Úvod

od Vzdělávání žáků se sluchovým postižením

Výuka českého jazyka pro žáky se sluchovým postižením – čeština jako druhý jazyk


Metodická podpora pro učitele - pracovní listy

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

v návaznosti na obsah publikací Výuka českého jazyka pro žáky se sluchovým postižením (1. a 2. část) vám předkládáme ukázky pracovních listů, které vznikly v rámci úkolu Národního pedagogického institutu České republiky (NPI ČR). Jedná se o  inspirativní náměty pro práci s žáky se sluchovým postižením v rámci předmětu český jazyk. Prostřednictvím série pracovních listů lze u žáků upevňovat spolu s jazykovými prostředky (gramatikou), čtením a psaním také jejich sociokulturní kompetence.

Pracovní listy pro žáky jsou připraveny pro úrovně A0 až B1. Pro jednotlivé úrovně jsou dále dostupné metodické úvody, které podrobně popisují pedagogické koncepce předkládaných materiálů. Každý list navíc kromě pracovního listu pro žáka zahrnuje další podrobný metodický pokyn pro učitele. Některé pracovní listy jsou rozšířeny o přílohu s pomůckami pro okamžité využití.

Časová dotace pro práci s listem není stanovena. Předpokládáme, že použití pracovních listů učitelem bude vycházet z konkrétní výukové situace. Učitel může s materiálem pracovat podle svého uvážení výběrově. Některá cvičení lze vypustit, některá lze využít pro domácí přípravu či jako rozvíjející úkol, některé aktivity mohou žáci vykonávat např. v rámci jiných předmětů.

Uvedený věk žáků, kterým je pracovní list určen, se vztahuje především k tématu, jež žáci v pracovním listu probírají, a není nijak závazný.

Části pracovních listů jsou označeny piktogramy, které upozorňují na specifika jednotlivých cvičení. Význam jednotlivých piktogramů je popsán v doprovodném textu dále.

Předpokládáme, že s listy bude pracovat učitel, který dobře ovládá učební komunikaci v českém znakovém jazyce a který disponuje také základními znalostmi o struktuře a fungování českého znakového jazyka. Podporujeme výuku češtiny na bázi českého znakového jazyka a u vybraných aktivit lze využít kontrastivní přístup a práci s českým znakovým jazykem. U takových aktivit je video v českém znakovém jazyce dostupné prostřednictvím QR kódu.

S pracovními listy je možné pracovat v online prostředí, pracovní listy pro žáky lze vytisknout nebo použít tištěný soubor.

Doufáme, že předkládaná publikace poskytne učitelům žáků se sluchovým postižením inspiraci pro jejich pedagogickou praxi.

Autorský tým

Zpětná vazba

Rodney Bradley - 31 leden 2024, 3:03

Tato témata jsou pro uživatele opravdu užitečná. Učte se a pochopte hlubší znalosti. To přináší dobrou hodnotu při budování efektivního cyklu učení mini crossword

samgfg aliyu - 23 únor 2024, 3:16
Pohled byl zobrazen 638x od 10 leden 2020 do 30 květen 2024