Online setkání: MEZINÁRODNÍ HUMANITÁRNÍ PRÁVO VE VÝUCE I, II

od Metodický portál RVP.CZ - RÚ NÚV

Online setkání se konala ve středu 6.6.2013 a ve středu 12.6.2013.

Metodický portál RVP.CZ využívá prostředí Big Blue Button, které umožňuje online komunikaci mezi účastníky, audio a video prezentace, moderaci i záznam celé diskuze. 
Těšte se na zajímavá témata!

Středa 5.6.2013 a 12.6.2013, 20:00
Mezinárodní humanitární právo
ve výuce
 

Komu jsou webináře určeny:

Setkání jsou určena učitelům všech typů středních škol, kteří vyučují předměty se společenskovědním obsahem. Setkání jsou zdarma.   

1. setkání 


Anotace: 

Ozbrojené konflikty a vnitrostátní nepokoje jsou bohužel realitou současného světa. Cílem webináře je rozšíření znalostí pedagogů o poznatky mezinárodního humanitárního práva tak, aby mohli v rámci výuky i mimo ni utvářet a formovat vědomí žáků o způsobu ochrany lidských práv v době ozbrojeného konfliktu, ouplatnění a ochraně základních hodnot evropské civilizace v situaci ozbrojených konfliktů, o mezinárodních normách upravujících vedení ozbrojených konfliktů, aby mohli žáky vést k jejich zachovávání v rozsahu potřebném pro žákovo zapojení do života demokratické společnosti. Umožní se tak žákům orientovat se v aktuálním dění ve světě, rozpoznávat názory a postoje ohrožující lidskou důstojnost nebo odporující základním mezinárodněprávním normám a tím se zvyšuje jejich odolnost vůči myšlenkové manipulaci. 
Seznámíme se také s Mezinárodním hnutím Červeného kříže a Červeného půlměsíce. 

Program: 

  • Historická východiska zrodu mezinárodního humanitárního práva
  • Červený kříž a Červený půlměsíc a jeho role při provádění mezinárodního humanitárního práva
  • Mezinárodní humanitární právo (MHP)
  • Ženevské úmluvy, jako základní pramen MHP 
  • Základní pravidla MHP
  • Prosazování MHP, postih jeho porušení

Lektor:

RNDr. Marek Jukl, Ph.D.Český červený kříž    

2. setkání


Anotace

Druhý webinář k problematice mezinárodního humanitárního práva (MHP) bude rozvíjet základní informace z předchozího online setkání. Věnovat se budeme především začleňování mezinárodního humanitárního práva do výuky. Pro účastníky budou připraveny aktivity k principům mezinárodního humanitárního práva. Cílem setkání je podpořit učitele ve výuce mezinárodního humanitárního práva.   

Program:

  • Aktivity k problematice MHP
  • Začleňování MHP do výuky
  • Diskuze o vhodných metodách a formách práce

Lektoři:

RNDr. Marek Jukl, Ph.D., Český červený kříž
Mgr. Alena Hesová, Národní ústav pro vzdělávání


Užitečné odkazy: 

Videozáznam prvního setkání

Videozáznam druhého setkání

Prezentace ke stažení

Modelove situace - Jukl.pdf

Prezentace k 2. setkání

112,4KB | Středa, 12 červen 2013 | Detaily

MHP I - Jukl.pdf

Prezentace k 1. setkání

1,6MB | Středa, 12 červen 2013 | Detaily

MHP ve vyuce - Hesova.pdf

Prezentace k 2. setkání

415KB | Středa, 12 červen 2013 | Detaily

Pozvánky ke stažení

Pozvanka_MHP1

Pozvánka - Mezinárodní humanitární právo I - 5.6.2013 od 20h

90KB | Čtvrtek, 23 květen 2013 | Detaily

Pozvanka_MHP2

Pozvánka - Mezinárodní humanitární právo II - 12.6.2013 od 20h

90KB | Čtvrtek, 06 červen 2013 | Detaily
Pohled byl zobrazen 1490x od 30 květen 2014 do 28 září 2022