Pyramidáček - materiály k odkazu

od Předškolní vzdělávání

Pohled doplňuje informace k projektu Pyramidáček v modulu Odkazy. Projekt byl již ukončen a materiály (manuály, pracovní listy) jsou nyní (po dohodě s gestorkou projektu) k dispozici na Metodickém portálu RVP.CZ.
Projekt Pyramidáček je edukační program určený mateřským školám. Projekt je zaměřený na systematickou výuku základů správné výživy, podporu a rozvoj pohybových aktivit.
 
Projekt byl podporován Ministerstvem zdravotnictví ČR.
Pyramidáček je svou náplní zaměřen na primární prevenci obezity u dětské populace. Děti si přirozenou formou her velmi lehce zapamatují základní pravidla správné výživy, naučí se rozdělovat potraviny podle energetické hodnoty a také spoustu nových pohybových her.
 
Zdroje použitelné ve výuce najdete ve složce Soubory ke stažení.

Obsah Manuálu pro MŠ

základní nezbytné vědomosti pro učitele MŠ

potravinová pyramida 
základní živiny – něco málo pro praxi 
semafor aneb dělení potravin podle energie

podrobný rozbor šesti tematických lekcí

první okruh – učíme se potravinovou pyramidu
pohádka – Pyramidáčkova kouzelná pyramida
druhý okruh – učíme se o obilninách
pohádka – Pyramidáček a mistr pekař
třetí okruh – učíme se o ovoci a zelenině
pohádka – O podzimní plískanici a slečně chřipce
čtvrtý okruh – učíme se o mléce a mléčných výrobcích
pohádka – Jak Pyramidáček zabloudil až do Křivákovic
pátý okruh – učíme se o mase a masných výrobcích
pohádka – O chytrém řežníkovi
šestý okruh – ach ty sladkosti
pohádka – Jak Pyramidáček špatně dopadl v Pamlskově

Manuál ke stažení

Manuál pro MŠ

edukační materiál pro učitelky mš s pomůckami a návody pro vedení hodin s tematikou zdravého životního stylu

16,5MB | Úterý, 18 únor 2014 | Detaily

Obsah Manuálu pro ZŠ

úvod 
výchova ke správné výživě
výchova ke zdraví v Rámcovém vzdělávacím programu pro základní vzdělávání (RVP ZV
výživa a zdraví
1. období (1. – 3. ročník)
2. období (4. – 5. ročník)
zásady správné výživy
význam výživy
potravinová pyramida
pitný režim
základní živiny
semafor
kolikrát za den jíst a na jakém místě
nakupování potravin
úprava potravin
hygiena při přípravě potravin
výživa a nemoci
didaktická část
řešení pracovních listů

Manuál ke stažení

Manuál pro ZŠ

edukační materiál pro učitele prvního stupně ZŠ s pracovními listy pro děti s tématikou správné výživy

6,6MB | Úterý, 18 únor 2014 | Detaily
ukázka stránky z omalovánek
ukázka stránky z omalovánek
výstupy z projektu Pyramidáček, které doplňují informace z modulu Odkazy

Obsah:

Jméno Popis
file Básničky s omalovánkami originální básničky ke zdravým potravinám s omalovánkami
file Loto obrázky pro tvorbu lota - barevná i černobílá varianta
file Manuál pro MŠ edukační materiál pro učitelky mš s pomůckami a návody pro vedení hodin s tematikou zdravého životního stylu
file Manuál pro ZŠ edukační materiál pro učitele prvního stupně ZŠ s pracovními listy pro děti s tématikou správné výživy
file Obálka omalovánek titulní a závěrečná strana omalovánek s obrázky a texty o zdravém stravování
file Omalovánky obrázky k vybarvování + texty o zdravém stravování
file Plakát vybarvovací plakát pro každé dítě k zaznamenání zdravého stravování
file Potravinová pyramida různé typy pyramid - potravinová (3 varianty), pohybová
file Pracovní listy pro ZŠ pracovní listy k tématu zdravého stravování pro základní vzdělávání
file Puzzle dva obrázkové vzory pro výrobu puzzle
file Výtvarné činnosti náměty na výtvarné a pracovní činnosti

Ukázka: Výtvarné činnosti s Pyramidáčkem

Náramek

Motivace: Náramek mám nejen pro parádu, ale zároveŔ mi pfiipomeneme, jak jíst…

Potřebujeme: červené, zelené, oranžové, modré, bilé papíry, provázek, lepidlo, špejli, nůžky, bezbarvý lak.

Děti jsme seznámili s potravinovou pyramidou, rozdělili jsme potraviny do skupin. Děti si vyrobí barevné korálky z papíru, které navlékaji na šňůrku. Vznikne náramek, který si můžou ovázat nebo věnovat jako dárek. Děti už znají, kolikrát denně mají jíst obilniny, zeleninu, mléčne výrobky apod. Proto by měli navléknout 5x žlutý korálek, 4x zelený atd. Žlutý koralek značí obilniny, zelený zeleninu, oranžový ovoce, červený maso a masné výrobky, modrý mleko a mléčné výrobky, bílý papír nezdravé potraviny.

Variace úkolu: Pani učitelka nechá děti zamyslet se, co jedly během dne, víkendu apod. Na zakladě toho si každý navlékne svůj vlastní náramek.

Postup: Z barevného papíru vystříhneme trojúhelnik. Ten můžeme pomalovat fixami, pastelkami. Trojúhelnik stočíme na špejli a slepíme základnu s vrcholem k sobě. Dospělý přetře vzniklý korálek bezbarvým lakem. Děti navléknou koralky na šňůrku, popř. kloboukovou gumu.

ilustrace k výtvarné činnosti Náramek
ilustrace k výtvarné činnosti Náramek

Ukázka básničky o zdravém stravování

Honzík fňuká, nechce rybu.
Dělá ale velkou chybu.
Asi neví jak je chutná
a pro naše tělo nutná.
Pohled byl zobrazen 19031x od 30 květen 2014 do 18 duben 2024