1 Gramatika češtiny

 A1/A2

 

 
PL1


Téma:
Domácí práce

Vzdělávací cíl: Žák upevňuje časování slovesných typů -iT/-eT; -aT; -ovaT a slovesa nepravidelná.

Věk: 4., 5., 6. roč. ZŠ

 

 

 

 

 

 

 B1

 

 
PL2


Téma:
Co všechno umí skauti?

Vzdělávací cíl: Žák nacvičuje formy 7. pádu pro vyjádření významu ČÍM něco dělá...?

Věk: 8., 9. roč. ZŠ / 1. roč. SŠ a SOU

 

 

 

 

 

 

Publikace vznikla na základě odborné spolupráce Národního ústavu pro vzdělávání (NÚV) a Asociace neslyšících, nedoslýchavých a jejich přátel (ASNEP). Tým pracovníků sestavil a odborné práce na publikaci garantoval Mgr. Petr Vysuček.
 
Autoři pracovních listů: 
Jan Adrejsek, Anna Cíchová Hronová,  Milena Hanáková, Veronika Zemánková, Radka Zbořilová
 
Konuzultantky a supervizorky jazykových úrovní: 
Marie Boccou Kestřánková, Kateřina Vodičková  
 
Editorské práce:
Anna Cíchová Hronová, Radka Zbořilová
 
Grafická úprava a sazba:
Hedvika Marešová
 
Ilustrace Pracovní list 1 cv. 4 a 5 
Radka Stará
 
Řešitelé úkolu NÚV „Vzdělávání žáků se sluchovým postižením v předškolním, základním a středním vzdělávání“:
Renata Votavová, Marek Drahovzal, Lenka Perglová
 
Vydal: Národní pedagogický institut České republiky, 2020.
Pohled byl zobrazen 1256x od 8 leden 2020 do 30 květen 2024