kritické myslenie - jedny z klúčových predpokladov pre spokojný a produktívny život. Učí nás to vysoká škola? Bohužiaľ nie! Tak neskutočne nás to s*alo, že sme založili Unifer - hypermegainovatívne experimentálne centrum pre vysokoškolských študentov. A čo je výsledkom?
Laif-čejndžing a majnd-blouing ikspiriens. Chcete vedieť viac? Sí jú et Edufórum ;)"

FlowerChecker: Ondřej Veselý

(bude upřesněno)
 
Představení proběhne opět systémem 5/5: pět minut na prezentaci a pět na diskusi. Jádrem akce je jako vždy následný networking.
 
Lea a Jan.

24. června 2014 | Edufórum - 16. setkání

Dobrý den! / Ahoj!

další setkání Sítě osobností pro inovace ve vzdělávání proběhne v úterý 24. června od 19.00 v Impact Hubu Praha (Drtinova 10, Praha 5).

Přihlaste se prosím na setkání v události na facebooku nebo na srazy.info.

Podrobný seznam prezentujících s anotacemi >> 

6. května 2014 | Edufórum - Technika ve škole

Speciální setkání EduFóra - Technika ve škole se konalo 6. května, podívejte se na prezentace:

19. března 2014 | Edufórum - Občanské vzdělávání

Čtrnácté setkání EduFóra se konalo 19. března, podívejte se na prezentace:

29. ledna 2014 | Třinácté setkání EduFóra

29. ledna se konalo již třinácté setkání EduFóra v Praze, zazněly zde tyto prezentace:

5. listopadu. 2013 | EduFórum - Speciál pro rodiče

5. listopadu se konalo EduFórum - Speciál pro rodiče v Praze. Zazněly zde prezentace pěti zajímavých projektů:

25. 9. 2013 | Jedenácté setkání EduFóra

Jedenácté setkání EduFóra se konalo 25. září, podívejte se na prezentace:

27. 5. 2013 | Desáté setkání EduFóra

Desítka se konala 27. června, podívejte se na prezentace:

15. 5. 2013 | Deváté setkání EduFóra

Přijďte se setkat s ostatními inovátory ve vzdělávání! Představení projektů proběhne opět systémem 5/5/5: pět projektů, pět minut na prezentaci a pět na diskusi. Jádrem akce je jako vždy především následný networking.

Událost na FB >>ZDE<< (dejte vědět, že se chystáte přijít).

Další informace o EduFóru naleznete na  www.eduforum.cz  a  www.facebook.com/eduforum.cz.  Hlavním partnerem akce je Jobs.cz - http://www.jobs.cz/kurzy-a-skoleni/.

Nepropásli jste první oficiální setkání EduFóra v Brně 9. dubna 2013?

19. 3. 2013 | Osmé setkání EduFóra

Přijďte se setkat s ostatními inovátory ve vzdělávání! Představení projektů proběhne opět systémem 5/5/5: pět projektů, pět minut na prezentaci a pět na diskusi.  Jádrem akce je jako vždy především následný networking.
 
Další informace o EduFóru naleznete na www.eduforum.cz a www.facebook.com/eduforum.cz. Hlavním partnerem akce je Jobs.cz - http://www.jobs.cz/kurzy-a-skoleni/
 
Shrnutí včetně odkazů na záznamy vystoupení >>ZDE<<

21. 1. 2013 | Sedmé setkání EduFóra

 Projekty nám představili

  • Kateřina Grohová: System Rubikon
  • Adéla Drgová: AIESEC - EDISON projekt
  • Václav Podlipný: Eduplay 
  • Ondráš Přibyla: ÚDiF = úžasné divadlo fyziky
  • Monika Barton: Welcome Heutagogy - konference o motivujících formách učení   
 
Shrnutí včetně odkazů na záznamy vystoupení >>ZDE<<
Pohled byl zobrazen 1712x od 30 květen 2014 do 25 březen 2023