Pozor! Jste na staveništi. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se

Tabulka 2: Vybrané posloupnosti nabývání jazykových kompetencí neslyšícími dětmi (vysvětlivky: ČZJ = český znakový jazyk, L1 = první jazyk, L2 = druhý jazyk, L3 = třetí jazyk, L4 = čtvrtý jazyk, MŠ = mateřská škola, ZŠ = základní škola)

Přístup ke vzdělávání

Bilingvální a bikulturní

Monolingvální a monokulturní

Vzdělávání v rodině (od narození), popř. v MŠ

L1: ČZJ

L1: ČZJ

L1 + L2: ČZJ a mluvená čeština / mluvená čeština a ČZJ (oba jazyky osvojovány souběžně, ale odděleně)

L1: mluvená čeština

L1: mluvená čeština

L1:

mluvená čeština

L2: mluvená čeština

L2: ČZJ

Vzdělávání v ZŠ

L2: psaná čeština

L2: psaná čeština

L1/2: psaná čeština

L1: psaná čeština

L1: psaná čeština

L1: psaná čeština

L2: ČZJ

L3: vzdělávací obor Cizí jazyk

L3: vzdělávací obor Cizí jazyk

L3: vzdělávací obor Cizí jazyk

L3: vzdělávací obor Cizí jazyk

L3: vzdělávací obor Cizí jazyk

L2: vzdělávací obor Cizí jazyk

L4: vzdělávací obor Další cizí jazyk

L4: vzdělávací obor Další cizí jazyk

L4: vzdělávací obor Další cizí jazyk

L4: vzdělávací obor Další cizí jazyk

L4: vzdělávací obor Další cizí jazyk

L3: vzdělávací obor Další cizí jazyk

Počet jazyků, které dítě ovládá na konci ZŠ

4

4

4

4

4

3

Mluvené jazyky pouze v psané podobě

Mluvené jazyky v mluvené podobě většinou „v omezené míře“

Tyto postupy, v nichž zásadní roli sehrává mluvená čeština, mohou být přínosné pouze pro děti, jimž jejich sluch umožňuje osvojit si mluvenou češtinu víceméně přirozenou cestou – odposlechem.

Specifika

Jazykem, ve kterém se dítě stává textově gramotným*, je pro něj druhý jazyk, se kterým se začíná seznamovat až po nástupu do ZŠ.

Jazyk, ve kterém se dítě stává textově gramotným, ovládá při vstupu do ZŠ často pouze ve velmi omezené míře. Jeho situace se může výrazně podobat situaci dětí, které před vstupem do ZŠ mluvenou češtinu neovládají.

Textovou gramotnost dítě nabývá více méně stejnými postupy jako slyšící děti – rodilí mluvčí češtiny.

 

L1: ČZJ

Zpočátku není jasné, zda bude „silnější“ (tedy L1) ČZJ, nebo čeština.

L1: čeština

* Textovou gramotností rozumíme dovednost funkčně nakládat s psanými texty, tj. „vyhledat, získat a číst s porozuměním odpovídajícím způsobem a v odpovídající kvalitě neznámý text podstatný pro svůj osobní, profesionální nebo společenský život nebo pro svůj osobní růst, a to přiměřeně svému záměru a situačním podmínkám“ a „odpovídajícím způsobem a v odpovídající kvalitě zpracovat, napsat, ev. množit a šířit sdělení podstatné pro svůj osobní, profesionální nebo společenský život nebo pro svůj osobní růst, a to přiměřeně svému záměru a situačním podmínkám“ (oboje Šebesta, 1999, s. 81; graficky upravila autorka textu). Vedle toho dnes rozlišujeme mnoho dalších „gramotností“ podstatných pro efektivní participaci jedince na společenském životě, zhusta nejsou založeny na práci s texty psanými v jednom konkrétním jazyce (srov. např. Mkandawire, 2015).

Pohled byl zobrazen 104x od 22 srpen 2018 do 22 leden 2021