1 Gramatika češtiny

 A1/A2

 

 
PL1


Téma:
Domácí práce

Vzdělávací cíl: Žák upevňuje časování slovesných typů -iT/-eT; -aT; -ovaT a slovesa nepravidelná.

Věk: 4., 5., 6. roč. ZŠ

 

 

 

 

 

 

 B1

 

 
PL2


Téma:
Co všechno umí skauti?

Vzdělávací cíl: Žák nacvičuje formy 7. pádu pro vyjádření významu ČÍM něco dělá...?

Věk: 8., 9. roč. ZŠ / 1. roč. SŠ a SOU

 

 

 

 

 

 

Pohled byl zobrazen 395x od 8 leden 2020 do 7 duben 2020