Týden otevřeného vzdělávání 2015 na Metodickém portálu RVP.CZ

od Metodický portál RVP.CZ - RÚ NÚV

Online semináři, tzv. webináři, z oblasti matematiky, historie nebo logopedie se Národní ústav pro vzdělávání chce zapojit do celosvětového Týdne otevřeného vzdělávání. Úvodní webinář bude zaměřen na to, jak by otevřené vzdělávání ve školách mohlo vypadat.

Stručný přehled webinářů

Pondělí 9. 3. 2015, 20:00

Proč má být vzdělávání otevřené? aneb Vyplatí se pracovat nahlas?
lektor: Bořivoj Brdička a GEG ČR

Úterý 10. 3. 2015 20:00

Utváření matematických představ v předškolním vzdělávání

lektorka: Hana Lišková


Středa 11. 3. 2015

Moderní dějiny – webová antologie pramenů na příkladu I. světové války – metodická inspirace

lektor: Milan Hes


Čtvrtek 12. 3. 2015

Klasifikace řečových vad u předškoláků

lektorka: Eva Kolesová

Spoluúčast: Digital Learning Day

KDY: 13. březen 2015

KDE: online Hangout na Google Plus

MOTTO: Technika dříve a dnes (odkazujeme na Rok technického vzdělávání 2015)


Podrobnosti:

Metodický portál RVP.CZ - otevřené prostředí pro sdílení (nejen) výukových materiálů

Metodický portál RVP.CZ je živý organizmus, který nabízí otevřené výukové zdroje, ale také prostor pro spolupráci a komunikaci pedagogů předškolního, základního, speciálního, uměleckého, jazykového a středního školství. Portál má široký záběr a množství různých funkcí (modulů), které umožňují pedagogické veřejnosti sdílet znalosti, zkušenosti nebo dotazy - některé moduly si představíme podrobněji a nabídneme možnosti využití s ohledem na přístup uživatele k otevřenému vzdělávání.
 
 

Záznam online přednášky:

Příspěvky na Metodickém portálu - kolekce

Týden otevřeného vzdělávání
Autor kolekce: Pavlína Hublová

Týden otevřeného vzdělávání je celosvětově pořádanou akcí, za kterou stojí Open Education Consortium. Jak píší hlavní organizátoři, týden otevřeného vzdělávání je především oslavou celosvětového hnutí za otevřené vzdělávání. Cílem akce je zvýšit povědomí o otevřeném vzdělávání, jeho možnostech a přínosech pro výuku a vzdělávání. Zapojení ČR koordinuje EDUin.

NázevPopisTyp
Týden otevřeného vzdělávání 2015 na Metodickém portálu RVP.CZhlavní rozcestník pro rok 2015digifolio
Pracovat nahlasSpomocník (2015)
Pesceho hypermimesisSpomocník (2015)
Týden otevřeného vzdělávání na Metodickém portálu RVP.CZstručný souhrn akcí pořádaných v roce 2015blogový příspěvek
Týden otevřeného vzdělávání 2016 na Metodickém portálu RVP.CZHlavní rozcestník akcí pro rok 2016digifolio
ONLINE SETKÁNÍ: Úvod do TOV, vyhledávání a citace otevřených výukových zdrojů - zaměřeno na obrázky a fotografieAudioVideo
ONLINE SETKÁNÍ: Školní zralost x odklad školní docházkyAudioVideo
ONLINE SETKÁNÍ v rámci TOV: Je naše digitální stopa ještě naše? | 29. 3. 2017 od 20:00blogový příspěvek

EDUin: Týden otevřeného vzdělávání

Týden otevřeného vzdělávání je celosvětově pořádanou akcí (www.educationweek.org), za kterou stojí Open Education Consortium (http://www.oeconsortium.org). Jak píší hlavní organizátoři, týden otevřeného vzdělávání je především oslavou celosvětového hnutí za otevřené vzdělávání. Cílem akce je zvýšit povědomí o otevřeném vzdělávání, jeho možnostech a přínosech pro výuku a vzdělávání.


EDUin se rozhodl zapojit do týdne otevřeného vzdělávání a podpořit tak myšlenkuotevřeného vzdělávání a jeho rozvoj v České republice. Naší snahou je shromáždit zajímavé vzdělávací akce, které se uskuteční v týdnu 9. - 13. března 2015 a poskytnout jim mediální podporu. V rámci akce bychom rádi prezentovali různé formy vzdělávání a organizace, které je zajišťují. Základní podmínkou je, aby se jednalo o vzdělávání otevřené, tzn. přístupné a dostupné široké veřejnosti bez omezení (zdarma, bez nutného členství, registrace atd.). Může se jednat o libovolné akce, online i "offline", přednášky, besedy, semináře, kulaté stoly, soutěže atd. Stejně tak je libovolné i téma.

Všechny akce budou zveřejněny koncem února na adrese www.otevrenevzdelavani.cz. A celému týdnu vzdělávání poskytneme mediální podporu.

Součástí internetových stránek www.otevrenevzdelavani.cz budou i odkazy na zajímavé projekty v rámci otevřeného vzdělávání, otevřené vzdělávací zdroje, videa a další. Mimo jiné připravujeme překlad "handbooku" k otevřenému vzdělávání (z anglické verze). Proto uvítáme i vaše typy na zajímavé zdroje a odkazy, které bychom na tomto webu mohli prezentovat.

„Jedině otevřené vzdělávání umožňuje zvyšovat podíl neformálního vlastního poznávání v aktivitách žáků, což je nakonec ve skutečnosti možná tím vůbec nejdůležitějším cílem současného školství, neboť vede k personalizaci a zvyšuje úroveň celoživotního učení. Jedině otevřená kooperace učitelů vede k snadnějšímu šíření pokrokových myšlenek i postupů a podporuje vznik takové kolektivní inteligence, která má synergický efekt (mocnější účinek než pouhý součet sil)", říká Ing. Bořivoj Brdička, Ph. D., který se volně šiřitelnými informacemi zabývá přes dvacet let a novinky z dění v oboru učitelům spolu se studenty předává posledních pět let v rámci Metodického portálu RVP.CZ v roli Spomocníka.


Pondělí 9. 3. od 20.00: Proč má být vzdělávání otevřené? aneb Vyplatí se pracovat nahlas?

Webinář Metodického portálu RVP.CZ, který se uskuteční 9.3.2015 ve 20:00, je naším k prvnímu dni celosvětového Týdne otevřeného vzdělávání. Webinář bude obsahovat teoretickou část a praktickou (sestavenou z příkladů otevřeného vzdělávání z praxe našich škol prezentovaných učiteli). Na probíraná témata bude možné reagovat prostřednictvím diskuze.

Anotace:

Teoretická část bude mapovat současný vývoj světa, který ovlivňuje všudypřítomná dostupnost počítačových sítí, což má zásadní vliv na formy i cíle vzdělávání. Poznávání se stále více realizuje individuálně konstruktivními výukovými postupy, které aplikují principy konektivismu, tj. chápou všechny poznatky jako výsledek spojení lidí a dostupných zdrojů (digitální výukové materiály, nástroje, primární zdroje). Jedině otevřené vzdělávání dává stejnou možnost osobního růstů všem, i když pochopitelně ještě není zárukou skutečného snižování rozdílů mezi různými socioekonomickými vrstvami. Jedině otevřené vzdělávání umožňuje zvyšovat podíl neformálního vlastního poznávání v aktivitách žáků, což je nakonec ve skutečnosti možná tím vůbec nejdůležitějším cílem současného školství.

Komu je setkání určeno: 
 
Webinář je určen všem zájemcům o vzdělávání – aktivním učitelům, rodičům, studentům.
Webinář je ZDARMA.

Lektor:

Ing. Bořivoj Brdička, Ph.D. a hosté

Prezentace k zobrazeníÚterý 10. 3. od 20.00: Utváření matematických představ v předškolním vzdělávání

Cíle setkání:

Představit konkrétní aktivity, které podporují postupné budování logických myšlenkových operací u dětí předškolního věku. Naučit pedagogy efektivně využívat dostupné didaktické prostředky a pomůcky. Inspirovat pedagogy MŠ k výrobě pomůcek svépomocí.

Komu je setkání určeno: 

Webinář je určen učitelkám v předškolních zařízeních, popřípadě rodičům předškoláků. Webinář je ZDARMA.

Program: 

  • Základní oblasti předmatematických představ
  • Didaktické pomůcky vyrobené svépomocí a moderní didaktické pomůcky s gradovanými úlohami (ukázky, metodické komentáře) 

Lektorka: 

RNDr. Hana Lišková

Připojené soubory Přílohy 1
Utváření předmatematických představ.pdf (8,2M) - Stáhnout
Prezentace k webináři


Středa 11. 3. od 20.00: Moderní dějiny – webová antologie pramenů na příkladu I. světové války – metodická inspirace

Podtitul: Fotografie jako školní historický pramen k výuce I. světové války

Mgr. Milan Hes, Ph.D. vás provede vzdělávacím portálem, který nabízí odborně zpracované materiály (texty historiků a politologů, výukové prezentace a metodické listy, medailony významných osobností, textové a ikonické prameny atd.) vhodné do výuky dějepisu.

Anotace:

Setkání si klade za cíl upozornit na vztah mezi pramenem historického poznání a školním historickým pramenem. Vychází z přesvědčení, že v moderním edukačním prostředí je práce se školním historickým pramenem zcela zásadním předpokladem pro rozvoj historického vědomí. Autor představí rozsáhlou elektronickou antologii pramenů ke studiu dějin XX. století, která je veřejnosti dostupná na internetové stránce www.moderni-dejiny.cz. Konkretizace práce se školním historickým pramenem bude na setkání prezentována prostřednictvím práce s dobovými fotografiemi italské fronty během bojů I. světové války.

Komu je setkání určeno:

Setkání je určeno učitelům základních škol, gymnázií a středních škol, kteří vyučují společenskovědní obory. Inspiraci jistě načerpají i učitelé 1. stupně a veřejnost, zajímající se o historii.

Lektor:

Mgr. Milan Hes, Ph.D., didaktik dějepisu, historik, spisovatel a publicista.
Připojené soubory Přílohy 3
Antologie pramenů.pdf (2,3M) - Stáhnout
Představení antologie historických pramenů
Metodika žákovská - I.sv.v..pdf (8,7M) - Stáhnout
Ukázka metodického listu
Moderní dějiny do škol.pdf (2,7M) - Stáhnout
Představení projektu


Čtvrtek 12. 3. od 20.00: Kvalifikace řečových vad u předškoláků

Cílem webináře je seznámení pedagogů s problematikou logopedie, logopedické prevence a mezioborové spolupráce pedagog – klinický logoped.

V průběhu webináře bude hovořeno o klasifikaci vad řeči, se kterými se mohou pedagogové v mateřských a základních školách setkat. Velmi často se stává, že je logopedie považována za obor, který se věnuje pouze vadám výslovnosti, a proto je v přednášce kladen důraz na všechny vady řeči, které mohou děti v předškolním a mladším věku postihnout a zároveň mohou být vzájemně zaměňovány.  Pedagogové v mateřských a základních školách bývají často jedni z prvních, kteří na obtíže s řečí upozorní rodiče dítěte a mohou tak být také významnými pomocníky při včasném záchytu dětí s vadami řeči.

Webinář je ZDARMA.

Struktura webináře:

  • Klasifikace řečových vad – stručný popis jednotlivých vad řeči: poruchy vývoje řeči (opožděný vývoj řeči, vývojová dysfázie), narušení článkování řeči (dyslálie, dysartrie), získané organické poruchy řečové komunikace (afázie), získaná psychogenní nemluvnost (mutismus), poruchy při anomáliích orofaciálního systému (huhňavost, palatolálie), narušení plynulosti řeči (koktavost, breptavost), symptomatické poruchy řeči, pervazivní vývojové poruchy (autismus).
  • Včasný záchyt dětí s vadami řeči – spolupráce mateřská a základní škola, rodina, dětský lékař, klinický logoped. Možnosti mezioborové a mezirezortní spolupráce (spolupráce institucí spadajících pod ministerstvo školství a ministerstvo zdravotnictví).
  • Logopedická prevence v mateřských školách – možnosti vzdělávání pedagogů, možnosti provádění logopedické prevence v mateřských a základních školách.

Lektorka: 

Mgr.Eva Kolesová - zkušený klinický logoped s desetiletou praxí v oboru klinická logopedie. Má zkušenosti s prací s dětmi i dospělými. Pracovala  na poli logopedie v resortu zdravotnictví i školství. V průběhu celé své praxe působí v ambulanci klinické logopedie, vede logopedické kroužky pro děti v mateřských školách, provádí přednášky pro lékaře, učitele a rodiče dětí mateřských škol. Byla součástí týmu Centra podpory žáků s SVP na základních školách Prahy 8. Vede internetovou poradnu www.logopedonline.cz.

Připojené soubory Přílohy 1
Kvalifikace řečových vad u předškoláků.pptx (3,7M) - Stáhnout
Prezentace k webináři

 

Pohled byl zobrazen 4031x od 25 únor 2015 do 20 březen 2023