Úvod

od Vzdělávání žáků se sluchovým postižením

Výuka českého jazyka pro žáky se sluchovým postižením – čeština jako druhý jazyk


Metodická podpora pro učitele - pracovní listy

V návaznosti na obsah publikace Výuka českého jazyka pro žáky se sluchovým postižením (1. a 2. část) představujeme pilotní ukázku online pracovních listů. Jedná se o inspirativní náměty pro práci s neslyšícími žáky v rámci předmětu český jazyk. V pilotní fázi úkolu předkládáme čtyři pracovní listy, prostřednictvím kterých lze se žáky upevňovat jazykové prostředky (gramatiku), čtení a psaní pro úroveň A2 a B1. Pracovní listy směřují k žákům druhého stupně ZŠ, popř. k žákům prvních ročníků středních škol či středních odborných učilišť. Uvedený věk žáků, kterým je pracovní list určen, se vztahuje především k tématu, jež žáci v pracovním listu probírají, a není nijak závazný.

Každý pracovní list se skládá ze dvou částí: pracovního listu pro žáka a metodického pokynu pro učitele. Některé pracovní listy jsou rozšířeny o přílohu.

Použití pracovních listů učitelem vychází z konkrétní výukové situace. Učitel může s materiálem pracovat podle svého uvážení výběrově. Časová dotace pro práci s listem není stanovena. Některá cvičení lze vypustit, některá lze zadat za domácí úkol, některé aktivity mohou žáci vykonávat v rámci jiných předmětů atp.

Předpokládáme, že s listy bude pracovat učitel, který dobře ovládá učební komunikaci v českém znakovém jazyce a který disponuje také základními znalostmi o struktuře a fungování českého znakového jazyka. Podporujeme výuku češtiny na bázi českého znakového jazyka a u vybraných aktivit lze využít kontrastivní přístup a práci s českým znakovým jazykem.

S pracovními listy je možné pracovat v online prostředí nebo je možné si pracovní listy pro žáky vytisknout. V tištěných pracovních listech je práce s českým znakovým jazykem zajištěna prostřednictvím QR kódů. V online prostředí je práce s českým znakovým jazyjem zprostředkována pomocí editačního prostředi.Klikem na ikonu rukou a následně klikem na text vybraného cvičení  je spuštěno video v českém znakovém jazyce.

Kromě ikony symbolizující práci s českým znakovým jazykem, jsou části pracovníhch listů označeny  ikonami, které upozorňují na cvičení zaměřená na dovednost čtení či na dovednost psaní, na cvičení s hvězdičkou pro rychlejší žáky a na cvičení s přílohou.

Konečným výstupem úkolu bude sada 96 pracovních listů pro úrovně A1/A2, B1, B2. Předkládané pracovní listy procházejí v současné době pilotáží, která může být podnětem k jejich zásadní úpravě.

Pohled byl zobrazen 49x od 10 leden 2020 do 7 duben 2020