Vzdělávání Ve 21. století

  • Členství v této skupině je možné pouze na základě pozvání.
VV21, o. s., je profesním sdružením občanů provozujících aktivity na poli výchovy, vzdělávání a osvěty. Sdružení bylo založeno v roce 2007 a působí na celém území České republiky. Členy jsou v naprosté většině vystudovaní pedagogové, kteří mají zkušenosti se vzděláváním a metodickou podporou učitelů. Většina z nich lektoruje Specializační studium pro koordinátory ŠVP, nabízí akreditované kurzy DVPP MŠMT zaměřené především na podporu učitelů při rozvoji funkční gramotnosti žáků (zejména čtenářské, finanční, matematické a přírodovědné), dále na rozvoj informační společnosti, podporu a rozvoj počítačové gramotnosti, podporu využití informačních a komunikačních technologií a v neposlední řadě i podporu environmentálního vzdělávání.  
 
Občanské sdružení VV21 v současnosti realizuje projekt Zvýšení dostupnosti DVPP ve SČ kraji pomocí moderních technologií, reg. č.: CZ.1.07/1.3.04/04.0004, který je financován z prostředků ESF a státního rozpočtu ČR.
 
 
  • Veřejně viditelná
  • Karel Tomek
  • 22 listopad 2012
  •  3  8  45  8  0  0  0

Poslední příspěvky ve fóru 

V této skupině zatím nejsou žádné příspěvky