Tabulka 3: Základní organizační možnosti vzdělávání neslyšícího dítěte v České republice (vysvětlivky: ŠVP = školní vzdělávací program, PO = podpůrné opatření, IVP = individuální vzdělávací plán, SVP = speciální vzdělávací potřeby)

 

Neslyšící dítě ve škole zřízené podle § 16, odst. 9 školského zákona ke vzdělávání dětí se sluchovým postižením

Neslyšící dítě ve škole/třídě zřízené podle § 16, odst. 9 školského zákona ke vzdělávání dětí se SVP, ale ne ke vzdělávání dětí se sluchovým postižením

Neslyšící dítě ve škole/třídě hlavního vzdělávacího proudu

ŠVP zcela vyhovuje potřebám dítěte

Neuplatňují se žádná PO

 

Tato varianta je téměř nereálná

ŠVP vyhovuje potřebám dítěte částečně

Dále jsou využívána PO, včetně možnosti využívat IVP a/nebo předměty speciálně pedagogické péče

Dále jsou využívána PO, včetně možnosti využívat IVP a/nebo předměty speciálně pedagogické péče a/nebo pedagogickou intervenci

Pohled byl zobrazen 93x od 22 srpen 2018 do 26 září 2020