ASOCIACE UČITELŮ OBČANSKÉ VÝCHOVY A ZÁKLADŮ SPOLEČENSKÝCH VĚD

od Výchova k občanství/Občanský a společenskovědní základ

INFORMACE O NOVĚ VZNIKLÉ ASOCIACI UČITELŮ OBČANSKÉ VÝCHOVY A SPOLEČENSKÝCH VĚD

TO, O ČEM SE LÉTA MLUVILO, SE STALO SKUTEČNOSTÍ.

OBČANKÁŘI OBČANKÁŘŮM.

PŘIDEJTE SE K NÁM

PŘIHLÁŠKA DO ASOCIACE

http://www.obcankari.cz/prihlaska

NEWSLETTER

Newsletter_Obcankari_1.pdf.1

72,6KB | Pátek, 10 říjen 2014 | Detaily

Newsletter_Obcankari_2.pdf

231,4KB | Čtvrtek, 27 listopad 2014 | Detaily

Newsletter_Obcankari_3.pdf

106,9KB | Čtvrtek, 05 únor 2015 | Detaily

Newsletter_Obcankari_4.pdf

89,1KB | Pátek, 03 duben 2015 | Detaily

Newsletter_Obcankari_5.pdf

104,1KB | Středa, 01 červenec 2015 | Detaily

Newsletter_Obcankari_6.pdf

263,9KB | Středa, 16 září 2015 | Detaily

Newsletter_Obcankari_7.pdf

473,2KB | Úterý, 08 březen 2016 | Detaily

Newsletter_Obcankari_8.pdf

284KB | Pátek, 20 květen 2016 | Detaily

JAK TO ZAČALO?

Vstala jsem ve 4 ráno a jela do Senátu na konferenci o demokracii a vzdělávání. Pokud jedu na školení, vybírám si pouze taková, která jsou zdarma. Přesto jsem si ten den musela vzít dovolenou a zaplatit cesťák z Ostravy do Prahy, protože na to škola nemá peníze. Jsem ale ráda, že mě vůbec pustili, neboť škola šetří i na hodinách, které musí kolegům zaplatit za suplování mých hodin. Mám štěstí na vedení, protože kvůli školení bývají ochotní mi dovolenou dávat. Velkou část prázdnin, kdy ostatní kolegové čerpají dovolenou, trávím ve škole, jelikož si musím účast na školeních nahrazovat, ale alespoň mám klid na přípravu hodin. Na konferenci jsem rozpoznala několik známých tváří z jiných vzdělávacích akcí. Vyměňujeme si zkušenosti s užitím materiálů, učebnic, ze seminářů.

Mým druhým oborem je francouzština a já mám možnosti uvědomit si propastný rozdíl mezi zázemím, které mám pro výuku jazyka v podobě možnosti účasti na pravidelných školeních (samozřejmě zdarma), možnosti zahraničních stáží, přehršle materiálů do výuky. To vše v mém druhém oboru, kterým je výuka základů společenských věd, chybí.

Školení pro francouzštinu financuje Francie. Stát, který je 1 000 km daleko, ale ví, že se jí investice do mého vzdělání vrátí. Česká republika do mého vzdělávání neinvestuje. Asi mi důvěřuje. Myslí si, že témata, jako je politický extremismus, občanská práva nebo kritické vnímání role médií perfektně zvládám se žáky zpracovat. Taky mi stát svěřil sexuální výchovu, finanční gramotnost, etiku (i etiketu), orientaci ve světě sekt, drog a já si jeho důvěry vážím. Je pravda, že nevděčně cítím poměrně vysokou míru frustrace, že to nedělám dobře, ale to zde na půdě Senátu v řadách učitelů cítíme všichni. Zvláštní, že? Do smutného ticha, které nastalo po naší debatě, jedna kolegyně najednou pronesla: „A co kdybychom založili asociaci?“

Irena Eibenová, učitelka FJ a ZSV

KRAJŠTÍ KOORDINÁTOŘI ASOCIACE

V případě zájmu o další informace se prosím obraťte na naše krajské koordinátory:

Karlovarský kraj

Plzeňský kraj

Liberecký kraj a Ústecký kraj

Jihočeský kraj

Pardubický kraj a Kraj Vysočina

Středočeský kraj a Královéhradecký kraj

Praha

Olomoucký kraj a Jihomoravský kraj

Zlínský kraj

Moravskoslezský kraj

STANOVY SPOLKU KE STAŽENÍ

OBČANKÁŘI_stanovy_140301.pdf

42,1KB | Úterý, 01 červenec 2014 | Detaily

STANOVY SPOLKU

I. Úvodní ustanovení

1. Název spolku: Asociace učitelů občanské výchovy a společenských věd, z. s. (dále je „Asociace“).

2. Sídlo Asociace: Gymnázium Sázavská, Sázavská 830/5, 120 00 Praha 2.

II. Statut Asociace

1. Asociace je dobrovolný nezávislý nadstranický spolek sdružující své členy na základě společného zájmu.

III. Účel činnosti

1. Asociace je určena především učitelům a vysokoškolským studentům občanské výchovy a společenských věd, a dále všem, kteří mají o činnost Asociace zájem.

2. Účelem činnosti Asociace je zejména:

a) propagovat ideu aktivního občanství,

b) zvyšovat prestiž oborů občanské výchovy a společenských věd (dále jen „OV/SV“),

c) informovat své členy o důležitých otázkách v oblasti OV/SV

d) poskytovat členům metodicko-didaktickou podporu pro výuku,

e) vzájemně propojovat své členy a umožňovat sdílení jejich zkušeností,

f) zasazovat se o zkvalitnění výuky OV/SV v systému českého školství.

IV. Členství v Asociaci

1. Členem Asociace mohou být fyzické osoby starší 18 let, které souhlasí se stanovami a účelem činnosti Asociace.

2. Členství vzniká dnem přijetí za člena.

3. O přijetí za člena Asociace rozhoduje na základě písemné přihlášky výbor; nejpozději na své nejbližší schůzi. Za písemnou přihlášku se považuje i přihláška podaná elektronicky, ve formě, kterou výbor schválí a zveřejní na webových stránkách Asociace.

 Kompletní stanovy naleznete v přiloženém dokumentu.

OBČANKÁŘI V MÉDIÍCH

 • únor 2016

http://www.tyden.cz/rubriky/domaci/skolstvi/ucitel-ktery-se-vyhyba-uprchlictvi-selhal_372959.html

http://www.ceskatelevize.cz/porady/11054978064-fokus-vaclava-moravce/216411030530002/

 • prosinec 2015

http://relax.lidovky.cz/skoly-zarazuji-vyuku-o-islamu-deti-se-dozvi-o-terorismu-i-o-uprchlicich-1ad-/veda.aspx?c=A151208_115143_ln_domov_ELE

 • říjen 2015

http://zpravy.idnes.cz/ucitele-mluvi-s-detmi-o-uprchlicich-d61-/domaci.aspx?c=A151006_120741_domaci_zt

http://www.novinky.cz/veda-skoly/382053-deti-se-uci-o-uprchlicich.html

 • září 2015

http://www.ceskenoviny.cz/zpravy/asociace-ucitelu-pripravila-metodiky-vyuky-o-uprchlicich-pro-zs/1262332

http://www.tyden.cz/rubriky/domaci/skolstvi/kdo-a-proc-utika-navod-pro-skoly-jak-vysvetlit-uprchliky_356844.html

http://www.rozhlas.cz/zpravy/politika/_zprava/asociace-ucitelu-vytvorila-navod-jak-vysvetlit-zakum-tema-uprchlictvi--1537379

 • březen 2015

http://www.obcankari.cz/clanek-ireny-eibenove-o-obcankarich-pro-mesicnik-rizeni-skoly

 • 2. 3. 2015

http://archiv.ihned.cz/c1-63617270-vychova-obcanu-v-cesku-deti-se-maji-naucit-volit

 • 15. 12. 2014

http://www.eduin.cz/beduin/ci-zajmy-zastupuje-marcel-chladek/

 • 5. 12. 2014

http://prehravac.rozhlas.cz/audio/3266844

 • 9. 9. 2014

http://zpravy.idnes.cz/skoly-selhavaji-pri-vyuce-o-aktualnim-deni-fjx-/domaci.aspx?c=A140908_215130_domaci_ert

 • 24. 6. 2014

http://www.eduin.cz/clanky/obcankari-se-sdruzili-o-co-jim-jde-a-co-se-o-nich-pise-v-mediich/

 • 17. 6. 2014

http://zpravy.idnes.cz/vznik-asociace-ucitelu-obcanky-dmz-/domaci.aspx?c=A140617_111950_domaci_jj

 • 17. 6. 2014

http://www.ceskatelevize.cz/porady/1096902795-studio-6/214411010100617/

 • 6. 6. 2014

http://www.rozhlas.cz/radiowave/spolecnost/_zprava/proc-je-obcanka-nejdulezitejsi-skolni-predmet--1359233

 • 27. 5. 2014

https://www.hithit.com/cs/project/586/ucitele-na-hithitu

ZAČÁTKY V TELČI

PREZENTACE ZE ZAHAJOVACÍHO SETKÁNÍ KE STAŽENÍ

Z Telče na Vítěznou Pláň.pdf

1,4MB | Úterý, 01 červenec 2014 | Detaily

ZAHAJOVACÍ SETKÁNÍ V PRAZE 1

ZAHAJOVACÍ SETKÁNÍ V PRAZE 2

ZAHAJOVACÍ SETKÁNÍ V PRAZE 3

ZASEDÁNÍ REDAKCE V BRNĚ

OBČANKÁŘI SOBĚ

JARNÍ ŠKOLA OBČANKÁŘŮ

KDY: pátek  3. 6. 2016 od 9:00 do 15:00

KDE: Praha, Pedagogická fakulta UK, Velký sál

TÉMA: FENOMÉN MIGRACE JAKO TÉMA VÝUKY OBČANSKÉ VÝCHOVY A SPOLEČENSKÝCH VĚD (pokračování)

PŘEDNÁŠEJÍCÍ: doc. PhDr. Zdeněk Uherek, CSc. (Etnologický ústav AV ČR), Kristýna Anderlová (UNHCR OSN), Petra Slámová (Občankáři)

KDO: učitelé OV/SV všech typů škol

CENA: zdarma pro členy Asociace, nečlenové 200 Kč

PŘIHLÁŠKY: http://goo.gl/forms/iE15igJUK8m3kcO12

POŘÁDÁ: Asociace učitelů občanské výchovy a společenských věd

Další informace budou postupně zveřejňovány na www.obcankari.cz.

JARNÍ ŠKOLA OBČANKÁŘŮ - PŘIHLÁŠKA

OBČANKÁŘI SOBĚ

PODZIMNÍ ŠKOLA UČITELŮ OV A SV

KDY: pátek 23. 10. 2015 (nový termín)

KDE: Praha, Velký sál Pedagogické fakulty UK (M. D. Rettigové 4, Praha 1)

TÉMA: RUSKO-UKRAJINSKÁ KRIZE

KDO: učitelé OV/SV všech typů škol

CENA: zdarma pro členy Asociace

PŘIHLÁŠKY: https://docs.google.com/a/nuv.cz/forms/d/1omZr_y5U9KxJilDEQILWyT-kdAo4zxcJTnZ_A-U66JI/viewform?c=0&w=1

POŘÁDÁ: Asociace učitelů občanské výchovy a společenských věd

Další informace budou postupně zveřejňovány na www.obcankari.cz.

OBČANKÁŘI SOBĚ

JARNÍ ŠKOLA UČITELŮ OV A SV

KDY: pátek 29. 5. 2015

KDE: Praha, Velký sál Pedagogické fakulty UK (M. D. Rettigové 4, Praha 1)

TÉMA: ISLAMIZACE

KDO: učitelé OV/SV všech typů škol

CENA: zdarma pro členy Asociace, pro nečleny Asociace 100 Kč

PŘIHLÁŠKY: https://docs.google.com/a/nuv.cz/forms/d/1omZr_y5U9KxJilDEQILWyT-kdAo4zxcJTnZ_A-U66JI/viewform?c=0&w=1

POŘÁDÁ: Asociace učitelů občanské výchovy a společenských věd

Další informace budou postupně zveřejňovány na www.obcankari.cz.

ZALOŽENÍ ASOCIACE

23. 5. 2014 vznikla Asociace učitelů občanské výchovy a společenských vědZakládající setkání proběhlo 31. května 2014 v Gymnáziu na Vítězné pláni, kde byl také zvolený výbor a byl projednán plán činnosti na další rok.  17. června 2014 proběhla první tisková konference s téměř dvěma desítkami účastníků z řad novinářů i odborné školské veřejnosti. 

VÝBOR ASOCIACE

CO JE NAŠÍM CÍLEM?

 • aktualizovat výukové materiály

 • propagovat ideu aktivního občanství a přispívat tak k pozitivním změnám ve společnosti

 • vzájemně propojovat učitele OV/ZSV a umožňovat sdílení jejich zkušeností

 • poskytovat učitelům OV/ZSV metodicko-didaktickou podporu a inspiraci

 • dostat více odborníků do škol (diskuze, workshopy)

 • informovat učitele OV/ZSV o dostupných možnostech rozvoje jejich výuky

 • ve stejném smyslu pomáhat začínajícím učitelům OV/ZSV

 • organizovat pravidelná setkání učitelů OV/ZSV

 • vytvořit a spravovat internetový informační rozcestník a fórum pro učitele OV/ZSV

 • aktualizovat seznam neziskovek, které se orientují na oblast vzdělávání, a tím zprostředkovat nabídku a předání jejich materiálů školám

PANELOVÁ DISKUZE: Co potřebují občankáři?

VIDEOZÁZNAM Z PANELOVÉ DISKUZE O TOM, CO POTŘEBUJÍ UČITELÉ OBČANKY, S JAKÝMI PROBLÉMY SE SETKÁVAJÍ A JAKÉ JSOU MOŽNOSTI ŘEŠENÍ

Panelová diskuze proběhla v pátek 12. 12. 2014 na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy. Panelisty byli Michaela Dvořáková (PedF UK), Jaroslav Faltýn (ČŠI), Alena Hesová (NÚV), Filip Jelínek (Česká středoškolská unie), Bohumil Kartous (EDUin), Karel Strachota (Člověk v tísni), Michal Řezáč (Asociace učitelů občanské výchovy a společenskách věd). Diskuzi moderoval Ondřej Matějka (Centrum občanského vzdělávání). 

INTERNETOVÉ STRÁNKY V PROVOZU

Internetové stránky Asociace učitelů občanské výchovy a společenských věd jsou v provozu. Na webu najdete aktuality, edukační materiály, galerii, zprávy o Asociaci (včetně přihlášky). Nejvíce informací najdete v sekci EDUKAČNÍ MATERIÁLY, kde jsou zprostředkovávány a nabízeny dostupné materiály přímo pro výuku. Ty jsou pak zařazeny do kategorií: OBRAZOVÉ MATERIÁLY, PRACOVNÍ LISTY, PREZENTACE, TEXTOVÉ MATERIÁLY

Záznam z online setkání: Co potřebují občankáři?

Další informace k ONLINE SETKÁNÍ jsou v digifoliu

na této adrese http://digifolio.rvp.cz/view/view.php?id=9146.

Najdete zde například anotaci nebo prezentaci ke stažení.

DOTAZNÍK: CO POTŘEBUJEME?

OBČANKÁŘI NA HITHIT

Informace o tom, proč OBČANKÁŘI vznikli,

co chtějí a co potřebují,

naleznete na adrese 

https://www.hithit.com/cs/project/586/ucitele-na-hithitu.

TISKOVÁ ZPRÁVA KE STAŽENÍ

OBČANKÁŘI_tisková_zpráva_140617.pdf

262,1KB | Úterý, 01 červenec 2014 | Detaily

Najdete nás také na Facebooku: https://www.facebook.com/obcankari.

Pohled byl zobrazen 6584x od 4 červen 2014 do 18 duben 2024