Lektoři a mentoři pro školy

Lektoři a mentoři pro školy

Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli, vážení kolegové,


s potěšením Vás informujeme o zahájení projektu sázvem „Rozvoj lektorských a mentorských dovedností pedagogů mateřských a základních škol (zkráceně „Lektoři a mentoři pro školy “), jehož nositelem je Národní ústav pro vzdělávání (NÚV) v rámci výzvy č. 48 MŠMT operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

 

Cílem projektu

je využít pedagogických zkušeností pracovníků základních a mateřských škol. Vrámci aktivit projektu vzniknou týmy mentorů a lektorů, které budou schopné pomáhat učitelům vreflektovat a vyhodnocovat vlastní práci. Proškolování bude probíhat pod vedením zkušených lektorů a mentorů v dostatečném počtu hodin.

 

Plánované jsou tyto aktivity:

 • Vzdělávání lektorů a mentorů v oblasti diferenciace vzdělávání
 • Lektoři a mentoři pro moderní výuku českého jazyka a literatury
 • Lektoři a mentoři pro podporu pedagogů v oblasti efektivní výuky cizích jazyků (anglický jazyk)
 • Lektoři a mentoři pro podporu pedagogů v oblasti biologie, geologie a environmentální výchovy vřírodě
 • Mentoři pro podporu pedagogů v oblasti fyziky a chemie
 • Lektoři pro předškolní vzdělávání
 • Lektoři pro podporu pedagogů v oblasti Umění a kultura
 • Lektoři pro oblast předškolní přípravy a zahájení povinné školní docházky

 

Včem lze vidět přínos pro školu, když se zapojí její učitel nebo učitelé?

Škola

 • může realizovat vzdělávací akce pro jiné školy, stát se zařízením pro DVPP
 • bude mít proškoleného učitele, který bude přinášet do školy nové podněty a inspirace, bude moci uplatňovat postupy, které pomohou zvýšit kvalitu výuky ve škole,
 • bude u zdroje aktuálních informací o možnostech efektivní reflexe vzdělávání, získá možnost zajistit vzdělávání svým pedagogům vlastními silami
 • bude zavádět postupy, které lektor nebo mentor bude ovládat a zlepšovat vlastní systém vzdělávání. 

 

Záměr je podpořit pedagogy mateřských a základních škol, kteří mají předpoklady a zájem působit jako lektoři DVPP a mentoři.

 

A jaký je přínos pro učitele?

 • odborný a osobní růst a rozvoj,
 • rozšíření možnosti svého uplatnění, možnost zkušenosti efektivně předávat kolegům,
 • zvýšení prestiže a společenského uznání vámci pedagogické veřejnosti.

 

Zapojit se mohou pedagogové mateřských a základních škol z celé ČR mimo region hlavního města Prahy. Pedagogy z nižších stupňů víceletých gymnázii zařadit nelze. 

Účast na vzdělávání
Forma
vzdělávání je kombinace prezenčního a distančního vzdělávání.
Rozsah: 40-60 hodin.
Termín:  školní rok 2014/2015

V případě Vašeho zájmu se zaregistrujte

Kapacita jednotlivých vzdělávacích akcí je omezená. Výběr účastníků bude probíhat na základě termínu registrace. 

 

Věříme, že nabídka aktivit vámci tohoto projektu, bude pro Vás zajímavá, a že podpoříte aktivní učitele ve své škole v zapojení do projektu.

Těšíme se na spolupráci s vámi.
Realizační tým projektu.                                                                                         

Lektoři a mentoři pro školy

V případě dotazů se obracejte na Annu Doubkovou, emailem anna.doubkova@nuv.cz nebo telefonicky na číslo 777 820 428

 

V případě, že by nešlo přihlášku odeslat, tak prosím přihlášku naskenujte a pošlete na email: anna.doubkova@nuv.cz nebo můžete udělat 'print screen' a poslat obrázek na stejný email.

KA-5 Mentoři pro podporu pedagogů v oblosti fyzika a chemie

KA-8 Lektoři pro oblast předškolní přípravy a zahájení povinné školní docházky