POSPOLU – Podpora spolupráce škol a firem

od POSPOLU

Národní projekt s názvem Podpora spolupráce škol a firem se zaměřením na odborné vzdělávání v praxi, zkráceně Pospolu, realizuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR spolu s partnerem Národním ústavem pro vzdělávání v období od 7. 12. 2012 do 30. 6. 2015. Cílem projektu je podpořit spolupráci středních odborných škol a učilišť, a zvýšit tak kvalitu odborného vzdělávání. Projekt je financován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR.
 

Podpora spolupráce škol a firem

V rámci projektu Pospolu byly vytvořeny obecné modely spolupráce škol a firem, a to pro obory s maturitní zkouškou a pro obory s výučním listem. Na základě těchto modelů budou v průběhu projektu postupně připraveny aplikované modely pro všechny skupiny oborů vzdělání (celkem 56 modelů spolupráce).
Obecné modely představují formy možné spolupráce v oborech H, M a L0, např. odborný výcvik na pracovišti zaměstnavatele, využití odborníků z praxe ve výuce, profilová maturitní zkouška atd. Obecné modely lze rozpracovat pro jakoukoliv skupinu oborů odborného vzdělání do tzv. aplikovaných modelů. Podrobněji: http://digifolio.rvp.cz/view/view.php?id=6339

Obsah:

Jméno Popis
file H_obecný model.pdf aktualizovaná verze 2 ze dne 9.1.2014
file L_obecný model.pdf aktualizovaná verze ze dne 9.1.2014
file M_obecný model.pdf aktualizovaná verze 2 ze dne 9.1.2014

NOVINKY


Jaké prvky duálního systému lze zavést u nás? To zjišťuje projekt Pospolu

Hlavním cílem projektu Pospolu (Podpora spolupráce škol a firem se zaměřením na odborné vzdělávání v praxi) je návrh systémových změn, které povedou k efektivnější a snadnější spolupráci mezi školami a firmami. K tomuto cíli směřují všechny aktivity a výstupy projektu, mezi nimiž najdete tzv. aplikované modely spolupráce pro všechny skupiny oborů vzdělání, pilotní ověřování spolupráce škol a firem ve vybraných partnerstvích převážně v technických oborech, zmapování současného stavu spolupráce škol se sociálními partnery, vzdělávací aktivity pro učitele i zástupce firem i metodické publikace.

Z šetření ve školách a firmách na podzim 2013 vyplývá, že školy i zaměstnavatelé vnímají podobně bariéry vzájemné spolupráce. Školám komplikuje spolupráci zejména při odborném výcviku nejčastěji nedostatek finančních prostředků a dostupnost vhodných firem z hlediska zaměření či oboru. Mezi další překážky patří zdravotní prohlídky žáků, nastavení hygienických a bezpečnostních předpisů a také laxní přístup samotných žáků k odbornému výcviku a nedostatek zakázek v soukromém sektoru. Odpovědi zaměstnavatelů jsou podobné - problémy vidí v komunikaci a obtížné dohodě se školami, nedostatku financí a ve ztížené dostupnosti vhodných škol z hlediska dopravní obslužnosti.

Celý článek >> 

Projekt Pospolu nabízí zdarma vzdělávací akce pro učitele, zřizovatele škol i zástupce firem

Od konce ledna 2014 do května 2015 budou ve všech regionech ČR v rámci projektu Pospolu - Podpora spolupráce škol a firem zdarma probíhat vzdělávací kurzy a semináře pro pedagogické pracovníky, zřizovatele škol a zástupce firem. Cílem seminářů a kurzů je přiblížit účastníkům moderními vzdělávacími metodami možnosti vedoucí k prohloubení a zkvalitnění spolupráce škol a firem.

Celkem proběhne:

- 75 tematicky zaměřených kurzů pro pedagogické pracovníky,
- 25 koučování dvojic z partnerské školy a firmy a
- 30 workshopů zaměřených na výměnu zkušeností v dané skupině oborů.

FORMY ZAPOJENÍ ŠKOL DO PROJEKTU


1. Škola se může zapojit do práce na:
 • obecných modelech spolupráce
 • aplikovaných modelech zaměřených na skupiny oborů, které vyučuje a to formou spolupráce při tvorbě nebo připomínkování návrhů modelů.
Práce na aplikovaných modelech budou členěny do etap a aplikace budou zpracovávány průběžně do ledna 2015. V první etapě od ledna do dubna 2013 budou zpracovávány modely pro technické obory, které jsou určeny k ověření. Následně pro další skupiny oborů vzdělání bude činnost na tvorbě aplikovaných modelů spolupráce probíhat až do ledna 2015.
Více informací o modelech a o možnostech zapojení škol a firem do jejich tvorby najdete >>ZDE<<.
 
2. Škola se může společně s firmou, s níž má navázanou spolupráci, přihlásit do výběrového řízení na pilotáž spolupráce škol a firem (více informací >>ZDE<<).
 
3. Škola může spolupracovat na tvorbě metodických a učebních materiálů na podporu realizace výuky v prostředí firem různými formami (např. odborného výcviku, praxe, cvičení, stáží apod.). Může tedy:
 • přispět k definování potřeb v této oblasti,
 • podílet se na zpracování materiálů.
 
4. Škola se může účastnit vzdělávacích akcí, které budou realizovány na podporu zavádění vytvořených modelů v praxi. Semináře budou probíhat od školního roku 2013/2014.

AKTIVITY PROJEKTU


 • Pilotáž modelů spolupráce u vybraných partnerství škol a firem, plošné šetření o spolupráci škol a zaměstnavatelů
 • Plošné šetření o spolupráci škol a zaměstnavatelů
 • Tvorba obecných a aplikovaných modelů spolupráce škol a firem
 • Vytvoření kooperativního modelu odborného vzdělávání
 • Tvorba metodických materiálů
 • Organizace vzdělávacích aktivit zaměřených na všechny cílové skupiny projektu 

Výstupy projektu

 • Popisy modelů spolupráce škol a firem ve 30 skupinách oborů.
 • Vzdělávání pedagogických pracovníků u zaměstnavatelů.
 • Vzdělávací programy pro odborníky z praxe (jako příprava na roli instruktora) a další vzdělávací programy zaměřené na výuku žáků.
 • Metodické a učební materiály na podporu prohloubení spolupráce škol a firem.
 • Návrh kooperativního modelu odborného vzdělávání s prvky duálního systému.
 • Návrh legislativních změn.

Publikace o sociálním partnerství

Publikace o sociálním partnerství vydané v rámci projektů Kurikulum S a PaK ke stažení >>ZDE<<.
 
V projektu Pospolu vyjdou  metodické a učební materiály pro odborný výcvik a profilovou maturitní zkoušku v jednotlivých oborech vzdělání. Jejich vydání je plánováno na konec roku 2013 a rok 2014.

Ilustrační foto

By Zákupák (Own work) [Public domain], via Wikimedia Commons
By Zákupák (Own work) [Public domain], via Wikimedia Commons

DISKUTUJTE

 • Chcete se vyjádřit k projektu?
 • Máte zkušenosti ze spolupráce škol a firem a chcete se o ně podělit?
 • Máte zajímavý odkaz, námět na aktivitu nebo nápad?
 • Hledáte spolupracující školu/firmu?
 • Nabízíte spolupráci mezi učiteli při realizaci odborných stáží?

 

diskuze

Spojte se s kolegy v modulu Diskuze k odbornému vzdělávání.

Zpravodaj projektu Pospolu

Zpravodaj projektu Pospolu (Podpora spolupráce škol a firem se zaměřením na odborné vzdělávání) vychází dvakrát ročně v rozsahu čtyř stran. Je rozesílán e-mailem všech odborným školám, zaměstnavatelským svazům a asociacím a dalším zástupcům zaměstnavatelů.

Zpravodaj POSPOLU vyšel 3. června 2014. Dočtete se v něm o koučování, o evropských duálních systémech jako inspiraci pro české odborné vzdělávání, o možnosti připomínkování aplikovaných modelů, o vydaných i plánovaných metodických publikacích a aktivitě projektu nazvané monitoring spolupráce škol a firem. V kalendáři akcí si můžete vybrat z nabízených seminářů, koučování a workshopů.

 
 
Obecné

Obsah:

Jméno Popis
file Opatreni.pdf Nová opatření na podporu odborného vzdělávání, leden 2013
file Zpravodaj 1/2013
file Zpravodaj 1/2014
file Zpravodaj 2/2013

Ilustrační foto

Od Marvin Nauman [Public domain], prostřednictvím Wikimedia Commons
Od Marvin Nauman [Public domain], prostřednictvím Wikimedia Commons

Všechny informativní články v sekci odborného vzdělávání zobrazíte >>ZDE<<.

Ilustrační foto

[CC-NC] na http://goo.gl/HEkOpY
[CC-NC] na http://goo.gl/HEkOpY
Pohled byl zobrazen 5786x od 30 květen 2014 do 4 červenec 2022