Portál, s.r.o.

Portál byl založen v roce 1990 s cílem pomáhat při výchově dětí a mládeže. Od začátku se proto zaměřil především na publikace z oborů pedagogika, psychologie a sociální práce, a to na odborné i populární úrovni. Později přibyly další oblasti jako sociologie, politologie, zdraví, média, antropologie, ekologie, filozofie, ekonomie, sémiotika či kulturologie.

  • Žádost o členství, Veřejně viditelná
  • Romana Bařtipánová
  • 1 červen 2015
  •  2  2  0  0  1  0  0

V roce 2015 slaví Portál 25. výročí svého založení. Rozhodli jsme se oslavy pojmout méně tradičním způsobem. Chceme, aby přesáhly běžný komerční rozměr a zaměřily se na aspekt sociální, který je pro Portál od počátku jeho činnosti charakteristický. Po celý rok proto budeme pomáhat Fondu ohrožených dětí (FOD), a to mj. 1 Kč z každé knihy Portálu prodané v e-shopu Portál. Pomáhejte s námi potřebným!

Prohlédněte si uplynulých 25 let Portálu také ve zbrusu nové fotogalerii.

Portál byl založen v roce 1990 s cílem pomáhat při výchově dětí a mládeže. Od začátku se proto zaměřil především na publikace z oborů pedagogika, psychologie a sociální práce, a to na odborné i populární úrovni. Později přibyly další oblasti jako sociologie, politologie, zdraví, média, antropologie, ekologie, filozofie, ekonomie, sémiotika či kulturologie.

Velkou skupinu čtenářů Portálu tvoří rodiče. Pro ně jsou určeny praktické příručky o výchově a také knihy her a nápadů rozvíjejících dětskou tvořivost, které úspěšně využívají i učitelé a vychovatelé. V posledních letech se Portál výrazně zaměřil také na problematiku těhotenství a mateřství. Rady najde v knihách i dospívající mládež a nejen jí jsou navíc určeny knihy her a cvičení sloužící k zachování bystrého rozumu, tělesné kondice a k nalezení místa v sociální skupině. Pro malé i starší děti Portál vydává pohádky, příběhy, říkadla.

Portál vychází vstříc i zájemcům o populárně psychologickou literaturu a snaží se uspokojovat zájem čtenářů o sebepoznání, vlastní duševní růst a poznání skutečných hodnot. Zároveň pomáhá řešit problematiku vztahů - partnerských, rodinných i pracovních. Setkání s významnými osobnostmi a jejich názory přibližuje edice Rozhovory.

Odborná literatura - publikace a slovníky, které tvoří asi polovinu produkce - je určena studentům nejrůznějších oborů vysokých škol i odborníkům v praxi, kteří nechtějí ztratit přehled o nových trendech a vývoji v oboru.

Příběhy a legendy v dalších edičních řadách umožňují nahlédnout do filozofií různých kultur a přinášejí inspiraci k hledání vlastní životní cesty.

Publikace z nakladatelství Portál najdete v našich knihkupectvích v Praze a v běžné síti knihkupectví v Čechách, na Moravě i ve Slovenské republice (www.portalslovakia.sk).

Celá nabídka je k dispozici v internetovém knihkupectví http://obchod.portal.cz/.

Knižní produkci doplňují periodika - měsíčníky, které zahrnují trendy moderní psychologie (Psychologie dnes), výchovu v mateřských školách (Informatorium 3-8) a moderní pohled na školství pro učitele i rodiče (Rodina a škola).

Od podzimu 2006 pořádá Portál odborné semináře určené pedagogům mateřských a základních škol, školních družin a dalších vzdělávacích či volnočasových zařízení i pracovníkům dalších pomáhajících profesí.

Nakladatelství Portál má svoji Vědeckou radu. Její představitelé, odborníci ve svých oborech, garantují vědeckou úroveň odborných monografií Portálu. Složení Vědecké rady statut Vědecké rady (pdf)

Portál a jeho knihy obdržely také několik ocenění.

Veřejné pohledy skupiny

Portál, s.r.o.: Odborné knihy k tématu environmentální výchova

Štítky: environmentální výchova, EV, portál