Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se

Hranice "Východ - východ"

Skupina projektu, jehož cílem je dokumentovat, jaký vliv měla uzavřená Česko- německá hranice v letech 1960 - 1989 během studené války na obyvatelstvo v pohraničí. Zapojte své žáky do nové, zajímavé a přitažlivé aktivity o spolupráci bývalých bezpečnostních složek státu StB a Stasi.

 

Nabídka možnosti spolupráce na projektu Česko- německá hranice v letech 1960 - 1989

 

Projekt je realizován v rámci programu Euroregia Egrensis na podporu přeshraniční spolupráce mezi ČR a svobodným státem Sasko, na jeho realizaci se podílejí Nadace Ettersberg ve Výmaru, Česko- německý fond budoucnosti a Česko-německá komise pro učebnice dějepisu. Je určen pro 13-16leté žáky z ČR, Durynska, Saska a Bavorska.

 

Cílem projektu je dokumentovat, jaký vliv měla uzavřená hranice během studené války na obyvatelstvo v pohraničí. Po celou dobu studené války se uskutečňovala bezpečnostní spolupráce nejen  mezi vládami NDR a ČSSR, ale i mezi bezpečnostními složkami státu (StB/Stasi). O této spolupráci svědčí řada dokumentů, které jsou postupně zveřejňovány v posledních letech. Účastníkům projektu budou mít k dispozici srovnávací tabulku, v níž budou uvedeny tyto dokumenty v širším kontextu významných českých, německých a evropských událostí. Tabulka bude mít pracovní charakter a v rámci projektu může být doplňována a upravována.  Učitel může tabulku využívat k vytvoření plastičtější představy žáků o významu konkrétních událostí v širším evropském kontextu, k motivaci i k systemizaci poznatků. 

 

Úkolem žáků zapojených do projektu bude :

A. zjišťovat především prostřednictví rozhovorů s pamětníky, jaký konkrétní dopad měla státní a bezpečnostní opatření na život obyvatelstva v příhraničích oblastech a jak byla obyvatelstvem reflektována. Pozornost by měla být soustředěna na 4 časové úseky:

a)      období po r. 1961

b)      rok 1968

c)      rok 1975

d)     období 1987-1989

 

B. protože v té době mělo umění velký vliv na politické myšlení mladých - zejména tehdejší politické songy a písně - shromažďovat   tyto texty (popř. jiné projevy umělecké sféry) a zároveň se seznamovat s osudy jejich autorů a dokumentovat je.

           

            Po celou dobu projektu budou mít  žáci i učitelé  k dispozici webový portál, na němž budou moci zveřejňovat průběžné výsledky své práce a vyměňovat si zkušenosti s partnery z jiných škol zapojených do projektu. Za účelem výměny informací se v průběhu projektu předpokládá konference učitelů v německé příhraniční oblasti, jíž se budou moci učitelé z ČR zúčastnit podle svého zájmu. 

 

Závěrem projektu bude vytvoření česko-německé příručky, v níž budou uvedeny výsledky práce žáků.  Příručka bude mít didaktický charakter a následně bude využívána při výuce dějepisu a občanské nauky ke konkretizaci učiva.

 

            Projekt má přímou návaznost na obsah učiva předmětů dějepis, výchova k občanství (základy společenských věd), popř. německý jazyk a estetická výchova. Žáci získají konkrétní poznatky, které umožní vytvoření plastické představy o daném období dějin. Kromě toho projekt poskytuje dostatečný prostor pro samostatnou práci žáků, která umožní nejen hlouběji proniknout do dané tématiky, ale i pro rozvoj  dovedností kladně ovlivňující utváření všech  klíčových kompetencí. Učitelé tedy mohou využít projektu jako prostředku k modernizaci vlastních vyučovacích postupů.

 

Realizací projektu nevzniknou školám žádné další finanční výdaje. 

Zájemci o spolupráci na projektu se mohou přihlásit do konce září (čím dříve, tím lépe). na některé z těchto adres:

luciepol@centrum.cz

dhudecova@quick.cz

w.true@web.de

Těšíme se na spolupráci.

 

PhDr. D. Hudecová,

Dr. Dipl.sc. pol. Eugenie Trützschler,

Mgr. L. Poláková

 

  • Otevřená, Veřejně viditelná
  • Lucie Poláková
  • 26 srpen 2010
  •  1  1  0  0  1  0  0

Poslední příspěvky ve fóru 

V této skupině zatím nejsou žádné příspěvky