OČMU

Hasičský záchranný sbor ČR jako garant tématiky Ochrana člověka za běžných rizik a mimořádných událostí (OČMU) si dává za cíl v maximální možné míře podporovat výuku bezpečnostní tematiky na všech stupních našeho školského systému. Snaží se průběžně doplňovat a obohacovat výuku o nová aktuální témata, o nové pracovní pomůcky, metodiky a podobně. Cílem HZS ČR v této oblasti je společně s pedagogy připravit novou generaci obyvatelstva, která by si již od nejútlejšího věku dokázala co možná nejlépe poradit v nejrůznějších rizikových situacích. Ochránit sám sebe a své blízké před těmito riziky by měla být základní lidská kompetence.

  • Žádost o členství, Veřejně viditelná
  • Martina Talichová
  • 26 leden 2017
  •  1  8  10  0  1  0  0

Poslední příspěvky ve fóru 

V této skupině zatím nejsou žádné příspěvky