Čtenářská gramotnost - rozcestník - Čtenářská gramotnost: Jak jsou na tom čeští žáci v ČG?

Tematická zpráva ČŠI o stavu čtenářské gramotnosti žáků českých škol

Dne 25. 11. 2016 zveřejnila ČŠI tematickou zprávu, která je souhrnným výstupem inspekční činnosti zaměřené na rozvoj čtenářské, matematické a sociální gramotnosti na základních a středních školách ve školním roce 2015/2016. Tematická zpráva - rozvoj čtenářské, matematické a sociální gramotnosti ve školním roce 2015/2016 je ke stažení a prostudování zde.

ČŠI na základě šetření doporučuje:

  • Věnovat zejména ve vyšších ročnících ZŠ zvýšenou pozornost studijně nezaměřeným žákům, neboť pozorované výsledky ukazují na zcela nedostatečně rozvinutou čtenářskou gramotnost, často i absenci základní čtenářské dovednosti.
  • Podporovat pedagogy ve využívání efektivních metod a strategií umožňujících rozvoj čtenářské gramotnosti a posilovat pozitivní vztah žáků ke čtenářství.
  • Vytvářet účinnou podporu pro rozvoj čtenářské gramotnosti u chlapců.
  • Cílit podporu pedagogům především v krajích s dlouhodobými nízkými výsledky ve čtenářské gramotnosti.

*