Člověk a svět práce - technická výchova

od Člověk a svět práce

metodická podpora výuky technicky zaměřených tematických okruhů vzdělávacího oboru Člověk a svět práce na 2. stupni ZŠ

Technická výchova

Vzhledem k prudkému rozvoji techniky a jejímu neustále se zvyšujícímu užívání v běžných životních situacích vzrůstá potřeba průběžně zkoumat a přehodnocovat obsah i metody a formy technicky zaměřené výuky. Nejedná se pouze o aktualizaci poznatků z oblasti vědy a techniky a integraci moderních technologií do výuky, ale i o důsledné přehodnocení struktury dovedností, které je třeba u žáků rozvíjet. Výuku již dále nelze zaměřovat pouze na reproduktivní práci a získávání řemeslných, rutinních dovedností. I v technických oborech se zvyšuje důraz na rozvoj samostatnosti a aktivity žáků, klíčové jsou schopnosti kriticky myslet, řešit problémy, spolupracovat v týmu, komunikovat. Vzhledem k neustálému vývoji v oblasti techniky a změnám na trhu práce je zcela zásadní schopnost učit se, kriticky zvažovat svoje schopnosti a možnosti uplatnění, pracovat na osobním rozvoji a řídit svoji profesionální dráhu. Výuka by měla být založena na tvořivé technické činnosti a rozvíjet vyváženě a v propojení vědomosti, dovednosti i postoje žáků.

Metodické doporučení k realizaci problematiky vzdělávací oblasti Člověk a svět práce na 2. stupni základních škol

Doporučení_ČaSP_final.docx

40,9KB | Úterý, 20 leden 2015 | Detaily

Doporučení_ČaSP_final.pdf

648,9KB | Úterý, 20 leden 2015 | Detaily
Pohled byl zobrazen 6174x od 1 prosinec 2014 do 1 říjen 2023