1150. výročí příchodu slovanské misie na Velkou Moravu

V roce 2013 uplyne 1150 let od příchodu sv. Konstantina-Cyrila a sv. Metoděje na Moravu. Cyrilometodějská misie sehrála významnou roli v dějinách většiny slovanských národů. Věrozvěstové předali našemu národu hodnoty víry, kultury, vzdělanosti a písma a stáli také u počátků naší státnosti. Tyto hodnoty jsou pro společnost 21. století velmi aktuální a zejména mladé generaci by se měly připomínat a význam a odkaz věrozvěstů žákům přiměřenou formou přibližovat a pomáhat je pochopit.
Vzhledem k významu a šíři cyrilometodějského díla a odkazu budou oslavy pestré a budou mít mezinárodní rozsah. 

Zdroj: http://www.msmt.cz/vzdelavani/informace-k-1150-vyroci-prichodu-slovanske-misie-cyrila-a

 

  • Žádost o členství, Veřejně viditelná
  • Pavlína Hublová
  • 29 srpen 2012
  •  3  7  10  1  0  0  0
By Zahari Zograf (1810–1853) [Public domain], via Wikimedia Commons: http://goo.gl/iKDsR