Čtenářská gramotnost - Čtenářská gramotnost: Aktuálně

Doporučujeme

čtenářská gramotnost, PPUČ

První jednání odborného panelu pro ČG projektu PPUČ
30. 5. 2017, 9:30 - 17:00, Gymnázum Olomouc-Hejčín
Odborné setkání (minikonference odborného panelu) proběhlo v přátelské atmosféře spolupráce a sdílení. Účastnice a účastníci setkání si kladli otázky, jak naplnit vizi a poslání čtenářského panelu ve vzdělávání a jak účastníci vědí, že právě jejich návrhy jsou ty pravé (hledali jsme důkazy o učení).
OP má účel sbližovat pojetí gramotnosti (čtenářské, pisatelské) mezi významnými aktéry, např. vzdělavateli učitelů, zřizovateli, řediteli a učiteli ve školách.

*