2 Rozvoj dovednosti čtení psaní

 A1/A2

 

 
PL3


Téma:
Skautský tábor

Vzdělávací cíl: Žák opakuje, procvičuje a rozšiřuje tematický okruh Volný čas, prázdniny.

Věk: 5., 6., 7. roč. ZŠ

 

 

 

 

 

 

 B1

 

 
PL4


Téma:
Lektorka britského znakového jazyka Sandra Smithová

Vzdělávací cíl: Žák opakuje, procvičuje a rozšiřuje tematický okruh Rodina, rodinné vztahy.

Věk: 1., 2. roč. SŠ a SOU

 

 

 

 

 

 

Publikace vznikla na základě odborné spolupráce Národního ústavu pro vzdělávání (NÚV) a Asociace neslyšících, nedoslýchavých a jejich přátel (ASNEP). Tým pracovníků sestavil a odborné práce na publikaci garantoval Mgr. Petr Vysuček.
 
Autoři pracovních listů: 
Jan Adrejsek, Anna Cíchová Hronová,  Milena Hanáková, Veronika Zemánková, Radka Zbořilová
 
Konuzultantky a supervizorky jazykových úrovní: 
Marie Boccou Kestřánková, Kateřina Vodičková  
 
Editorské práce:
Anna Cíchová Hronová, Radka Zbořilová
 
Grafická úprava a sazba:
Hedvika Marešová
 
Ilustrace Pracovní list 1 cv. 4 a 5 
Radka Stará
 
Řešitelé úkolu NÚV „Vzdělávání žáků se sluchovým postižením v předškolním, základním a středním vzdělávání“:
Renata Votavová, Marek Drahovzal, Lenka Perglová
 
Vydal: Národní pedagogický institut České republiky, 2020.
Pohled byl zobrazen 915x od 24 leden 2020 do 30 květen 2024