Minimetodiky pro rozvoj čtenářské, matematické a přírodovědné gramotnosti v předškolním vzdělávání (PV)

od Minimetodiky

Pro rozvoj základních gramotností v předškolním vzdělávání je třeba jasně definovat vzdělávací cíle, přistupovat k dětem s ohledem na jejich aktuální vývoj a rozvíjet klíčové kompetence systematickým a promyšleným vzděláváním. Pracovní skupina složená z akademiků a odborníků z praxe proto v roce 2014 sestavila minimetodiky nazvané:
  • Čteme s dětmi od malička
  • S dětmi za přírodou 
  • Příprava na školní matematiku

Metodické příručky pro rozvoj čtenářské, matematické a přírodovědné gramotnosti v předškolním vzdělávání

Učitelkám předškolních zařízení by měly minimetodiky usnadnit orientaci v problematice, pomoci jim při stanovování cílů a v neposlední řadě pomoci v navázání spolupráce s rodiči, pro které mohou být minimetodiky osvětovým materiálem.

Minimetodiky zpracované ve formátu skládacího letáku A4 byly distribuovány na všechna krajská pracoviště NIDV,  kde budou k dispozici všem mateřským školám a zároveň jsou v elektronické podobě zveřejněny na Metodickém portálu RVP.CZ.

Čteme s dětmi od malička

Dítě rozvíjí své čtenářství již od raného dětství. Musí se učit naslouchat, přemýšlet. Vnímat knihy nejen jako zdroj zážitků, které obohacují jeho vnitřní svět a rozvíjejí fantazii, ale také jako zdroj zajímavých informací, které mu objasňují svět a události v něm. Již v předškolním věku si tak dítě může vědomě podle různých indicií vybírat knihu, ať už pro potěšení, poučení nebo pro informaci, kterou v danou chvíli potřebuje. Aby se toto všechno odehrávalo, potřebuje dítě nás dospělé jako iniciátory, průvodce, pomocníky a partnery

S dětmi za přírodou

Probouzejme v dětech lásku a respekt k přírodě, chuť aktivně se podílet na zachování a obnově přírodního bohatství. V předškolním věku je třeba především podporovat zájem dětí o zkoumání a objevování okolního světa, rozvoj pozitivního vztahu k přírodě a osvojování slovní zásoby potřebné k popisování a objasňování přírodních jevů.

Příprava na školní matematiku

Děti zrají nerovnoměrně a jejich rozvoj nelze uspěchat. Úkolem dospělého je dítě pestře podněcovat. Vynechání nebo úzká preference jedné oblasti se později ukazuje jako problém. Pro matematiku je potřeba vytvářet zkušenosti (pohyb z místa, manipulace, …) a mluvit o nich, tvořit představy na základě mluveného slova. Práce s pracovními listy je až vrcholem přípravy na školu, nikoli jejím začátkem. Svět školní matematiky totiž otvírají dětem slovní úlohy: dítě musí umět naslouchat a rozumět mluvenému slovu, slyšené si představovat, pomáhat si obrázkem.

Obsah:

Jméno Popis
file Minimetodika - Příprava na školní matematiku (pdf) Pro matematiku je potřeba vytvářet zkušenosti (pohyb z místa, manipulace, …) a mluvit o nich, tvořit představy na základě mluveného slova.
file Minimetodika - S dětmi za přírodou (pdf) Probouzejme v dětech lásku a respekt k přírodě, chuť aktivně se podílet na zachování a obnově přírodního bohatství.
file Minimetodika - Čteme s dětmi (pdf) Dítě rozvíjí své čtenářství již od raného dětství. Musí se učit naslouchat, přemýšlet.

Přehled všech minimetodik

Minimetodiky – podpora problematických oblastí vzdělávání (ZV)

Minimetodiky pro rozvoj čtenářské, matematické a přírodovědné gramotnosti v předškolním vzdělávání (PV)

Pohled byl zobrazen 9883x od 30 březen 2015 do 18 duben 2024