Projekt Neprošlapanou cestičkou

od Základní vzdělávání

Projekt připravuje děti a žáky se speciálními vzdělávacími potřebami prostřednictvím zážitkových aktivit na zvládnutí životních klíčových kompetencí a to díky nově vytvořeným či inovovaným vzdělávacím aktivitám a pomůckám.

Úvod

Projekt Neprošlapanou cestičkou připravuje děti a žáky se speciálními vzdělávacími potřebami prostřednictvím zážitkových aktivit na zvládnutí životních klíčových kompetencí a to díky nově vytvořeným či inovovaným vzdělávacím aktivitám a pomůckám. Nabízí dětem aktivní pohled na svět a vlastní budoucnost a současně vzdělává rodiče. Očekáváme, že po skončení projektu nebudou děti pasivní vůči vlastnímu životu, budou se orientovat v nabídkách různých řemesel a zálib, spojí tradici s moderní technikou ve prospěch svůj a komunity, ve které žijí dle svých schopností. Je unikátní v tom, že připravuje děti již od mateřské školy a v rámci některých aktivit spolupracuje s rodiči dětí, že děti se na jeho realizaci budou podílet- při plánování, při hledání vhodné cesty, při dokumentování, evaluaci, publikaci. Projekt pracuje s širokou skupinou spolupracovníků, kteří dlouhodobě připravují programy zaměřené na tradice či prevenci a předpokládáme, že takto zaručíme atraktivitu a podpoříme dlouhodobé působení všech cílů.

Materiály vznikly v rámci projektu Neprošlapanou cestičkou, reg. .č. CZ.1.07/1.2.27/01.0011, který byl ukončen v roce 2014 a byl podpořen ESF a rozpočtem ČR.

Docela malý lobodický atlas ptáků

Nabízíme ke stažení Docela malý lobodický atlas ptáků. Vznikl pro potřeby naší školy, protože na vycházky potřebujeme pomocníka, který nás provede určením druhů, ale na druhou  stranu jde také o to, aby tento pomocník nebyl příliš objemný. Atlas vznikl díky vstřícnosti naší příznivkyně- skvělé ornitoložce a úžasnému člověku paní Jarmile Kačírkové. Děkujeme za všechnu pomoc. 

V našem atlase najdete ty druhy, které je možné pozorovat v průběhu roku v našem bezprostředním okolí- ať již jde o rybníky, jezera, lužní lesy, pole, zahrady či chráněnou oblast.

Teď už jen zbývá, abyste si na vycházku vzali dalekohled, tuhle knížečku a zaposlouchali se do zvuků přírody.Nevadí, že všechno, co bude kolem, neznáte, nepoznáte. Máte na to celý život.

Den na zeleném ostrově

- soubor inovovaných metodických materiálů (nejen) pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami.

Dovolujeme si vám nabídnout metodický materiál, který nese podtitul: nejen pro práci s žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Jak tomu rozumět? Před několika lety naše kolegyně Helena Nováčková a Zdenka Štefanidesová vytvořily inspirativní metodiku Zelený ostrov, která se setkala s obrovským ohlasem mezi pedagogy. Na mnoha školách využili tento materiál k přípravě Dnů Země, krátkodobých i celoročních projektů. Na Sluňákově byl podle metodického materiálu Zelený ostrov vytvořen stejnojmenný týdenní pobytový program pro žáky 1. stupně. Tento program se postupně ukázal jako velmi univerzální a využívaly ho především skupiny, které byly z nějakého důvodu nesourodé – například sestavené z žáků různého věku či vyspělosti nebo integrovaných žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Metodika se stala vyhledávanou nejen proto, že má zajímavou motivaci vycházející ze skutečné události, ale také protože obsahuje inspirativní náměty, které jsou velmi jednoduše realizovatelné v podmínkách českého školství.  Na základě těchto praktických zkušeností s využitím metodiky vám nyní nabízíme inovovaný materiál, který je určen právě pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami – ať už integrovanými v rámci třídy nebo pro celou speciální skupinu. Tato inovace vznikla z nápadu a iniciativy paní ředitelky Jany Blažkové ze ZŠ a MŠ Lobodice, která ve spolupráci se Sluňákovem připravila projekt zaměřený na znevýhodněné žáky a na žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.

Inovovaný materiál se skládá ze složky Den na Zeleném ostrově, haptické knihy Doteky Zeleného ostrova, obálky s výtvarnými materiály k vlastnímu tvoření a inspirační brožurky Inspiromat.  Složka obsahuje CD, inovovanou metodickou příručku s vyzkoušeným programem, inovované pracovní a grafické listy, a terénní skládačku.  V metodické příručce najdete popis programu a náměty, jak pracovat s pomůckou Terénní skládačka a haptickou knihou Doteky Zeleného ostrova.

Lobodice - regionální učebnice pro malé školáky

Každý máme své doma. Nejprve se vejde do maminčiny náruče, tátovy dlaně nebo babiččina pohlazení.

A jak rosteme, roste i naše doma. Z kuchyně se všemi vůněmi je dům, dvorek, zahrádka, cesta do školy, cesta do světa. Tou cestou míjíme a potkáváme lidi. Některé jen pozdravíme, jiné přivítáme doma. Čím dále jdeme, tím víc se nám vynořují hluboko uložené vzpomínky. A když je nám nejhůř, vzpomínáme a vracíme se domů.

Aby se nám snadněji hledala cestička domů, vznikla tato tenká učebnice. O Lobodicích a kraji kolem.

Bobříkův špalíček

ukázka z PL Fotokarty
ukázka z PL Fotokarty

- soubor inovovaných metodických materiálů o bobru evropském (nejen) pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami.

Bobříkův špalíček nahlíží na témata týkající se bobra z různých úhlů pohledu. Materiál slouží jako návrh aktivit, které je možno zařadit do výuky v blocích nebo i jednotlivě dle potřeb učitele. Metodika  je přednostně určena pro žáky základních škol s ohledem na potřeby žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, zcela jistě najde uplatnění jak pro skupiny s žáky integrovanými, tak i pro práci na speciálních školách. 

Metodika naplňuje průřezové téma Environmentální výchova v těchto vzdělávacích oblastech: Člověk a příroda a Člověk a jeho svět. Materiál lze využít v předmětech: prvouka, přírodověda, vlastivěda, biologie, přírodopis, zeměpis, občanská výchova a matematika.

Připravený výukový materiál je vhodný i k využití na školách v přírodě.

Materiál obsahuje úvodní text o bobru evropském, tato část je určena především k rozšíření povědomí o životě bobra evropského. 

Na část informační navazuje kapitola s náměty pro práci žáků. V inovovaném špalíčku klademe více důraz na aktivity zaměřené na smyslové poznávání (např. využití CD se zvuky bobra, práce s dřevěnou skládačkou se siluetami živočichů a jejich vajíček, Zvuková mapa, Hledání teritoria) a tvořivé aktivity (např. aktivity Tvorba dobře adaptovaného živočicha, Totemy, Bobr jde do světa), které usnadňují zapojení dětí s vadami zraku a sluchu i dětí s poruchami učení a koncentrace. Velmi důležitou součástí práce škol pracujících s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami je i rozvoj spolupráce v rámci kolektivu a kooperativní aktivity (například Živá písmena, Stavba hradu, práce s příběhem Bobřík a ozvěna). 

Naším cílem je i podpora rozvoje motoriky a pozorovacích schopností žáků, cestou k tomu je i větší důraz na výuku a pohyb dětí ve venkovním prostředí. Tento záměr lze realizovat podle samostatné kapitoly s náměty do terénu a terénním programem sestaveným tak, aby byl využitelný pro skupiny žáků.

Na textovou část navazuje soubor pracovních listů, který jsme aktuálně rozšířili o nový obrazový materiál. V textových částech pracovních listů je zvolený větší a výraznější typ písma, který usnadní práci i dětem s poruchami zraku, sluchu a čtení. 

Věříme, že vám náš materiál bude inspirativním doplňkem či rozšířením při realizaci Environmentální výchovy ve vaší škole.

Hanácký rok

S pastelkou na cestách

Nabízíme učebnici, která žáky provede Plumlovem a jeho okolím.

Milí žáci,

nebude to cesta jednoduchá, protože Vás čeká mnoho úkolů, jednoduchých i složitějších. Zdejší kraj je krajem rozmanitých kontrastů, najdeme zde významné historické památky, hluboké lesy, chráněné oblasti i turisticky atraktivní rybníky. Určitě si vyberou ti, kteří hledají kvetoucí louky, čisté studánky, nekončící lesy a nezapomenutelné rozhledy. Navštívíme mnoho zajímavých míst, dozvíme se mnoho nových informací.

Pohled byl zobrazen 2351x od 17 červen 2015 do 18 duben 2024