Alternativní výuka dějepisu v gymnáziích

V kurikulárních dokumentech vyspělých evropských zemí lze zaznamenat již od konce 20. století tendence k novému pojetí výuky historie ve školním dějepisu (New History). Nastolení této cesty směřuje k osvojení určité osobnostní kulturní a sociální nadstavby žáků s vyššími nároky, než jen prosté získání dějinných poznatků. Žáci se takto učí spíše než nabývat značné množství nespojitých faktů historicky přemýšlet, tj. osvojovat si pomocí tvůrčích aktivních činností historické myšlení (kompetence, gramotnost). Žáci se učí kritickému vyhledávání a přiměřené analýze a hodnocení dějinných pramenů, dokumentů a literatury i s pomocí nových komunikačních technologií, zvláště internetu. Jsou vedeni přiměřeně analyzovat historickou situaci, interpretovat ji pomocí historických pramenů a syntetizovat získané a kriticky ověřené informace k řešení zadaného úkolu, k řešení didakticky pojatého historického problému či příběhu. Nové pojetí školní výuky dějepisu se opírá o mnoho inovačních aktivizačních metod (metoda pojetí historie jako příběhu, metoda orální historie, metody práce s přímými historickými dokumenty apod.).

Na podporu uvedených modernizačních tendencí ve výuce dějepisu se zaměřením na nejnovější dějiny vznikl v letech 2008 až 2010 na půdě tehdejšího Výzkumného ústavu pedagogického návrh Alternativní verze vzdělávacího oboru Dějepis v RVP pro čtyřleté gymnázium a vyšší stupeň víceletého gymnázia. Od 1. září 2011 začalo praktické ověřování alternativní verze výuky dějepisu na vybraných gymnáziích. Výuka s akcentem na moderní a soudobé dějiny je na těchto gymnáziích rozdělena do dvou modulů – základní modul (školní roky 2011/12 a 2012/13) a specializační modul (školní roky 2013/14 a 2014/15). Podstatným cílem jmenovaného projektu, nyní na půdě Národního ústavu pro vzdělávání, je posouzení vhodnosti alternativní verze výuky a podpora učitelů formou tvorby odborných a metodických textů zaměřených na jednotlivé tematické bloky modelu výuky dějepisu. V alternativní verzi tvoří obsah dějepisného vzdělávání v prvním a druhém ročníku především moderní a soudobé dějiny. Učitel má možnost doplnit a systemizovat poznatky žáků ze základního dějepisného vzdělávání ve smyslu tvorby a rozvoje historického vědomí. Na tuto pasáž alternativního dějepisu pak navazuje druhá část – volitelný specializační kurz pro 3. a 4. ročník. Vzdělávací obsah je zde uspořádán tematickým způsobem. Pojetí jednotlivých témat je specifikováno očekávanými výstupy a konkretizováno učivem, které je řazeno chronologicky na globální, evropské i národní úrovni.

Digifolio se zaměřením na alternativní výuku dějepisu v gymnáziích bude shromažďovat všechny příspěvky podporující nové pojetí výuky školního dějepisu.

Soubory ke stažení

OSNOVY ALTERNATIVA Dě.docx

27,8KB | Středa, 20 květen 2015 | Detaily

Lighthouse.jpg.1

548,1KB | Středa, 18 březen 2015 | Detaily

RVP kolekce

Alternativní výuka dějepisu na gymnáziích
Autor kolekce: Veronika Sováková
NázevPopisTyp
Pojem a úloha státu ve výuce dějepisučlánek
Myšlenkový a vědecký rozměr osvícenstvíčlánek
Návrh alternativní verze vzdělávacího oboru Dějepis v RVP pro čtyřleté gymnázium a vyšší stupeň víceletého gymnázia (didaktická inovace dějepisného kurikula)článek
Výuka dějepisu podle návrhu alternativní verze vzdělávacího oboru Dějepis na Gymnáziu Hladnov v Ostravěčlánek
Obsahová analýza diskusních příspěvků k návrhu Alternativní verze vzdělávacího oboru Dějepis v RVP Gčlánek
Vyhodnocení realizace alternativních osnov dějepisu gymnáziačlánek
Celkové zkušenosti z výuky alternativního dějepisu v roce 2014článek
Období normalizace - závěrečná fáze a sametová revoluce v ČSSRčlánek
Ověřování alternativní verze vzdělávacího oboru Dějepis v RVP pro čtyřleté gymnázium a vyšší stupeň víceletého gymnázia ve školní praxi.(úvodní text)článek
Politická a společenská situace na počátku 50. let v ČSRčlánek
Etapa tzv. normalizace v dějinách ČSSRčlánek
Centrum vizuální historie Malach: brána k tisícům jedinečných životních příběhůčlánek
Protektorát Čechy a Morava: R. Heydrich a konečné řešení české otázkyčlánek
ONLINE SETKÁNÍ: Výuka dějepisu podle alternativní verzeAudioVideo
ONLINE SETKÁNÍ: Využití orální historie pro tvorbu výukového dokumentuAudioVideo
ONLINE SETKÁNÍ: Kolektivizace zemědělství v ČSR v 50. letech 20. století - metodická inspiraceAudioVideo
ONLINE SETKÁNÍ: Moderní dějiny - webová antologie pramenů na příkladu I. světové války - metodická inspiraceAudioVideo
První a druhá berlínská krizečlánek
Průmyslová revoluce na Smíchověčlánek
Pohled byl zobrazen 2973x od 5 únor 2015 do 18 duben 2024